PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Studia Master of Business Administration (MBA)

Drukuj

Studia Master of Business Administration (MBA) w Akademii Górnośląskiej oferują unikalne podejście, które łączy teorię z praktyką, pozwalając rozwijać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne niezbędne w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. 

Podjęcie studiów MBA stanowi inwestycję w przyszłość. Jest to okazja do zdobycia cennych kompetencji, rozwinięcia sieci kontaktów biznesowych oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jeżeli Państwo pragną rozwijać się jako lider, zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania oraz otworzyć przed sobą nowe możliwości kariery, studia MBA stanowią doskonały wybór.

Studia MBA to budowanie sieci kontaktów biznesowych z profesjonalistami reprezentującymi różnorodne branże. Poznanie przyszłych partnerów biznesowych, mentorów czy potencjalnych inwestorów jest nieocenione. Szeroka sieć kontaktów może otworzyć przed Państwem nowe perspektywy zawodowe.

MBA często jest kluczem do awansu zawodowego. Wielu pracodawców docenia wartość tego prestiżowego stopnia i preferuje kandydatów z tytułem MBA podczas procesów rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze. Bez wątpienia, zdobycie tego tytułu może otworzyć przed Państwem drzwi do bardziej odpowiedzialnych i korzystnych pod względem wynagrodzenia pozycji.

Warto również podkreślić, że studia MBA stymulują ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Programy te zachęcają do twórczego myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań i wdrażania zmian w dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki temu, posiadając tytuł MBA, można zyskać nie tylko stabilną karierę w korporacji, ale także zdolność do urzeczywistnienia własnych pomysłów i rozwoju własnego biznesu.

Studia MBA to wyjątkowa szansa na rozwinięcie kariery zawodowej w dziedzinie biznesu. Przez zdobycie głębszej wiedzy, rozwój umiejętności przywódczych, budowanie sieci kontaktów biznesowych oraz rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności, osiągnięcie sukcesu staje się bardziej realne. 

Jeśli pragną Państwo osiągnąć znaczące postępy w swojej karierze oraz zdobyć solidne podstawy do skutecznego zarządzania, zachęcamy do podjęcia studiów MBA.

 

DLA KOGO

Nasz program skierowany jest do szerokiej grupy kandydatów, a w szczególności: 

Absolwenci studiów wyższych - Osoby, które uzyskały dyplom studiów wyższych, niezależnie od dziedziny, mogą w pełni skorzystać z naszych studiów MBA. Dzięki temu programowi będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności zarządzania, zdobyć wiedzę z zakresu finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz analizy strategicznej. Studia MBA są doskonałą drogą do kariery menedżerskiej i doskonalenia swojego potencjału zawodowego.

Oferta studiów MBA otwarta jest dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę biznesową. Bez względu na dotychczasową ścieżkę zawodową, nasz program zapewni doskonałą platformę do zdobycia nowych kompetencji oraz zdobycia zaawansowanego zrozumienia dziedziny zarządzania.

Dodatkowo, zachęcamy wszystkich, którzy pragną zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych trendów w biznesie i zdobyć umiejętności potrzebne do kreatywnego rozwiązywania problemów, do podjęcia nauki na naszych studiach MBA.

 

PROGRAMY

Przedstawiamy programy studiów na stopień Master of Business Administration (MBA) z różnych specjalizacji, które zapewnią Państwu cenną wiedzę i umiejętności niezbędne w dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych kierunków, które oferujemy:

Master of Business Administration (MBA) w Strategic Management - Program ten umożliwi poznanie skutecznych metod zarządzania organizacjami, rozwijania strategii biznesowych oraz podejmowania kluczowych decyzji, które przyczynią się do osiągnięcia sukcesu na dynamicznym rynku. Studia MBA pozwalają lepiej zrozumieć skomplikowane wyzwania i wykorzystać strategiczne rozwiązania w kontekście współczesnego biznesu. 

Master of Business Administration (MBA) w Human Resources Management - Program oparty jest o procesy na zarządzania zasobami ludzkimi, procesach rekrutacyjnych, systemach szkoleniowych oraz motywowaniu pracowników. Kształtuje kompetencje potrzebne do pełnego wykorzystania potencjału każdego członka zespołu, a także zdolność do kształtowania efektywnego i harmonijnego środowiska pracy. 

Master of Business Administration (MBA) w Corporate Security and Governance – Program koncentruje się na zrozumieniu kluczowego znaczenia bezpieczeństwa korporacyjnego oraz aspektów zarządzania i kontroli, które stanowią fundament stabilności i długofalowego rozwoju organizacji. Kreuje umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania ryzykiem i zagrożeniami, związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Master of Business Administration (MBA) w Financial Management - Ten program koncentruje się na praktycznym podejściu do zarządzania finansami. Pozwoli Państwu nauczyć się efektywnego zarządzania finansami, analizy ryzyka i podejmowania trafnych decyzji finansowych, które wpłyną pozytywnie na osiągnięcia na konkurencyjnym rynku finansowym. 

Master of Business Administration (MBA) w Healthcare Management - Program skupia się na skutecznym zarządzaniu placówkami medycznymi, wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej oraz poprawie jakości usług medycznych. Studiując ten kierunek, zdobędą Państwo wiedzę, która pozwoli na odpowiednie reagowanie na dynamicznie zmieniające się wyzwania w sektorze zdrowotnym.

Master of Business Administration (MBA) w Global Tourism and Hospitality Management - Program skupiający się na zarządzaniu w branży turystycznej i hotelarskiej. W programie zawarto treści dotyczące zarządzania w różnorodności kulturowej,  tworzenie unikalnych doświadczeń oraz kluczowe elementy konieczne dla sukcesu w globalnej branży turystycznej.

 

Zapraszamy do rozwijania swoich umiejętności i zdobycia dwóch dyplomów na jednej uczelni.

Czekamy na Państwa aplikacje i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty edukacyjnej. 

Rozpocznij swoją przyszłość już dziś!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+