PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Masaż w terapii i odnowie biologicznej - masaż klasyczny z elementami masażu relaksacyjnego, drenażu limfatycznego i rozluźniania mięśniowo - powięziowego według koncepcji MTG

Drukuj

Masaż w terapii i odnowie biologicznej- Masaż klasyczny z elementami masażu relaksacyjnego, drenażu limfatycznego i rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg koncepcji MTG - NOWOŚĆ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek medycznych, kosmetycznych, odnowy bliologicznej i SPA, studentów kierunków medycznych (od 3 semestru). 

CEL SZKOLENIA:
głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności zastosowania i programowania masażu klasycznego, rozluźniania mięśniowo-powięziowego i elementów drenażu limfatycznego w różnych jednostkach chorobowych i szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej. Dostarczenie podstawowych informacji na temat wpływu masażu na organizm człowieka, z uwzględnieniem różnych jego odmian i sposobów oddziaływania, rozluźniania napięć w obrębie mięśni i powięzi w oparciu o koncepcje masażu tkanek głębokich, zapoznanie z metodyką drenażu limfatycznego oraz posługiwania się nimi w zależności od wyznaczonego celu terapeutycznego. Podczas szkolenia uczestnik zbędzie ogólną wiedzę na temat wybranych rodzajów masażu klasycznego, układu mięśniowo-powięziowego, umiejętności rozluźniania tkanek, poprawy ich przesuwalności, układu limfatycznego, jego działania i rodzajów obrzęków. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak diagnozować i klasyfikować obrzęki o różnej etiologii aby prawidłowo programować zabiegi odnowy biologicznej. Nabędą umiejętności różnych technik masażu klasycznego, relaksacyjnego, rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg MTG i podstawowych technik drenażowych.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • Uczestnik szkolenia:
  • posiadł wiedzę dotyczącą wpływu masażu na organizm człowieka, z uwzględnieniem różnych jego odmian i sposobów oddziaływania,
  • zdobył wiedzę dotyczącą zastosowania masażu w profilaktyce i terapii różnych dysfunkcji, zna techniki i zasady wykonywania masażu klasycznego, relaksacyjnego, rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg MTG i drenażu limfatycznego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
  • nabył ogólną wiedzę na temat układu mięśniowo-powięziowego, rozluźniania napięć w obrębie mięśni i powięzi w oparciu o koncepcje masażu tkanek głębokich
  • zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania układu krwionośnego i limfatycznego, rozróżnia rodzaje obrzęków,
  • pozyskał wiedzę w zakresie planowania zabiegu masażu uzależniając dobór technik i sposób jego wykonania od charakteru dysfunkcji i postawionego celu terapeutycznego z uwzględnieniem okresu wczesnego i przewlekłego

Umiejętności:

 • Uczestnik szkolenia:
  • potrafi przeprowadzić w pełni wywiad i diagnostykę przedmiotową pacjenta
  • potrafi dostosować terapię i techniki masażu /drenażu do charakteru dysfunkcji i
  postawionego celu
  • Potrafi tworzyć warunki do wykonywania zabiegu masażu. Zgodnie z określonymi zasadami wypracował sprawność manualną pozwalająca na poprawne posługiwanie się technikami masażu klasycznego, relaksacyjnego, rozluźniania mięśniowo-powięziowego wg MTG i drenażu limfatycznego
  • potrafi optymalizować środki fizjoterapeutyczne,
  • potrafi zaplanować proces fizjoterapii i efektywnie z niego korzystać.

Kompetencje społeczne:

 • szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie masażu w terapii i odnowie biologicznej z uwzględnieniem zasad realizowanych w praktyce fizjoterapeutycznej.

PROGRAM:

 1. Anatomia, fizjologia i biomechanika w zarysie- zagadnienia niezbędne do wykonania masażu i zabiegów odnowy biologicznej w tym stanów powysiłkowych,
 2. Wywiad - strata czasu czy bezwzględna konieczność?
 3. Diagnostyka funkcjonalna podparta badaniami obrazowymi (RTG, MRI,USG, USG doppler) i „testami bezpieczeństwa” - dlaczego?
 4. Diagnostyka palpacyjna - dlaczego?
 5. Organizacja stanowiska pracy masażysty i zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy BHP.
 6. Masaż jako czynnik ułatwiający postępowanie fizjoterapeutyczne lub utrwalający efekt tego postępowania. Wskazania i przeciwwskazania.

