Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Implantologia Stomatologiczna - Curriculum

Drukuj

                          Implantologia Stomatologiczna – Curriculum

 

Kierownik szkolenia: dr hab. n. med., prof. nadzw. Piotr MALARA specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej MSc. Implantolog

 

OPIS KURSU:

Szkolenie "Implantologia Stomatologiczna - Curriculum" jest cyklem 4 dwudniowych kursów, których celem jest przygotowanie lekarzy klinicystów do samodzielnego prowadzenia leczenia implantoprotetycznego w warunkach gabinetu stomatologicznego. Współczesne wymagania stawiają przed implantologami szereg wyzwań związanych z bezpiecznym i przewidywalnym wykonywaniem zabiegów również u Pacjentów ze znacznym deficytem kości wyrostka zębodołowego.

Z kolei wysokie wymagania estetyczne generują potrzebę posiadania przez lekarzy wysokich kompetencji w zakresie zabiegów na tkankach miękkich jamy ustnej oraz umiejętności doboru najwłaściwszych rozwiązań implantoprotetycznych, spośród szerokiej gamy suprastruktur ruchomych i stałych oraz przykręcanych i cementowanych. Ponadto stały rozwój technologiczny stawia wymagania znajomości zarówno klasycznych protokołów postępowania klinicznego w wykonawstwie rozwiązań implantoprotetycznych, jak również wdrażania w praktyce rozwiązań cyfrowych.

Dlatego też program szkolenia podyplomowego „Implantologia Stomatologiczna – Curriculum” został tak skonstruowany, aby lekarze w stosunkowo krótkim czasie zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie nie tylko zabiegów wprowadzania implantów zębowych, ale również procedur augmentacyjnych, podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz szeroko pojętej implantoprotetyki.

Program czterech dwudniowych zjazdów pokrywa wszystkie te zagadnienia. Lekarze, którzy posiadają już pewne doświadczenie w określonych obszarach implantologii nie muszą uczestniczyć we wszystkich modułach, ale wybrać tylko zjazdy, których tematyka odpowiada ich potrzebom edukacyjnym.

Każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnych fantomach lub preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonego klinicysty będą uczyć się krok po kroku podstawowych i zaawansowanych procedur zabiegowych związanych ze współczesną implantologią i implantoprotetyką.

Lekarze, którzy będą chcieli kontynuować swoje kształcenie w zakresie implantologii stomatologicznej, będą mieli możliwość uczestniczenia od września 2020 w studiach podyplomowych „Implantologia Stomatologiczna” organizowanych na Wydziale Medycznym GWSH.

 

Wszystkie 4 moduły będą wliczały się do programu studiów podyplomowych.

Podczas całego szkolenia oraz do roku po jego zakończeniu kursanci będą mieli możliwość konsultowania swoich przypadków z doświadczonym implantologiem, który bezpłatnie pomoże w ustaleniu planu leczenia, doborze odpowiednich technik operacyjnych i procedur implantoprotetycznych. Ten rodzaj współpracy umożliwi bezstresowe i bezpieczne wprowadzenie implantologii do codziennej praktyki stomatologicznej.

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Zapraszamy lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

 

PROGRAM I TERMINY:

7-8 marca 2020 - Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne

12-13 września 2020 - Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne

26-27 września 2020 - Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"

21-22 listopada 2020 - Implantoprotetyka

Szczegółowy program poszczególnych zjazdów - kliknij tutaj

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Kierownik szkolenia: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, MSc. Implantolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, SzczękowoTwarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej . W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem . Obecnie, oprócz pracy akademickiej oraz w oddziale szpitalnym chirurgii szczękowo-twarzowej, prowadzi własną praktykę stomatologiczną skupiającą się głównie na implantologii   i chirurgii jamy ustnej.


CZAS TRWANIA: 4  dwu - dniowe spotkania /raz lub dwa razy w miesiącu,

TERMIN REALIZACJI: 07-08.03.2020, 12-13.09.2020, 26-27.09.2020, 21-22.11.2020 KURS ZAKOŃCZONY

KOLEJNY TERMIN: w trakcie ustalania

KOSZT UCZESTNICTWA: 1800 ZŁ za dzień, czyli 3600 zł za zjazd -  (koszt uczestnictwa w całym cyklu szkolenia - 14400 zł)

12600 zł to koszt wyłacznie dla absolwentów lub aktualnych uczestników Szkolenia Podyplomowego "Chururgia jamy ustnej " udzelamy rabatu w kwocie 1800 zł pod warunkiem wykupienia całego szkolenia

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09.00 - 17.00

MIEJSCE REALIZACJI: 

Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3

(sala A217, 2 piętro - Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne)


Szkolenie podyplomowe realizowane jest we współpracy z firmą Dentaris. 

Kontakt Dentaris:
tel. 789 201 335 
e- mail: szkolenia@dentaris.pl

Kontakt GWSH:

tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230,

e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Dane do płatności:

Płatności proszę dokonać na konto bankowe o numerze: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 (ING Bank Śląski) z dopiskiem IMIĘ I NAZWISKO, KOD KURSU ...

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+