PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kursy instruktorów rekreacji ruchowej

Drukuj

Kursy Instruktora Rekreacji Ruchowej GWSH obejmują przygotowanie instruktorów do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć w wybranej specjalności. Dotyczy to zarówno prowadzenia zajęć w grupie, jak i pracy z indywidualnym klientem. Kursy mają charakter praktyczny. Dodatkowo oferujemy ćwiczenia z teorii i metodyki prowadzenia zajęć z klientami.

Umiejętności związane z ukończeniem kursu instruktora rekreacji ruchowej GWSH umożliwiają pracę dydaktyczną w szkołach, klubach sportowo-rekreacyjnych, zakładach pracy, ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych i w wielu innych formach rekreacji ruchowej.

 

Zapraszamy na kursy:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+