Omówienie toku zabiegu masażu, środków ułatwiających i wspomagających masaż. Techniki masażu klasycznego. Demonstracja technik masażu klasycznego, głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania, wibracji, wstrząsania,

Praktyczna nauka masażu- Techniki masażu klasycznego z uwzględnieniem różnych odmian poszczególnych technik, kierunków i intensywności prowadzenia ruchów masażu i pozycji ułożeniowych osoby masowanej,

Praktyczna nauka masażu poszczególnych części ciała:

 1. masaż grzbietu i części przykręgosłupowych masaż karku i mięśni czworobocznych,
 2. masaż klatki piersiowej,
 3. masaż powłok brzusznych,
 4. masaż kończyny górnej: masaż palców, śródręcza, stawu nadgarstkowego, przedramienia, stawu łokciowego, ramienia, stawu ramiennego.
 5. masaż kończyny dolnej: masaż palców, śródstopia, stawu skokowego, podudzia, stawu kolanowego, uda, stawu biodrowego i pośladków,
 6. przegrody mięśniowe kkd
 7. masaż mięśni twarzy
 8. masaż całościowy

Elementy Masażu Tkanek Głębokich:

 1. omówienie zasad wykonywania MTG, oceny funkcjonalna pacjenta, oceny układu mięśniowo-powięziowego i zastosowania odpowiedniej terapii
 2. techniki i chwyty stosowane w rozluźnianiu mięśniowo-powięziowym
 3. masaż klasyczny vs masaż tkanek głębokich

Elementy drenażu limfatycznego:

 1. Co to jest układ limfatyczny?
 2. Rodzaje obrzęków
 3. Co to jest fizjoterapia obrzękowa? Czy znajduje swoje miejsce w zabiegach odnowy biologicznej?
 4. Techniki stosowane w drenażu limfatycznym
 5. Materiały kompresyjne wspomagające ww zabiegi
 6. Teoria vs praktyka

Programowanie zabiegów masażu, rozluźniania mięśniowo-powięziowego i drenażu limfatycznego jako czynnik ułatwiający i/lub utrwalający efekt fizjoterapii i odnowy biologicznej.

Część praktyczna podzielona na:

 1. Nauka technik masażu klasycznego. Programowania masażu klasycznego w różnych jednostkach chorobowych i w szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej.
 2. Nauka podstawowych technik rozluźnianie mięśniowo-powięziowego wg MTG i zasad ich stosowania w przebiegu różnych jednostek chorobowych i w szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej
 3. Nauka podstawowych technik drenażowych i zasad stosowania drenażu limfatycznego w przebiegu różnych jednostek chorobowych w szeroko pojętych zabiegach odnowy biologicznej.

INFORMACJE DODATKOWE:

w trakcie zajęć będą prowadzone ćwiczenia praktyczne polegające na symulacji kontaktu z pacjentem. Praca w grupach.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

dr n. o zdrMagdalena Sroka-Buszydlik - fizjoterapeuta. Absolwentka kierunku fizjoterapia AWF w Katowicach. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach ‪2000-2002‬ współorganizator imprez integracyjno-sportowych „Spartakiada” oraz przeglądów Zespołów Artystycznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesienne spotkania” w BCK w Bytomiu. W latach ‪2004-2005‬ fizjoterapeutka jedenastokrotnej Mistrzyni Świata w Windsurfingu. W latach ‪2007-2012‬ kierownik rehabilitacji i koordynator SPA w "Mazowsze Medi SPA" w Ustroniu. W latach 2007 – 2010 konsultant i wykładowca, fizjoterapeuta terapii limfologicznej w klubach Amazonek. Od roku 2008 do chwil obecnej prowadzi praktykę prywatną - Centrum Leczenia Buszydlik w Ustroniu. W latach 2008 i 2009 odbyła staże zagraniczne w Niemczech (w klinice limfologicznej Feldbergklinik Dr Asdonk). Od 2019 prowadzi autorskie kursy z zakresu terapii obrzęków w sporcie, medycynie estetycznej i odnowie biologicznej. Od 2022 biegły zespolu ABC EXPERTS w Warszawie specjalizujący się w sporządzaniu opinii medycznych z zakresu fizjoterapii na zlecenia sądów, prokuratur oraz jednostek policji z całego kraju. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, profilaktyki i terapii pacjentów limfologicznych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu terapii obrzęków i fizjoterapii onkologicznej.


 CZAS TRWANIA: 4 dni, 48 godzin szkoleniowych

TERMIN:  22-25.02.2024 r  - kurs odwołany

GODZINY REALIZACJI:  czwartek - niedziela: 09:00 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI:   Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


 CENA: 1600 zł - cena promocyjna

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne oraz ręcznik.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+