PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

Procedura recenzji

Drukuj
  • Monografie autorskie i wieloautorskie podlegają recenzji wykonanej przez co najmniej jednego specjalistę nie będącego pracownikiem jednostki naukowej afiliowanej przez autora.

  • Autor lub redaktor naukowy monografii wieloautorskiej we wniosku o przyjęcie publikacji do procesu wydawniczego proponuje co najmniej 3 osoby będące ekspertami w danej dziedzinie naukowej, z której Rada Wydawnicza wybiera recenzenta. 

  • Osoba proponowana do recenzowania nie może się tego podjąć, jeżeli między nim a autorem zachodzi konflikt interesów, który powinien być ujawniony w złożonym do Wydawnictwa stosownym oświadczeniu.

  • Recenzent swoją ocenę przedstawia na dostarczonym przez Wydawnictwo formularzu.

  • Decyzję o skierowaniu do dalszego procesu wydawniczego podejmuje Rada Wydawnicza po zapoznaniu się z recenzją i pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzenta naniesionych przez autora poprawek. 

  • Recenzje realizowane są na podstawie umowy o dzieło.

  • Imiona i nazwiska recenzentów umieszczone są zgodnie z praktyką wydawniczą na stronie redakcyjnej publikacji.

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+