PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

Drukuj

Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym - warsztaty

 

WYAMAGANIA KWALIFIKACYJNE: 

na szkolenie zapraszamy: terapeutów integracji sensorycznej (pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć zakres umiejętności praktycznych), fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii (ostatni rok studiów), terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów oraz terapeuów WWR (pragnących wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej w pracy z dziećmi).

CEL SZKOLENIA:

 1. Uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi integracji sensorycznej.
 2. Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności, które będzie mógł zastosować podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 3. Uświadomienie uczestnikom konieczności współpracy interdyscyplinarnej i konieczności permanentnego doskonalenia zawodowego.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik posiada ogólną wiedzę z zakresu teorii integracji sensorycznej.
 • Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych zmysłów i ich dysfunkcji.
 • Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi dokonać analizy diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego opracowanej przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.
 • Uczestnik potrafi zaobserwować i określić podstawowe zaburzenia w zakresie przetwarzania sensorycznego u dziecka, zgłosić je rodzicowi, skierować na diagnozę  do certyfikowanego terapeuty SI.
 • Uczestnik rozumie problemy w funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym.
 • Uczestnik potrafi zastosować elementy terapii integracji sensorycznej w swojej pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dzieckiem.
 • Uczestnik potrafi dostosować pomieszczenie, stanowisko nauki i miejsce zabawy dziecka do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Uczestnik (będący certyfikowanym terapeutą SI) poszerzy swoje  umiejętności praktyczne, udoskonali swój warsztat pracy.

Kompetencje społeczne:                                                                                             

 • Uczestnik rozumie konieczność ścisłej współpracy w terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego pomiędzy terapeutą SI, rodzicem, nauczycielem, a wielu przypadkach także: logopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą WWR, terapeutą zajęciowym, lekarzem.
 • Uczestnik zna swoje ograniczenia zawodowe w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego i wie, że uzyskana wiedza i umiejętności nie upoważniają do samodzielnej diagnozy i terapii dzieci. Mogą być wykorzystane jedynie jako elementy podczas prowadzonych zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.  (Nie dotyczy to uczestników warsztatów będących certyfikowanymi terapeutami Integracji Sensorycznej). 

PROGRAM: 

Metody aktywizujące, praktyczny pokaz ćwiczeń (zajęcia w parach), pokaz/ demonstracja terapii pacjentów (filmy z terapii prezentujące wiele różnorodnych ćwiczeń), prezentacja multimedialna.

Wykład wprowadzający do zagadnień przetwarzania sensorycznego.

I blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu wzroku.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysł wzroku  i normalizujących jego funkcjonowanie.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.

II blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu dotyku i zmysłu propriocepcji.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysł dotyku i zmysł propriocepcji oraz normalizujących ich funkcjonowanie.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.

III blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji układu przedsionkowego.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowego.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi

IV blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu słuchu.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie zmysłu słuchu.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.
 • Terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz deficytami uwagi w kontekście w/w zaburzeń. 

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: 12


 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

mgr Agate Hesse- Szymonowicz, mgr fizjoterapii Absolwentka AWF w Katowicach,Terapeuta neurorozwojowy z ponad 20-letnim stażem, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym m.in.: NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby, Integracja Sensoryczna, Integracja Bilateralna, Podejście osteopatyczne w pediatrii, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp wg Barbary Zukunft-Huber, Terapia skolioz metodą Lehnert-Schroth, Kinesiology Taping, Terapia Manualna, Globalna Terapia Stopy, szkolenia z zakresu doboru i dopasowywania termoplastycznych wkładek ortopedycznych firmy ICB MEDICAL oraz dynamicznych wkładek ortopedycznych firmy IGLI, Kurs Halliwick, Studium Odnowy Biologicznej.

Właścicielka Gabinetu Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt "Fizjomedis" https://www.fizjomedis-sosnowiec.pl/


 CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

TERMIN:  w trakcie ustalania (najwcześniej I połowa 2024 r.)

GODZINY REALIZACJI: sobota, niedziela 09:00 - 16:00

MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście główne do szkoły od strony osiedla przy "Polo Markecie" i myjni samochodowej).  Tel. kontaktowy 501-291-174 


CENA: 890 zł 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia warsztatów

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+