PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zeszyty naukowe GWSH

Drukuj

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 1
pod redakcją naukową Andrzeja Bisztygi i Tomasza Molla

Bieżące wyzwania prawa

(przeglądaj jako e-book)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 2
pod redakcją naukową Anny Barcik

Odpowiedzialny biznes - odpowiedzialne zarządzanie

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 3
pod redakcją naukową Andrzeja Bisztygi i Tomasza Molla

Wybrane problemy prawa administracyjnego i prawa gospodarczego

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 4
pod redakcją naukową Gabrieli Łukasik i Józefa Pfaffa

Instrumenty i transakcje rynku finansowego
w zarządzaniu finansami i rachunkowości

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 5
pod redakcją naukową Ewy Krzyżak-Szymańskiej i Andrzeja Misiołka

W kierunku edukacji przyszłości

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 6
pod redakcją naukową Ryszarda Janikowskiego

Zarządzanie zmianą - w kierunku inteligentnego zarządzania

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 7
pod redakcją naukową Michała Żemły

Problemy współczesnego rynku – turystyka i rekreacja oraz zrównoważony rozwój

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 8
pod redakcją naukową Anny Sobczyk-Kolbuch

Wybrane problemy zarządzania, przedsiębiorczości, marketingu

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 9
pod redakcją naukową Katarzyny Wytyczak

Wybrane problemy wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 10
pod redakcją naukową Katarzyny Płonki-Bielenin

Społeczno-ekonomiczno-prawne aspekty gospodarki

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 11
pod redakcją naukową Anny Sobczyk-Kolbuch

Współczesna gospodarka - szanse i perspektywy - wybrane problemy

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 12

(przeglądaj PDF)

 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 13
pod redakcją naukową Bogusława Jędrzejasa

Problemy finansów i rachunkowości współczesnych przedsiębiorstw w nowych warunkach otoczenia

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 14

Wybrane aspekty skutecznego zarządzania

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 15
pod redakcją naukową Krzysztofa Szaflarskiego

Zróżnicowane obszary nauk o zarządzaniu i jakości

(przeglądaj PDF)


 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 16

(przeglądaj artykuły)

 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 17
pod redakcją naukową Andrzeja Bisztygi i Katarzyny Płonki-Bielenin

(przeglądaj artykuły)

 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 18

(przeglądaj artykuły)

 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 19

(przeglądaj artykuły)

 

Zeszyt naukowy Wydziału Zarządzania GWSH - nr 20

(przeglądaj artykuły)

 

Zeszyt naukowy Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH
pod redakcją naukową Doroty Chudy-Hyski i Michała Żemły

Współczesne problemy rozwoju turystyki Polski Południowej

(przeglądaj PDF)

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+