PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

Drukuj

WARSZTATY

„Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym  i szkolnym”.

ODBIORCY KURSU:
Terapeuci integracji sensorycznej - pragnący poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć zakres umiejętności praktycznych. Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów) terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci WWR –  pragnący wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej w pracy z dziećmi.

CEL WARSZTATÓW:

1. Uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi integracji sensorycznej.

2. Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności, które będzie mógł zastosować podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

3. Uświadomienie uczestnikom konieczności współpracy interdyscyplinarnej i konieczności permanentnego doskonalenia zawodowego.

Efekty szkolenia:

Wiedza:

1. Uczestnik posiada ogólną wiedzę z zakresu teorii integracji sensorycznej.

2. Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych zmysłów i ich dysfunkcji.

3. Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Umiejętności:

1. Uczestnik potrafi dokonać analizy diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego opracowanej przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.

2. Uczestnik potrafi zaobserwować i określić podstawowe zaburzenia w zakresie przetwarzania sensorycznego u dziecka, zgłosić je rodzicowi, skierować na diagnozę  do certyfikowanego terapeuty SI.

3. Uczestnik rozumie problemy w funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym.

4. Uczestnik potrafi zastosować elementy terapii integracji sensorycznej w swojej pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dzieckiem.

5. Uczestnik potrafi dostosować pomieszczenie, stanowisko nauki i miejsce zabawy dziecka do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

6. Uczestnik (będący certyfikowanym terapeutą SI) poszerzy swoje  umiejętności praktyczne, udoskonali swój warsztat pracy.

Kompetencje społeczne:                                                                                             

1. Uczestnik rozumie konieczność ścisłej współpracy w terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego pomiędzy terapeutą SI, rodzicem, nauczycielem, a wielu przypadkach także: logopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą WWR, terapeutą zajęciowym, lekarzem.

2. Uczestnik zna swoje ograniczenia zawodowe w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego i wie, że uzyskana wiedza i umiejętności nie upoważniają do samodzielnej diagnozy i terapii dzieci. Mogą być wykorzystane jedynie jako elementy podczas prowadzonych zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.  (Nie dotyczy to uczestników warsztatów będących certyfikowanymi terapeutami Integracji Sensorycznej).

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursu Terapii Manualnej oraz kurs Lehnert-Schroth. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

 

PROGRAM I FORMA PROWADZONYCH WARSZTATÓW:

Metody aktywizujące, praktyczny pokaz ćwiczeń (zajęcia w parach),  pokaz/ demonstracja terapii pacjentów (filmy z terapii prezentujące wiele różnorodnych  ćwiczeń), prezentacja multimedialna.

Wykład wprowadzający do zagadnień przetwarzania sensorycznego.


I blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu wzroku.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysł wzroku  i normalizujących jego funkcjonowanie.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.

II blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu dotyku i zmysłu propriocepcji.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysł dotyku i zmysł propriocepcji oraz normalizujących ich funkcjonowanie.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.

III blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji układu przedsionkowego.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowego.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi

IV blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu słuchu.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie zmysłu słuchu.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.
 • Terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz deficytami uwagi w kontekście w/w zaburzeń.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (sobota i niedziela), 16 godzin szkoleniowych

Sobota: 9.00 – 10.30 wykład wprowadzający

              10.30  - 16.00 zajęcia warsztatowe       

Niedziela: 09.00 - 16.00 zajęcia warsztatowe

 


grupa liczy max 12 osób 

termin: 23-24.04.2022 r.  - odwołane

NAJBLIŻSZY TERMIN:  24-25.09.2022  - SZKOLENIE ODWOŁANE

GODZINY REALIZACJI: sobota -niedziela 9:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi w Sosnowcu  ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście główne do szkoły od strony osiedla przy "Polo Markecie" i myjni samochodowej).  Tel. kontaktowy 501-291-174

KOSZT UCZESTNICTWA: 790 zł  cena promocyjna ( 850 zł cena regularna)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia warsztatów

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+