PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Master of Business Administration (MBA) in Human Resources Management

Drukuj

Studia Master of Business Administration (MBA) in Human Resources Management stanowią wyspecjalizowany program integrujący zaawansowane zagadnienia z zarządzania biznesem z pogłębionym zrozumieniem aspektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Programy studiów MBA w zakresie HR mają na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, analitycznych i strategicznych, które są niezbędne do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w złożonym i dynamicznym środowisku biznesowym. Słuchacze zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, umożliwiające im identyfikowanie i rozwiązywanie problemów kadrowych w organizacjach. 

W ramach tych studiów, prezentowane są różnorodne tematy z zakresu zarządzania personelem, takie jak rekrutacja, selekcja, rozwój, ocena pracowników, wynagrodzenia, motywacja oraz zarządzanie zmianą organizacyjną. Dodatkowo, programy te skupiają się na doskonaleniu umiejętności interpersonalnych i przywódczych, które pozwalają na skuteczne zarządzanie zespołem oraz budowanie harmonijnych relacji między pracownikami.

Prezentujemy Państwu nasz kompleksowy program studiów Master of Business Administration (MBA), który został podzielony na cztery semestry. Dwa semestry skoncentrowane są na szeroko pojętym zarządzaniu, trzeci semestr to program specjalizacyjny, czwarty semestr oferuje możliwość wyboru przedmiotów, aby umożliwić rozwijanie swoich zainteresowań i pasji zgodnie z indywidualnymi preferencjami. 

 

Program studiów obejmuje 356 godzin

Semestr 1 

 • Umiejętności Menedżerskie 
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Marketing strategiczny
 • Ekonomiczne Wyzwania Biznesu 
 • Decyzje Strategiczne w Kontekście Finansowym
 • Budowanie i Zarządzanie Zespołami

Semestr 2 

 • Rozwinięcie Kompetencji Menedżerskich
 • Prawo Biznesowe i Regulacje
 • Zarządzanie Marką i Komunikacja Marketingowa
 • Zachowania Organizacyjne i Przywództwo
 • Zarządzanie Zmianą
 • Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM)
 • Analiza Kosztów i Zarządzanie Wydajnością
 • Proseminarium Menedżerskie

Semestr 3

Semestr specjalizacyjny skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach. Ma na celu przygotowanie do efektywnego zarządzania ludźmi, rozwoju kadr oraz strategii personalnych, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Celem jest rozwinięcie i poszerzenie umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które stosowane w praktyce biznesowej w celu zwiększenia wydajności i zaangażowania pracowników oraz osiągnięcia celów organizacyjnych zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania zasobami ludzkimi.

Semestr 4 Indywidualne dostosowanie do wybranego programu

Semestr IV oferuje swobodę w komponowaniu własnej ścieżki edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i aspiracjami zawodowymi.

W ramach tego semestru proponujemy Państwu pięć modułów, z których każdy zawiera zestaw przedmiotów o kluczowym znaczeniu dla skutecznego zarządzania i rozwoju zawodowego.

Ten system pozwoli każdemu na optymalne wykorzystanie potencjału i dopasowanie programu studiów do swoich potrzeb oraz ambicji. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+