Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Studenci kierunku Prawo na Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych

Drukuj

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były problemy miejskie – czyli życie w miejskiej dżungli. GWSH po raz czwarty była organizatorem Seminarium Kół Naukowych.

W trakcie seminarium wysłuchano wielu ciekawych referatów autorstwa studentów z wielu kół naukowych oraz opiekunów tych kół. Nie zabrakło również przedstawicieli Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Panel prawniczy rozpoczęła dr Katarzyna Płonka-Bielenin (opiekun KNPiA), referatem dotyczącym zmian w prawie samorządowym. Prelegentka wskazała wiele interesujących przykładów zmian w prawie – tych trafionych i tych niedopracowanych. Referat na temat informatyzacji administracji publicznej na przykładzie urzędów stanu cywilnego wygłosił prezes naszego koła, student prawa, Wojciech Magierowski. Przedstawił nowe rozwiązania w zakresie elektronicznej administracji, takie jak np. zgłoszenie urodzenia dziecka przez Internet, czy możliwość uzyskania dokumentu w formie elektronicznej. Kolejny z referatów przygotował student Dominik Janoszek, również członek Koła Naukowego Prawa i Administracji. Tematem jego wystąpienia był wpływ regionalny ustawy o związku metropolitarnym w województwie śląskim na tle porównawczym. W swoim wystąpieniu na temat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wskazał podstawę prawną powstania związku metropolitarnego, którą jest ustawa z dnia 9 marca 2017 r. oraz przedstawił znaczenie praktyczne tej regulacji prawnej.

Wszystkie wygłoszone referaty prezentowały wysoki poziom oraz spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności.

Poniżej zdjęcia z seminarium. Ich autorem jst dr Daniel Wojtczak.

 

Opiekunowie kół naukowych, wśród nich dr Katarzyna Płonka-Bielenin - opiekun KNPiA (czwarta od prawej).

  Uczestnik semnarium, student prawa, Wojciech Magierowski.

  Uczestnik semnarium, student prawa, Dominik Janoszek.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+