Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym

Drukuj

WARSZTATY

„Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym  i szkolnym”.

ODBIORCY KURSU:
Terapeuci integracji sensorycznej - pragnący poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć zakres umiejętności praktycznych. Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów) terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci WWR –  pragnący wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej w pracy z dziećmi.

CEL WARSZTATÓW:

1. Uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi integracji sensorycznej.

2. Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności, które będzie mógł zastosować podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

3. Uświadomienie uczestnikom konieczności współpracy interdyscyplinarnej i konieczności permanentnego doskonalenia zawodowego.

Efekty szkolenia:

Wiedza:

1. Uczestnik posiada ogólną wiedzę z zakresu teorii integracji sensorycznej.

2. Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych zmysłów i ich dysfunkcji.

3. Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Umiejętności:

1. Uczestnik potrafi dokonać analizy diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego opracowanej przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej.

2. Uczestnik potrafi zaobserwować i określić podstawowe zaburzenia w zakresie przetwarzania sensorycznego u dziecka, zgłosić je rodzicowi, skierować na diagnozę  do certyfikowanego terapeuty SI.

3. Uczestnik rozumie problemy w funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym.

4. Uczestnik potrafi zastosować elementy terapii integracji sensorycznej w swojej pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dzieckiem.

5. Uczestnik potrafi dostosować pomieszczenie, stanowisko nauki i miejsce zabawy dziecka do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

6. Uczestnik (będący certyfikowanym terapeutą SI) poszerzy swoje  umiejętności praktyczne, udoskonali swój warsztat pracy.

Kompetencje społeczne:                                                                                             

1. Uczestnik rozumie konieczność ścisłej współpracy w terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego pomiędzy terapeutą SI, rodzicem, nauczycielem, a wielu przypadkach także: logopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą WWR, terapeutą zajęciowym, lekarzem.

2. Uczestnik zna swoje ograniczenia zawodowe w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego i wie, że uzyskana wiedza i umiejętności nie upoważniają do samodzielnej diagnozy i terapii dzieci. Mogą być wykorzystane jedynie jako elementy podczas prowadzonych zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.  (Nie dotyczy to uczestników warsztatów będących certyfikowanymi terapeutami Integracji Sensorycznej).

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

mgr Agata Hesse-Szymonowicz Absolwentka AWF Katowice na kierunki fizjoterapia, studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath  z rozszerzeniem o kurs NDT - Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, metody Kinesiology Taping, ukończyła kursu Terapii Manualnej oraz kurs Lehnert-Schroth. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy  z dziećmi.

 

PROGRAM I FORMA PROWADZONYCH WARSZTATÓW:

Metody aktywizujące, praktyczny pokaz ćwiczeń (zajęcia w parach),  pokaz/ demonstracja terapii pacjentów (filmy z terapii prezentujące wiele różnorodnych  ćwiczeń), prezentacja multimedialna.

Wykład wprowadzający do zagadnień przetwarzania sensorycznego.


I blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu wzroku.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysł wzroku  i normalizujących jego funkcjonowanie.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.

II blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu dotyku i zmysłu propriocepcji.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysł dotyku i zmysł propriocepcji oraz normalizujących ich funkcjonowanie.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.

III blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji układu przedsionkowego.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie układu przedsionkowego.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi

IV blok tematyczny

 • Omówienie objawów dysfunkcji zmysłu słuchu.
 • Prezentacja praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw normalizujących funkcjonowanie zmysłu słuchu.
 • Wskazówki do pracy z dziećmi.
 • Terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz deficytami uwagi w kontekście w/w zaburzeń.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (sobota i niedziela), 16 godzin szkoleniowych

Sobota: 9.00 – 10.30 wykład wprowadzający

              10.30  - 16.00 zajęcia warsztatowe       

Niedziela: 09.00 - 16.00 zajęcia warsztatowe

NAJBLIŻSZY TERMIN:  07- 08 marzec 2020 r.

GODZINY REALIZACJI:  09.00 - 16.00

MIEJSCE REALIZACJI:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu  Sp. z o.o. 

ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

KOSZT UCZESTNICTWA: 850 zł

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia warsztatów

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+