PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Master of Business Administration (MBA) in Healthcare Management

Drukuj

Studia MBA (Master of Business Administration) zarządzanie w ochronie zdrowia (Master of Business Administration in Healthcare Management) jest programem łączącym zaawansowane tematy z zarządzania biznesem w specjalistycznych placówkach ochrony zdrowia. Ten rodzaj studiów ma na celu przygotowanie profesjonalistów do pełnienia kluczowych funkcji zarządzania w instytucjach i organizacjach związanych z opieką zdrowotną.

Programy studiów MBA w obszarze zarządzania placówkami ochrony zdrowia mają za zadanie rozwijanie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego kierowania placówkami medycznymi, szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz innymi instytucjami świadczącymi usługi zdrowotne. Studia przekazują kompleksową wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, jak i aspektów unikatowych dla branży opieki zdrowotnej.

W ramach tych studiów prezentowane są różnorodne zagadnienia związane z zarządzaniem placówkami zdrowia, takie jak finanse i budżetowanie w kontekście służby zdrowia, optymalizacja procesów, planowanie strategiczne, zarządzanie jakością opieki medycznej oraz polityki zdrowotne. Poznają także specyfikę regulacji i przepisów prawnych obowiązujących w sektorze opieki zdrowotnej. 

Prezentujemy Państwu nasz kompleksowy program studiów Master of Business Administration (MBA), który został podzielony na cztery semestry. Dwa semestry skoncentrowane są na szeroko pojętym zarządzaniu, trzeci semestr to program specjalizacyjny, czwarty semestr oferuje możliwość wyboru przedmiotów, aby umożliwić rozwijanie swoich zainteresowań i pasji zgodnie z indywidualnymi preferencjami. 

 

Program studiów obejmuje 356 godzin 

Semestr 1 

 • Umiejętności Menedżerskie 
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Marketing strategiczny
 • Ekonomiczne Wyzwania Biznesu 
 • Decyzje Strategiczne w Kontekście Finansowym
 • Budowanie i Zarządzanie Zespołami

Semestr 2 

 • Rozwinięcie Kompetencji Menedżerskich
 • Prawo Biznesowe i Regulacje
 • Zarządzanie Marką i Komunikacja Marketingowa
 • Zachowania Organizacyjne i Przywództwo
 • Zarządzanie Zmianą
 • Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM)
 • Analiza Kosztów i Zarządzanie Wydajnością
 • Proseminarium Menedżerskie

Semestr 3

Semestr specjalizacyjny dla kierunku "Healthcare Management" skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z zarządzaniem w sektorze opieki zdrowotnej. Ten zaawansowany kurs ma na celu przygotowanie do efektywnego zarządzania organizacjami i instytucjami medycznymi, uwzględniając unikalne wyzwania i regulacje branży opieki zdrowotnej. Ma na celu rozwinięcie umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania i doskonalenia jakości świadczonych usług medycznych.  Poszerza wiedzę, która jest nie tylko cenna dla organizacji medycznych, ale także odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości opieki zdrowotnej i spełnianiu oczekiwań pacjentów oraz innych interesariuszy w sektorze opieki zdrowotnej. 

Semestr 4  Indywidualne dostosowanie do wybranego programu

Semestr IV oferuje swobodę w komponowaniu własnej ścieżki edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i aspiracjami zawodowymi. 

W ramach tego semestru proponujemy Państwu pięć modułów, z których każdy zawiera zestaw przedmiotów o kluczowym znaczeniu dla skutecznego zarządzania i rozwoju zawodowego.

Ten system pozwoli każdemu na optymalne wykorzystanie potencjału i dopasowanie programu studiów do swoich potrzeb oraz ambicji. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+