PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Integracyjna terapia blizn

Drukuj

                                   INTEGRACYJNA TERAPIA BLIZN - NOWOŚĆ

Kurs Integracyjnej Terapii Blizn oferowany przez Akademię Górnośląską to unikatowe szkolenie skierowane do fizjoterapeutów i terapeutów, którzy chcą specjalizować się w terapii blizn. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu diagnostyki i różnorodności zaburzeń wywoływanych przez blizny oraz nauczą się budować skuteczne plany terapeutyczne. Kurs zapewnia praktyczne umiejętności w zakresie terapii manualnej, narzędziowej oraz zastosowania taśm kinezjologicznych, otwierając nowe możliwości terapeutyczne i kompleksowe podejście do wpływu blizn na ciało.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie skierowane jest dla fizjoterapeutów i innych medyków oraz terapeutów chcących specjalizować się w terapii blizn.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy z zakresu diagnostyki i terapii pracy terapeutycznej z pacjentami posiadającymi blizny. Kursant pozna różnorodność zaburzeń, które mogą wywoływać blizny oraz sposoby na eliminację tych zaburzeń. Nabierze zdolności do budowania planu teraputycznego zawórwno w przypadku blizn świeżych, starych, a także w przypadku bólu przewlekłego, który może być efektem występowania zaburzonych blizn.

OPIS KURSU:

Integracyjna Terapia Blizn (ITB) to przełomowe szkolenie, które zmienia podejście do terapii blizn, od otwierania nowych możliwości terapeutycznych po kompleksowe zrozumienie ich wpływu na ciało. Oferujemy dwudniowe intensywne szkolenie prowadzone przez doświadczonych ekspertów, w tym Katarzynę Młotek oraz Dorotę Rajchert, które zapewnią 23 godzin edukacji, łącząc teorię z praktyką. Pierwszego dnia kursie dużą uwagę przywiązujemy do dokładnej diagnostyki blizn. Omawiamy dostępne dotychczas protokoły, natomiast praktycznie bazujemy na protokole WOZB (wielopoziomowe obrazowanie zaburzeń blizn), który uwzględnia ponad 60 różnych dolegliwości dotyczących blizn. Przedstawiamy różne study case, blizny prawidłowe i „powikłane”, blizny pod specjalnym nadzorem, weryfikujemy kiedy skierować pacjenta do specjalisty gojenia ran. Dużo czasu poświęcamy na diagnostykę i praktykę zaburzeń wegetatywnych i elektrodermalnych blizn, co jest nowością na polskim rynku szkoleń. Kolejność stosowanych protokołów nie jest przypadkowa, usprawnia proces terapii i sposób widoczny wpływa na kolejne etapy leczenia.

Drugiego dnia omawiamy szczegółowo konkretne zasady dawkowania terapii manualnej oraz zasady bezpieczeństwa. Przedstawiamy dostępne narzędzia w pracy z bliznami oraz opracowywanie terapeutyczne blizn z pomocą taśm kinezjologicznych. Przedstawiamy tez opcję podejścia całościowego do organizmu, które pozwala na opracowywanie pośrednie blizn przez inne poziomy/systemy, a także które pomaga wyszukiwać zaburzenia spowodowane przez obecność blizn znajdujące się w całkiem innych częściach ciała. System pracy całościowej pozwala także pracować z pacjentami, gdzie bezpośrednia praca jest przeciwwskazana lub pacjent ma opory przed terapią.

Co nas wyróżnia? Nasz kurs jest autorskim dziełem, zapewniającym ogromną dawkę wiedzy i inspiracji. Odkryjesz nowe techniki "regulacji" blizn, zrozumiesz zależności między układami ciała, a także poznasz sposoby przygotowania pacjenta na powstawanie blizn. To szkolenie jest szczególnie przydatne, gdy standardowe metody terapii nie przynoszą oczekiwanych efektów. Absolwenci zyskują dostęp do prywatnej grupy TERAPEUCI ITB, gdzie można wymieniać się doświadczeniami i być na bieżąco z nowościami w terapii blizn. Jest już prawie 1800 członków grupy o różnych specjalizacjach (fizjoterapeuci, masażyści, kosmetolodzy, lekarze, pielęgniarki, położne, naturoterapeuci, neurologopedzi, lekarze weterynarii, farmaceuci…)

Dołącz do naszego kursu i zobacz, jak możesz zmienić życie swoich pacjentów, pomagając im w redukcji uciążliwych symptomów związanych z bliznami!

