Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Erasmus+ w GWSH

Drukuj

Już od 2004 roku GWSH realizuje działania mobilności akademickiej - początkowo z programu Socrates-Erasmus, następie LLP-Erasmus i obecnie w ramach programu Erasmus+. 

W latach 2014-2020 ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 - Mobilność edukacyjna, GWSH organizuje:

  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej lub realizacji praktyki zagranicznej
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej.

Obecnie podpisano już ponad 40 umów międzynardowych z zagranicznymi uczelniami umożliwiając realizację tej mobilności w dziedzianach Zarządzania, Turystyki, Psychologii, Stosunków Międzynarodowych, Informatyki, Prawa, Fizjoterapii, Pielęgniarstwa, Pedagogiki i in.

Ponadto, co roku z uczelni partnerskich przyjeżdżają do GWSH studenci zagraniczni, którzy w ramach wymiany realizują u nas w języku angielskim semestr lub dwa semestry studiów oraz zagraniczni nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą zajęcia dla studentów GWSH.

 Oficjalna strona programu Erasmus+    

www.erasmusplus.org.pl

 

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 - Uczelniana Karta ECHE 2014-2020

Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020

Erasmus Policy Statement 2014 -2020

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+