PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Ożywiona dyskusja o cenzurze na spotkaniu Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

Warto być członkiem Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” w GWSH! Dzięki temu można wziąć udział w tak cennych i wartościowych spotkaniach, jak to lutowe – z wybitnym znawcą prawa prasowego i autorskiego, prof. dr hab. Jackiem Sobczakiem.

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej w stanie spoczynku, był gościem Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA 1 lutego.

Autor komentarzy do ustawy – Prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedstawił interesujący wykład pt. „Wolność słowa i prasy”. Poruszył w nim istotne zagadnienia prawne i praktyczne związane z realizacją tychże wolności.

Pierwsza część wystąpienia dotyczyła wolności słowa. Obejmuje ona wypowiedzi każdego rodzaju, bez względu na formę i treść, za pomocą których jednostka może przedstawić swój pogląd lub stanowisko, zaprezentować argumenty, określoną ideę artystyczną czy poparcie. Omawiając tę wolność, prelegent odniósł się głównie do uregulowań konstytucyjnych.

Druga część wystąpienia była poświęcona wolności prasy. Wolność ta jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich, oznaczającą funkcjonowanie prasy i druku bez prawnych i politycznych restrykcji czy ingerencji cenzury. Profesor wskazał, że pod pojęciem wolności prasy rozumie się też wolność niedrukowanych środków przekazu, takich jak radio, telewizja czy media internetowe.

Profesor Sobczak zwrócił również szczególną uwagę na kwestie cenzury, charakteryzując cenzurę prewencyjną – przed upowszechnieniem dzieła i cenzurę represyjną — po jego rozpowszechnieniu. Podkreślił, że cenzura represyjna może w ostateczności prowadzić do konfiskaty utworu oraz odpowiedzialności sądowej.

Wystąpienie prelegenta spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Można powiedzieć, że wykład przerodził się w swego rodzaju warsztaty mające na celu ukazanie zawiłości i różnych sposobów interpretacji przepisów prawnych dotyczących analizowanego zagadnienia. Zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni brali czynny udział w ożywionej dyskusji, podczas której można było podzielić się spostrzeżeniami na temat analizowanych zagadnień.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+