PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Koncepcja Halliwick - kurs podstawowy

Drukuj

                        KURS posiada akredytację Stowarzyszenia "Halliwick Polska"

 

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program  koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych.

DLA KOGO:

Jest to kurs specjalistyczny z zakresu nauki pływania wg zasad Koncepcji Halliwick zorganizowany zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick (International Halliwick Association). Przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, a także pedagogów specjalnych, instruktorów pływania pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwości prowadzenia zajęć w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

Uczestnik powinien być oswojony ze środowiskiem wodnym i wykazać się pływaniem na poziomie rekreacyjnym oraz umiejętnością zanurkowania.

CEL KURSU:

Zapoznanie się ze sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się, uczestnictwa w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Zapoznanie się z wykorzystaniem Koncepcji Halliwick w terapii grupowej jak i indywidualnej.

Efekty szkolenia

Wiedza

-        posiada ogólną wiedzę na temat Koncepcji Halliwick i jej zastosowania w terapii grupowej jak i indywidualnej,

-        posiada ogólną wiedzę na temat właściwości fizycznych wody,

-        potrafi kolejno wymienić i opisać zagadnienia 10 Punktowego Programu Halliwick,

-        zna korzyści płynące z rekreacyjnego pływania,

-        wykazuje wiedzę z zakresu stosowania gier i zabaw w procesie nauki pływania,

-        zna zasady dobierania zabaw i stopniowania trudności do możliwości i umiejętności w wodzie osób z różnymi niepełnosprawnościami,

-        posiada ogólną wiedzę dotyczącą zastosowania Koncepcji Halliwick w terapii,

-        wykazuje wiedzę z zakresu interpretacji zasad BHP podczas zajęć w wodzie.

Umiejętności

-        potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizyki wody do niezależnego poruszania się w niej,

-        potrafi zastosować gry i zabawy w nauczaniu pływania osób z różnymi niepełnosprawnościami,

-        zna i potrafi stosować zasady komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi,

-        potrafi dobierać i stopniować zabawy w wodzie do możliwości i umiejętności poszczególnych osób w grupie,

-        potrafi opisać i wyjaśnić korzyści płynące z zastosowania Koncepcji Halliwick w nauczaniu niezależnego poruszania się w wodzie i pływania.

Kompetencje społeczne

-        jest świadom własnych ograniczeń,

-        okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności,

-        potrafi uczestniczyć w różnych formach działań w zakresie aktywności fizycznej i promocji zdrowia,

-        potrafi propagować i aktywnie kreować wszelkie aktywności ruchowe z wykorzystaniem środowiska wodnego,

samodzielnie potrafi zorganizować i poprowadzić zajęcia według Koncepcji Halliwick.

 

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

mgr Krzysztof Miłkowski – Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami niepełnosprawnymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego.

PROGRAM KURSU:

Zajęcia teoretyczne (15 godzin)

 1. Historia i filozofia Koncepcji Halliwick, pomoce wypornościowe
 2. 10-cio Punktowy Program Koncepcji Halliwick
 3. Kontrola oddychania
 4. Właściwości środowiska wodnego – fizyka wody
 5. Bezpieczeństwo na basenie
 6. Porozumiewanie się z osobami niepełnosprawnymi
 7. Testy na odznaki, sprawdzanie i zapisywanie postępów
 8. Zabawy i praca w grupie
 9. Nauczanie

Zajęcia praktyczne (10 godzin)

 • Techniki prawidłowego wchodzenia do basenu i opuszczania go przez osoby niepełnosprawne
 • Różne sposoby zmian pozycji z wykorzystaniem technik rotacyjnych
 • Zasady kontroli równowagi, osiągania pozycji bezpiecznych do oddychania
 • Techniki wsparć stosowanych odpowiednio do możliwości i umiejętności w wodzie osób z różnymi niepełnosprawnościami
 • Zabawy i aktywności dla różnych poziomów umiejętności
 • Praca w grupach

                                    KURS posiada akredytację Stowarzyszenia "Halliwick Polska"

CZAS TRWANIA: 4 dni, 28 h zegarowych (15 h zajęć teoretycznych i 10 h zajęć praktycznych w wodzie)

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:  12 OSÓB          

 
NAJBLIŻSZY TERMIN:19-22.10.2022 r. - (brak wolnych miejsc - tylko lista rezerwowa)
 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 

środa godz.:8:30 - 17:30

czwartek godz.: 8:30 - 17:30

piątek godz.:8:30 - 18:00

sobota godz.: 8:30 - 12:00

 

MIEJSCE REALIZACJI:

TEORIA Fizjo Med IIKatowice, ul. Żelazna 1 - sala nr 15

PRAKTYKA -  Fizjo Med II, Katowice, ul. Żelazna 1 - basen

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 490 zł brutto/osobę (cena kursu zawiera: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat oraz koszt akredytacji)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick uznawany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą jednoczęściowy strój kąpielowy (jeśli to możliwe - dwa stroje kąpielowe, ponieważ dwa razy w ciągu dnia odbywają się zajęcia praktyczne w wodzie) i czepek. Okulary pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary z zabezpieczeniem przed spadnięciem, np. gumką. Nie wkładamy żadnych pianek ocieplających w czasie zajęć w basenie.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+