PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Japońska Terapia Manualna

Drukuj

Japońska terapia manualna

CZYM JEST JAPOŃSKA TERAPIA MANUALNA?

Japońska terapia manualna, zwana inaczej „Terapią miednicy” łączy w sobie:

 • Różne formy masażu
 • Manipulacje i mobilizacje
 • Akupresurę

Walory metody to:

 • Kompleksowość, która polega na tym, że podczas wizyty pacjenta oceniany jest cały układ ruchu z uwzględnieniem wszelkich następstw zaburzeń prawidłowych wzorców, zaś zabieg obejmuje obszar całego ciała
 • Różnorodność technik
 • Niespotykane nigdzie indziej połączenie masażu i manipulacji
 • Mniejsze obciążenie ryzykiem powikłań po zabiegu
 • Skuteczność wyrażona w osiągnięciu równomiernego rozłożenia środka ciężkości
 • Ogólne usprawnienie
 • Efekt profilaktyczny

Punktem wyjścia do badania jest miednica, która w opinii twórcy metody, prof. Masayuki Otsuki z Tokio, jest fundamentem równomiernego napięcia mięśni w całym organizmie. Idea zawarta w terapii sprowadza się do obalenia utartych, nie tylko na Dalekim Wschodzie przekonań, że główne „zło” tkwi w kręgosłupie. Fundamentem układu kostnego jest miednica. Kręgosłup jest tylko filarem tego układu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

CEL SZKOLENA:

 • zminimalizowanie skutków błędów terapeutycznych, poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie diagnostyki zawartej w japońskiej terapii manualnej,
 • zminimalizowanie skutków nieprawidłowego postępowania terapeutycznego, poprzez naukę planowania terapii w oparciu o zdobytą na kursie umiejętność prawidłowego wykonania nauczanych technik terapii. Prezentowana i nauczana na kursie koncepcja ma zastosowanie w leczeniu zarówno dzieci jak i dorosłych,
 • umiejętne korzystanie z wiedzy zdobytej na kursie w celu reedukacji pacjenta, jako niezbędnego warunku powodzenia terapii, wyegzekwowania od pacjenta jego pozytywnego stosunku do własnego problemu jak i do współpracy z terapeutą, co pozwoli choremu na powrót do zdrowia, poprzez przywrócenie utraconych, w wyniku choroby, funkcji.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył wiedzę z zakresu japońskiej terapii manualnej, co w połączeniu z wcześniej zdobytymi umiejętnościami pozwala na swobodny dobór technik i sposobów postepowania w trakcie prowadzonej terapii, 
 • uczestnik zdobył nową, mało znaną wiedzę w zakresie diagnostyki narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów /mięśnie i stawy/, dotkniętych bezpośrednio objawami neurologicznymi,  
 • uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie prawidłowego jak i patologicznego funkcjonowania narządu ruchu w chorobach ortopedyczno-neurologicznych, 
 • uczestnik ucząc się nowych technik pracy, zdobył praktyczną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zaburzeniami układu ruchu,   
 • uczestnik, ucząc się nowych technik pracy, zdobył praktyczną wiedzę w zakresie profilaktyki schorzeń ortopedyczno-neurologicznych.

Umiejętności: 

 • uczestnik potrafi w zakresie diagnostyki, łatwiej zidentyfikować i rozwiązać problem pacjenta,
 • uczestnik zdobył narzędzia ułatwiające rozpoznanie zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta, co ma bezpośredni wpływ na dalsze postępowanie terapeutyczne, 
 • uczestnik potrafi komunikować się z pacjentem, co przekłada się na przebieg terapii i procesy zdrowienia pacjenta, 
 • uczestnik potrafi zastosować odpowiednią terapię w najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych /bóle pleców, rwa kulszowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, dyskopatia/, 
 • uczestnik poznał techniki pracy z pacjentem oraz ich ograniczenia,
 • uczestnik potrafi zaplanować kolejne sesje terapeutycznych, 

Kompetencje społeczne: 

 • uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i ogólnie przyjętych standardów,
 • uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii,
 • uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii manualnej, innych szkoleń w tym zakresie. 

PROGRAM: 

MODUŁ I

Dzień I

1. Terapia manualna – wprowadzenie
2. Geneza i obecny kształt terapii
3. Wskazania i przeciwwskazania do masażu
4. Diagnoza w terapii miednicy
    • wyjaśnienie pojęcia ” przesunięcia miednicy”
    • skutki „przesunięcia miednicy”
    • cechy „przesunięcia miednicy” widoczne:
       - w pozycjach ułożenia ciała
       - w rysach twarzy
       - w zakresie ruchomości stawów
5. Ćwiczenia w parach
    • wyszukiwanie zmian patologicznych w obrębie kości i tkanek miękkich
    • umiejętna ocena pacjenta przed wykonaniem zabiegu
    • wybrane testy kliniczne
6. Chwyty / pacjent w siadzie klęcznym
    • masaż i manipulacja odcinka szyjnego
    • manipulacja odcinka piersiowego
    • manipulacja odcinka lędźwiowego

Dzień II

1. Repetytorium
2. Masaż miednicy, demonstracja chwytów i ćwiczenia
3. Masaż kończyn dolnych
4. Masaż kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
5. Chwyty / pacjent w siadzie klęcznym
    • masaż i manipulacja odcinka szyjnego
    • manipulacja odcinka piersiowego
    • manipulacja odcinka lędźwiowego

MODUŁ II

Dzień I

1. Repetytorium
2. Masaż karku i kończyn górnych
3. Masaż i manipulacja odcinka szyjnego
4. Manipulacja stawu krzyżowo – biodrowego
5. Manipulacja stawu biodrowego
6. Masaż kończyn dolnych – pozycja na plecach
7. Chwyty / pacjent w siadzie klęcznym
    • masaż i manipulacja odcinka szyjnego
    • manipulacja odcinka piersiowego
    • manipulacja odcinka lędźwiowego

Dzień II

1. Repetytorium i ciąg dalszy masażu kończyn dolnych
    • opracowanie stawu kolanowego
    • opracowanie stawu skokowego
2. Masaż brzucha i kończyn górnych
3. Dwa chwyty japońskie
4. Masaż twarzy
5. Mobilizować czy manipulować – dyskusja
6. Zakończenie kursu (powtórka)


 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

mgr Mirosław Kapica: magister fizjoterapii, terapeuta manualny. Jest uczniem m.in. Karela Lewita z Czech, Masayuki Saionji z Japonii, Alojzego Rosiny ze Słowacji, Rene Claassena z Holandii, Friedhelma Beckera z Niemiec, Gholam Rezy z Iranu, Tomasza Stengerta i innych. Prowadzi praktykę prywatną od 1991r., obecnie w Maciejowie k/Zduńskiej Woli. Założyciel Centrum Fizjoterapii OLDMED. Uczestnik wielu kursów i konferencji. Zaangażowany w badania naukowe dzieci i dorosłych związane z pomiarem rozłożenia ciężaru ciała na podłożu i wpływem terapii manualnej na współczynnik symetrii. Autor nowej platformy tensosensorycznej. Realizator wielu projektów szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z terapii manualnej, m.in. w Katowicach, Kielcach, czy Zielonej Górze. 


CZAS TRWANIA: 4 dni, 28 h zegarowe/ 32 h szkoleniowych

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: max. 14 osób

TERMIN: 1-4.02.2024 r. - odwołane, kolejny termin w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI:  czwartek: 09:00 - 16:00, piątek: 08:00 - 15:00, sobota: 08:00 - 15:00, niedziela: 08:00 - 15:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 3200 zł brutto/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+