Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Procedura recenzji

Drukuj
  • Monografie autorskie i wieloautorskie podlegają recenzji wykonanej przez co najmniej jednego specjalistę nie będącego pracownikiem jednostki naukowej afiliowanej przez autora.

  • Autor lub redaktor naukowy monografii wieloautorskiej we wniosku o przyjęcie publikacji do procesu wydawniczego proponuje co najmniej 3 osoby będące ekspertami w danej dziedzinie naukowej, z której Rada Wydawnicza wybiera recenzenta. 

  • Osoba proponowana do recenzowania nie może się tego podjąć, jeżeli między nim a autorem zachodzi konflikt interesów, który powinien być ujawniony w złożonym do Wydawnictwa stosownym oświadczeniu.

  • Recenzent swoją ocenę przedstawia na dostarczonym przez Wydawnictwo formularzu.

  • Decyzję o skierowaniu do dalszego procesu wydawniczego podejmuje Rada Wydawnicza po zapoznaniu się z recenzją i pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzenta naniesionych przez autora poprawek. 

  • Recenzje realizowane są na podstawie umowy o dzieło.

  • Imiona i nazwiska recenzentów umieszczone są zgodnie z praktyką wydawniczą na stronie redakcyjnej publikacji.

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+