PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Implantologia Stomatologiczna - Curriculum

Drukuj

Implantologia Stomatologiczna – Curriculum

 

Kierownik szkolenia: dr hab. n. med., prof. nadzw. Piotr MALARA specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej MSc. Implantolog

 

OPIS KURSU:

Szkolenie "Implantologia Stomatologiczna - Curriculum" jest cyklem 4 dwudniowych kursów, których celem jest przygotowanie lekarzy klinicystów do samodzielnego prowadzenia leczenia implantoprotetycznego w warunkach gabinetu stomatologicznego. Współczesne wymagania stawiają przed implantologami szereg wyzwań związanych z bezpiecznym i przewidywalnym wykonywaniem zabiegów również u Pacjentów ze znacznym deficytem kości wyrostka zębodołowego.

Z kolei wysokie wymagania estetyczne generują potrzebę posiadania przez lekarzy wysokich kompetencji w zakresie zabiegów na tkankach miękkich jamy ustnej oraz umiejętności doboru najwłaściwszych rozwiązań implantoprotetycznych, spośród szerokiej gamy suprastruktur ruchomych i stałych oraz przykręcanych i cementowanych. Ponadto stały rozwój technologiczny stawia wymagania znajomości zarówno klasycznych protokołów postępowania klinicznego w wykonawstwie rozwiązań implantoprotetycznych, jak również wdrażania w praktyce rozwiązań cyfrowych.

Dlatego też program szkolenia podyplomowego „Implantologia Stomatologiczna – Curriculum” został tak skonstruowany, aby lekarze w stosunkowo krótkim czasie zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie nie tylko zabiegów wprowadzania implantów zębowych, ale również procedur augmentacyjnych, podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz szeroko pojętej implantoprotetyki.

Program czterech dwudniowych zjazdów pokrywa wszystkie te zagadnienia. Lekarze, którzy posiadają już pewne doświadczenie w określonych obszarach implantologii nie muszą uczestniczyć we wszystkich modułach, ale wybrać tylko zjazdy, których tematyka odpowiada ich potrzebom edukacyjnym.

Każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnych fantomach lub preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonego klinicysty będą uczyć się krok po kroku podstawowych i zaawansowanych procedur zabiegowych związanych ze współczesną implantologią i implantoprotetyką.

Lekarze, którzy będą chcieli kontynuować swoje kształcenie w zakresie implantologii stomatologicznej, będą mieli możliwość uczestniczenia od września 2021 w studiach podyplomowych „Implantologia Stomatologiczna” organizowanych na Wydziale Medycznym GWSH.

 

Wszystkie 4 moduły będą wliczały się do programu studiów podyplomowych.

Podczas całego szkolenia oraz do roku po jego zakończeniu kursanci będą mieli możliwość konsultowania swoich przypadków z doświadczonym implantologiem, który bezpłatnie pomoże w ustaleniu planu leczenia, doborze odpowiednich technik operacyjnych i procedur implantoprotetycznych. Ten rodzaj współpracy umożliwi bezstresowe i bezpieczne wprowadzenie implantologii do codziennej praktyki stomatologicznej.

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Zapraszamy lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

 

PROGRAM I TERMINY:

Zjazd nr 1. - 10 i 11 września 2022

Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne
Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Zjazd nr 2. - 8 i 9 października 2022

Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Zjazd nr 3. - 19 i 20 listopada 2022

Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Zjazd nr 4. - 10 i 11 grudnia 2022

Implantoprotetyka

Czas trwania: sobota od 9.00 do 17.00 i niedziela od 9.00 do 13.30 (16 godz.); potem egzamin kończący szkolenie

 

Szczegółowy program poszczególnych zjazdów - kliknij tutaj

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Kierownik szkolenia: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA,

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej .  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W tym samym roku ukończył również studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w GWSH. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych  studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem .

Piotr Malara od wielu lat zajmuje się inżynierią stomatologiczną - interdyscyplinarną dziedziną nauki, w której skład wchodzi protetyka stomatologiczna, inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna obejmująca zastosowanie technologii cyfrowych w medycynie.

Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej oraz medycyny estetycznej oraz promotorem kilku doktorów nauk medycznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m. inEuropean Academy of Facial Plastic Surgery oraz International Academy of Aesthetics.

 


CZAS TRWANIA: 4 weekendowe spotkania /raz w miesiącu, 75 godzin 

TERMIN REALIZACJI: 10.09. - 11.12.2022 r. - rekrutacja otwarta 

KOSZT UCZESTNICTWA:  19200 zł (koszt uczestnictwa w całym cyklu szkolenia )  cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych, egzamin teoretyczny i praktyczny, po którym zostanie wydany Certyfikat Kompetencji.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09.00 - 17.00

MIEJSCE REALIZACJI: 

Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3

(sala A217, 2 piętro - Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne)

 

                                  Kurs akredytowany przez Śląską Izbę Lekarską - 75 punktów edukacyjnych.

Szkolenie podyplomowe realizowane jest we współpracy z firmą Dentaris. 

Kontakt Dentaris:
tel. 789 201 335 
e- mail: szkolenia@dentaris.pl

Kontakt GWSH:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230,

e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Dane do płatności:

Płatności proszę dokonać na konto bankowe o numerze: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 (ING Bank Śląski) z dopiskiem IMIĘ I NAZWISKO, KOD KURSU ...

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+