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie neurofizjologii i anatomii skóry oraz procesu gojenia ran
 • uczestnik poznał zakres i możliwości prehabilitacji, czyli działań teraputycznych podejmowanych jeszcze przed planowanym zabiegiem
 • uczestnik poznał innych specjalistów zajmujących się tematem blizn i ma świadomość konieczności pracy interdyscyplinarnej
 • uczestnik poznał różne protokoły do oceny stanu blizn
 • uczestnik zdobył wiedzę na temat różnorodności zaburzeń blizn diagnozowanych z punktu obserwatora, subiektywnych odczuć pacjenta, badań palpacyjnych i z pomocą różnych narzędzi i urządzeń
 • uczestnik zna zasady zastosowania terapii manualnej blizn
 • uczestnik zna i potrafi zastosować różne przybory i narzędzia do opracowywania tkanek blizn
 • uczestnik poznaje sposoby dalszego poszerzania wiedzy, pracy w grupie teraputycznej oraz możliwości rozwoju w tematyce terapii blizn uczestniczać w prywatnej grupie dla terapeutów

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi przeprowadzić w pełni wywiad i diagnostykę pacjenta z naciskiem na bardzo dokładną weryfikację blizn
 • uczestnik potrafi dostosować terapię do stanu pacjenta, okresu gojenia, zdiagnozowanych zaburzeń
 • uczestnik zna i potrafi w zależności od celu dostosować terapię narzędziową stosowaną w przypadku blizn
 • uczestnik potrafi zbudować plan terapeutyczny na poziomie lokalnych w oparciu o zebrany wywiad i wyniki diagnostyki
 • uczestnik potrafi zbudować plan terapeutyczny na innych poziomach powiązanych z okolicą uszkodzoną w celu działania na bliznę technikami pośrednimi
 • uczestnik potrafi wstępnie ocenić, czy obecne na ciele pacjenta blizny mogą korelować z przewlekłymi dolegliwościami np w obrębie narządu ruchu.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna anatomię, fizjologię i neurofizjologię skóry,
 • rozumie wpływ blizny na struktury, tkanki i narządy,
 • orientuje się w zasadach terapii blizn na różnych poziomach,
 • jest świadomy postępowania z raną i blizną

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje nabytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • wyciąga wnioski, planuje celowaną terapię
 • dostosowuje poznane techniki i metody terapeutyczne do problemu pacjenta.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

 

PROGRAM:

CZĘŚĆ WEBINAROWA PRZED KURSEM:

Budowa Skóry: Rozumienie anatomii i fizjologii skóry jako fundament dla efektywnej terapii blizn.

Gojenie Ran: Omówienie procesów biologicznych i etapów gojenia ran, kluczowe dla zrozumienia formowania się blizn.

Prehabilitacja: Przygotowanie do interwencji chirurgicznej w celu uzyskania jak najlepszych efektów gojenia i tym samym lepszych blizn.

CZĘŚĆ STACJONARNA:

Dzień Pierwszy:

9.00 – 11.00 – Diagnostyka i charakterystyka blizn: Przegląd różnych typów blizn i ich wpływu na tkanki.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – Diagnostyka blizn – praktyczna praca: praktyczne ćwiczenia i metody oceny blizn.

13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa

14.00 – 15.45 – Zaburzenie wegetatywne - diagnostyka i terapia: Nauka identyfikacji i terapii zaburzeń wegetatywnych związanych z bliznami – teoria i praktyka.

15.45 – Przerwa kawowa

16.00 – 18.00 – Zaburzenie elektrodermalne - Diagnostyka i Terapia: Zrozumienie i terapia zmian elektrodermalnych w bliznach – podejście komplementarne i interdyscyplinarne

Dzień Drugi:

9.00 – 11.00 – Terapia Manualna, Teoria i Praktyka: Nabywanie umiejętności w technikach manualnych stosowanych w terapii blizn.

Terapia Narzędziowa Blizn: Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi do efektywnego leczenia blizn.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – Terapia z pomocą taśm kinezjologicznych: zastosowanie taśm kinezjologicznych w celu wsparcia leczenia i funkcji blizn.

