Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Opis procesu wydawniczego

Drukuj
  • Autor, lub w przypadku publikacji wieloautorskiej – redaktor naukowy tomu, składa do Rady Wydawniczej wniosek o przyjęcie publikacji do procesu wydawniczego

  • Rada Wydawnicza po wstępnej ocenie dostarczonych materiałów podejmuje decyzje o wyborze recenzentów i skierowaniu publikacji do recenzji.

  • Po uzyskaniu zgód na recenzowanie przesyłane są recenzentom materiały oraz umowa i rachunek.

  • Po otrzymaniu recenzji autor ma obowiązek odnieść się do recenzji oraz nanieść sugerowane w niej poprawki.

  • Dodatkowo autor zobowiązany jest przedstawić oświadczenia, że zawarty w pracy materiał ilustracyjny nie narusza praw autorskich osób trzecich.

  • Po ostatecznej decyzji i pozytywnym zaopiniowaniu Rada Wydawnicza kieruje prace do dalszego procesu wydawniczego – redakcja i korekta tekstu oraz opracowanie graficzne.

  • Przed ostatecznym drukiem autor lub redaktor naukowy tomu otrzymują wydruk próbny (tzw. szczotkę) w celu dokonanie ewentualnych korekt.

Wydawnictwo GWSH

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+