PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

W dniu 24 października 2019 r. w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku akademickim zebranie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Spotkanie otworzyła dr Katarzyna Płonka-Bielenin – opiekun Koła Naukowego Prawa i Administracji, przedstawiając zaproszonego gościa – mecenasa Dominika Kurczaba.

Mecenas Dominik Kurczab jest absolwentem dwóch kierunków studiów: Inżynierii Środowiska na Politechnice Śląskiej i Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Jego zainteresowania prawne oscylują w obszarze prawa własności intelektualnej. Właśnie z tego zakresu publikuje artykuły, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie Śląskim 

Przedmiotem wystąpienia mec. Dominika Kurczaba był marketing wielopoziomowy, czyli MLM w kontekście prawa konkurencji. Prelegent przedstawił definicję marketingu wielopoziomowego oraz zapoznał studentów z przykładową strukturą MLM. Następnie mecenas omówił marketing sieciowy w kontekście sprzedaży lawinowej, stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Wszyscy uczestnicy spotkania potrafią teraz wskazać przesłanki legalności struktury MLM.

Zaproponowany przez mec. Kurczaba temat wystąpienia spotkał się z dużym entuzjazmem wśród studentów. Po zakończeniu prezentacji wywiązała się merytoryczna dyskusja, w czasie której studenci i opiekunowie wymienili się swoimi doświadczeniami z branży MLM.

Pod koniec spotkania dr Katarzyna Płonka-Bielenin zachęciła członków Koła do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych, organizowanego tradycyjnie przez naszą Uczelnię. Z kolei dr Daniel Wojtczak przedstawił studentom propozycję wyjazdu na XII Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w.”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 marca 2020 r.

Kończąc spotkanie, opiekunowie (dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Daniel Wojtczak), podziękowali zarówno gościowi, jak i pozostałym uczestnikom za przybycie i zaprosili ich na następne spotkanie. 

Autor tekstu: dr Daniel Wojtczak, Wojciech Magierowski

 

Mec. Dominik Kurczab podczas swojego wystąpienia pt. „Multilevelmarketing a prawo”.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+