PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

Zasady edytorskie przygotowania publikacji naukowych

Drukuj

UWAGI OGÓLNE:

Do publikacji przyjmowane będą wyłącznie monografie o charakterze naukowym, które stanowią oryginalne dzieło Autora (Autorów) i nie były publikowane w innych wydawnictwach. 

Językiem publikacji jest język polski. Istnieje jednakże możliwość publikacji w języku angielskim (wymagane jest w tej sytuacji streszczenie w języku polskim).

Zgłoszone monografie będą podlegały wstępnej ocenie merytorycznej przeprowadzanej przez wybranych członków Rady Naukowej, a następnie recenzji. 

Na adres redakcji (wydawnictwo@akademiagornoslaska.pl) należy przekazać pełną wersję elektroniczną w edytorze WORD (jako makietę tekstu z rycinami, tabelami i fotografiami o nazwie np. KowalskiA.doc/docx) wraz z wnioskiem o publikację dzieła, oświadczeniem autora dotyczącym zachowania praw autorskich oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z procedurą ghostwriting i procentowym wkładzie poszczególnych autorów pracy (jeżeli występuje więcej, niż jeden autor danego artykułu). 

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+