PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Koncepcja Halliwick - kurs podstawowy

Drukuj

Koncepcja Halliwick - kurs podstawowy (akredytowany przez Stowarzyszenie "Halliwick Polska")

CZYM JEST KONCEPCJA HALLIWICK?

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program  koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Jest to kurs specjalistyczny z zakresu nauki pływania wg zasad Koncepcji Halliwick zorganizowany zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick (International Halliwick Association). Przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, a także pedagogów specjalnych, instruktorów pływania pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwości prowadzenia zajęć w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

Uczestnik powinien być oswojony ze środowiskiem wodnym i wykazać się pływaniem na poziomie rekreacyjnym oraz umiejętnością zanurkowania.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się ze sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się, uczestnictwa w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Zapoznanie się z wykorzystaniem Koncepcji Halliwick w terapii grupowej jak i indywidualnej.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • posiada ogólną wiedzę na temat Koncepcji Halliwick i jej zastosowania w terapii grupowej jak i indywidualnej,
 • posiada ogólną wiedzę na temat właściwości fizycznych wody,
 • potrafi kolejno wymienić i opisać zagadnienia 10 Punktowego Programu Halliwick,
 • zna korzyści płynące z rekreacyjnego pływania,
 • wykazuje wiedzę z zakresu stosowania gier i zabaw w procesie nauki pływania,
 • zna zasady dobierania zabaw i stopniowania trudności do możliwości i umiejętności w wodzie osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • posiada ogólną wiedzę dotyczącą zastosowania Koncepcji Halliwick w terapii,
 • wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas zajęć w wodzie.

Umiejętności:

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizyki wody do niezależnego poruszania się w niej,
 • potrafi zastosować gry i zabawy w nauczaniu pływania osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,
 • potrafi dobierać i stopniować zabawy w wodzie do możliwości i umiejętności poszczególnych osób w grupie,
 • potrafi opisać i wyjaśnić korzyści płynące z zastosowania Koncepcji Halliwick w nauczaniu niezależnego poruszania się w wodzie i pływania.

Kompetencje społeczne:

 • jest świadom własnych ograniczeń,
 • okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie aktywności fizycznej i promocji zdrowia,
 • potrafi propagować i aktywnie kreować wszelkie aktywności ruchowe z wykorzystaniem środowiska wodnego,
 • samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia według Koncepcji Halliwick.

PROGRAM:

KURS posiada akredytację Stowarzyszenia "Halliwick Polska"

Zajęcia teoretyczne (15 godzin)

 1. Historia i filozofia Koncepcji Halliwick, pomoce wypornościowe
 2. 10-cio Punktowy Program Koncepcji Halliwick
 3. Kontrola oddychania
 4. Właściwości środowiska wodnego – fizyka wody
 5. Bezpieczeństwo na basenie
 6. Porozumiewanie się z osobami niepełnosprawnymi
 7. Testy na odznaki, sprawdzanie i zapisywanie postępów
 8. Zabawy i praca w grupie
 9. Nauczanie

Zajęcia praktyczne (10 godzin)

 1. Techniki prawidłowego wchodzenia do basenu i opuszczania go przez osoby niepełnosprawne
 2. Różne sposoby zmian pozycji z wykorzystaniem technik rotacyjnych
 3. Zasady kontroli równowagi, osiągania pozycji bezpiecznych do oddychania
 4. Techniki wsparć stosowanych odpowiednio do możliwości i umiejętności w wodzie osób z różnymi niepełnosprawnościami
 5. Zabawy i aktywności dla różnych poziomów umiejętności
 6. Praca w grupach 

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

mgr Krzysztof Miłkowski – Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami niepełnosprawnymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego.

CZAS TRWANIA: 4 dni, 25 h zegarowych (15 h zajęć teoretycznych i 10 h zajęć praktycznych w wodzie)


ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:  max. 12 osób 


KATOWICE: 20-23.09.2023 - brak wolnych miejsc - zapis tylko na listę rezerwową

KATOWICE: 25-28 października 2023 r. - brak wolnych miejsc - zapis tylko na listę rezerwową

KATOWICE:  17-20 stycznia 2024 r -  1 miejsce wolne

KATOWICE: 20-24 marca 2024 r - rekrutacja otwarta - 7 wolnych miejsc 


MIEJSCE REALIZACJI:  Fizjo Med II Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40 – 851 Katowice

GODZINY REALIZACJI: 

środa: 08:30 - 17:30

czwartek: 08:30 - 17:30

piątek: 08:30 - 20:00

sobota: 08:30 - 12:00

TEORIAsala nr 15 

PRAKTYKA - basen  


CENA: 1490 zł brutto/ uczestnika

CENA kursów w 2024 r.: 1590 zł brutto/ uczestnika

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick uznawany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą jednoczęściowy strój kąpielowy (jeśli to możliwe - dwa stroje kąpielowe, ponieważ dwa razy w ciągu dnia odbywają się zajęcia praktyczne w wodzie) i czepek. Okulary pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary z zabezpieczeniem przed spadnięciem, np. gumką. Nie wkładamy żadnych pianek ocieplających w czasie zajęć w basenie.

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+