PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM?

Atutem kadry kierowniczej jest wiedza na temat skutecznego zarządzania zespołem pracowników. Ważne jest więc, aby nie tylko radziła sobie ona z planowaniem pracy, rozwiązywaniem problemów w grupie, ale też wiedziała, w jaki sposób zmotywować i zaangażować swojego pracownika do pracy oraz jak z nim rozmawiać.

DLA KOGO?

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • osób kierujących zespołami
 • prezesów i członków zarządów

A także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

 • kierowania zespołem pracowników,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • wyznaczania celów i delegowania zadań.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem, planowaniem pracy i sposobami na wzmocnienie motywacji i zaangażowania pracowników.

EFEKTY SZKOLENIA:

 

Wiedza

 

 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat kultury organizacji i jej znaczenia w procesie zarządzania
 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat wzorców komunikacyjnych i wynikających z nich stylów kierowania ludźmi
 • Uczestnik zna podstawowe style zarządzania zespołem w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego
 • Uczestnik potrafi łączyć poszczególne style zarządzania ze sobą w oparciu o model DISC
 • Uczestnik zna zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Uczestnik potrafi podnieść efektywność zespołu dzięki użyciu dedykowanych narzędzi
 • Uczestnik posiadł wiedzę na temat efektywnego zarządzania sobą w czasie i narzędzi wspomagających ten proces

 

Umiejętności

 

 • Uczestnik potrafi budowć własną siłę i skuteczność w relacjach z zespołem
 • Uczestnik potrafi dostosować styl komunikacji do osobowości pracownika
 • Uczestnik potrafi wzmacniać zaangażowanie pracowników
 • Uczestnik potrafi odpowiednio motywować zespół do pracy
 • Uczestnik potrafi radzić sobie ze stresem
 • Uczestnik potrafi udzielać konstruktywną informację zwrotną
 • Uczestnik potrafi skutecznie rozwiązywać konflikt w zespole
 • Uczestnik potrafi skuteczne zarządzć sobą w czasie

 

Kompetencje społeczne

 

 • Uczestnik jest świadom własnego profilu kompetencji menedżerskich
 • Uczestnik jest świadom swojego naturalnego i adoptowanego stylu zachowania
 • Uczestnik potrafi okazać empatię
 • Uczestnika charakteryzuje postawa asertywna

 

SKRÓCONY PROGRAM KURSU:

 1. Kultura w organizacji – menedżer liderem integracji i spoiwem jedności organizacyjnej
 2. Komunikacja jako fundamentalne narzędzie pracy menedżera
 3. Wiązka ról kierowniczych
 4. Kierowanie zespołem
 5. Delegowanie jako metoda podnoszenia efektywności menedżerskiej
 6. Informacja zwrotna jako efektywne narzędzie rozwoju i kontroli
 7. Przywództwo w organizacji
 8. Przywództwo a motywowanie i angażowanie pracowników do efektywnej pracy
 9. Indywidualny raport stylów zachowań Maxie DISC wraz z indywidualną sesją konsultacyjną.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM, KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy w branży handlowo – usługowej, kilkuletnie doświadczenie w koordynacji sprzedaży i marketingu firmy produkcyjnej, certyfikowany coach metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling.  Ukończył kursy coachingu wg standardów ICF i zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem metod coachingowych, członek zarządu i instruktor Polskiego Klubu Alpejskiego, przewodnik górski, organizator eventów, pokazów autorskich, wystaw i festiwali. Współtwórca cyklicznych darmowych warsztatów marketingowych „Interaktywne Czwartki”.


CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych/ 14 h zegarowych

TERMIN: 06-07.10.2022 -  szkolenie odwołane

GODZINY REALIZACJI: (czw - pt),    godz. 8.30-15.30  

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3

Koszt uczestnictwa: 1160 zł brutto/osobę 

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, indywidualny raport stylów zachowań Maxie DISC wraz z indywidualną sesją konsultacyjną.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+