Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę

Drukuj

Wypowiadanie i Rozwiązywanie Umów o Pracę

Procedury przy Zwolnieniach Grupowych

 

Celem szkolenia:

jest omówienie prawnych aspektów wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, obowiązków leżących po stronie pracodawców w tym przy zwolnieniach grupowych.

 

Program szkolenia

 

 1. Okresy wypowiedzenia, rozwiązywania umów i uprawnienia pracownicze
 2. kiedy wypowiedzenie a kiedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
 3. prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w okresie wypowiedzenia
 4. Przyczyny wypowiadania umów pracę
 5. umowy objęte wskazywaniem przyczyn ich wypowiedzenia
 6. konsultacje związkowe
 7. osoby chronione przed wypowiedzeniem
 8. skutki naruszenia przepisów o wypowiadaniu
 9. Dokumentacja
 10. forma, treść i doręczenie dokumentu pracownikowi
 11. możliwość cofnięcia złożonego wypowiedzenia
 12. Procedury przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych objętych ustawą
 13. poziom zatrudnienia na potrzeby zwolnień grupowych
 14. ochrona przed zwolnieniami
 15. kryteria doboru do zwolnień
 16. prawo do odprawy pieniężnej
 17. Rozliczenie z pracownikiem
 18. czas pracy
 19. ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 20. odprawy i odszkodowania
 21. świadectwo pracy

Prowadzący szkolenie: Przemysła Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

 

Termin:

cena: 149 zł

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+