Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zeszyty naukowe

Drukuj

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 1
pod redakcją naukową Andrzeja Bisztygi i Tomasza Molla

Bieżące wyzwania prawa

(przeglądaj jako e-book)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 2
pod redakcją naukową Anny Barcik

Odpowiedzialny biznes - odpowiedzialne zarządzanie

(przeglądaj jako e-book)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 3
pod redakcją naukową Andrzeja Bisztygi i Tomasza Molla

Wybrane problemy prawa administracyjnego i prawa gospodarczego

(przeglądaj jako e-book)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 4
pod redakcją naukową Gabrieli Łukasik i Józefa Pfaffa

Instrumenty i transakcje rynku finansowego
w zarządzaniu finansami i rachunkowości

(przeglądaj jako e-book)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 5
pod redakcją naukową Ewy Krzyżak-Szymańskiej i Andrzeja Misiołka

W kierunku edukacji przyszłości

(przeglądaj jako e-book)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH
pod redakcją naukową Doroty Chudy-Hyski i Michała Żemły

Współczesne problemy rozwoju turystyki Polski Południowej

(przeglądaj jako e-book)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+