PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

Opis procesu wydawniczego

Drukuj
  • Autor, lub w przypadku publikacji wieloautorskiej – redaktor naukowy tomu, składa do Rady Wydawniczej wniosek o przyjęcie publikacji do procesu wydawniczego

  • Rada Wydawnicza po wstępnej ocenie dostarczonych materiałów podejmuje decyzje o wyborze recenzentów i skierowaniu publikacji do recenzji.

  • Po uzyskaniu zgód na recenzowanie przesyłane są recenzentom materiały oraz umowa i rachunek.

  • Po otrzymaniu recenzji autor ma obowiązek odnieść się do recenzji oraz nanieść sugerowane w niej poprawki.

  • Dodatkowo autor zobowiązany jest przedstawić oświadczenia, że zawarty w pracy materiał ilustracyjny nie narusza praw autorskich osób trzecich.

  • Po ostatecznej decyzji i pozytywnym zaopiniowaniu Rada Wydawnicza kieruje prace do dalszego procesu wydawniczego – redakcja i korekta tekstu oraz opracowanie graficzne.

  • Przed ostatecznym drukiem autor lub redaktor naukowy tomu otrzymują wydruk próbny (tzw. szczotkę) w celu dokonanie ewentualnych korekt.

Wydawnictwo
Akademii Górnośląskiej

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice

tel.: 32 35 70 519
e-mail: wydawnictwo@akademia...

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+