PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kursy i szkolenia z zakresu Stomatologii

Drukuj

Szkolenia podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" oraz "Implantologia stomatologiczna - Curriculum " prowadzone są w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym GWSH oraz realizowane jest we współpracy z firmą Dentaris.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej na preparatach zwierzęcych.

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

Kierownik szkolenia: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA,

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, MSc. Implantolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, SzczękowoTwarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej . W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem . Obecnie, oprócz pracy akademickiej oraz w oddziale szpitalnym chirurgii szczękowo-twarzowej, prowadzi własną praktykę stomatologiczną skupiającą się głównie na implantologii   i chirurgii jamy ustnej.

dr n. med. Artur Wituła, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – rok ukończenia 1997. W roku 1997-1998 odbył staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im Mielęckiego ŚUM. W latach 1998-2000 pracował w NZOZ w Mysłowicach. W latach 2000-2009 zatrudniony w SPSK im. Mielęckiego  w Katowicach w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, gdzie rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Jednocześnie w roku 2000 rozpoczął pracę w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystenta prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Z ŚUM związany do roku 2008. Od 2001 roku do nadal prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Novodent w Mysłowicach. W listopadzie 2007 roku złożył egzamin państwowy i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. W lutym 2008 roku obronił pracę doktorską pt: „Stan jamy ustnej u pacjentów po przeszczepie nerki”. Wykładowca i współautor szkoleń z zakresu implantologii dla firmy MozoGrau w latach 2011-2012. Wykładowca szkoleń z zakresu technik implantacyjnych (Białka Tatrzańska 2013)   i technik podnoszenia dna zatoki (Wisła 2014). Uczestnik wielu szkoleń i sympozjów w kraju i zagranicą (m.in. Barcelona 2011,2012, Madryt 2017,2018, Lisbona 2018 , Bonn, Budapeszt). W roku 2018 ukończył „the Train of the Trainer Program Clinical application of Acteon Piezotome” w Warszawie. Autor i współautor ponad dwudziestu artykułów i doniesień zjazdowych

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+