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 – Terapia przez poziomy, czyli rozszerzona diagnostyka: podejście holistyczne do leczenia blizn, rozpatrywanie ich wpływu na różne systemy ciała.

16.00 – 16.30 Praca samodzielna uczestników – rozpiska działań terapeutycznych dla pacjenta demo i rozpiska planu terapii w schemacie poziomów

16.30 – 17.00 – Weryfikacja ustalonych planów. Podsumowanie, rozdanie certyfikatów.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 

Katarzyna Młotek - fizjoterapeutka z ponad 20-letnim stażem. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2010 roku, wcześniej ukończyła w 2002 Medyczne Studium Zawodowe w Zabrzu oraz kurs instruktora fitness przy AWF Katowice. Od roku 2016 intensywniej pracująca terpeutycznie w temacie blizn. Oprócz terapii blizn pracuje technikami z zakresu terapii stresu przewlekłego, bólu przewlekłego oraz treningu medycznego.

Obecnie  od 2018 roku - Integracyjna Terapia Blizn - terapeuta i instruktor, od 2019 właścicielka firmy INTEGRACYJNA - terapie-szkolenia-treningi. W latach 2006-2019 mieszkała i pracowała w Niemczech na następujących stanowiskach: Betriebliches Eingliderungsmanager - Manager Integracji Zawodowej, fizjoterapeuta -  kierownik ds. terapeutycznych ITIP (Interdyscyplinarna Terapia w Domach Opieki), instruktor kursów wewnętrznych dla pracowników w systemie QM (terapia blizn, terapia i autoterapia w stresie przewlekłym, techniki terapii pacjentów po udarach) – (Interdyscyplinarne Centrum Terapii TEAM MOHR GmbH, Centrum Terapii HERZOG ) instruktor fitness (X-FORCE, FITNESS FIRST Osnabrück), nostryfikacja dyplomu (KLINIKUM OSNABRÜCK). Pierwsze kroki jako fizjoterapeuta stawiała w latach 2002 - 2006 w DPS PRZYJAŹŃ Tarnowskie Góry.

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w bólu przewlekłym, zaburzeniach neurologicznych, dolegliwościach ortopedycznych i wielu innych. Autorka  publikacji z zakresu terapii terapii blizn, treningu medycznego. Prelegentka na wielu konferencjach i sympozjach.

Prywatnie żona fizjoterapeuty i mama trójki dzieci z zainteresowaniami w tematyce fotografii i grafiki, psychologii społecznej i psychologii zdrowia, biofizyki, medycyny współczesnej i alternatywnej, sportów walki (karate shinkyokushin), historii II Wojny Światowej.

mgr Dorota Rajchert – terapeuta zajęciowy, naturoterapeuta, technik masażu. Od 2019 roku asystuje i prowadzi szkolenia z zakresu Integracyjnej Terapii Blizn w autorskiej koncepcji Katarzyny Młotek oraz Integracyjnej Terapii Stresu Przewlekłego. Z zamiłowania i wykształcenia również historyk sztuki (ukończone studia magisterskie). Wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w latach 2008 – 2016. Obecnie prowadzi gabinet terapii manualnej i akupunktury Kreatywne Usprawnianie. www.dorotarajchert.pl

Prowadzi warsztaty arteterapii, szkolenia dla medyków, zorganizowane turnusy wyjazdowe dla wszystkich, pragnących uczyć się autoterapii poprzez ruch, masaż i akupresurę. Trenuje Tai – Chi i Qigong w Klubie Sportowym Nan Bei – Tygrys w Rzeszowie od 2012. Każdą wolną chwilę poświęca na naukę nowych form terapii ruchem, autoterapii i relaksacji.


CZAS TRWANIA: 2 dni, 20 h szkoleniowych

TERMIN: 22-23.06.2024 r.   - rekrutacja otwarta

TERMIN: 26-27.10.2024 r.  - rekrutacja otwarta 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: sobota 09:00 - 18:00, niedziela 09:00 - 17:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 1500 zł  

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, dwujęzyczny certyfikat ukończenia szkolenia (polsko-angielski):

Aby uzyskać certyfikat należy ukończyć szkolenie 100% obecności na zajęciach, ukończenie webinariów weryfikowane krótkim testem online, aktywna praca podczas kursu, na zakończenie kursu zadanie teoretyczno-praktyczne do wykonania w grupach.

W PAKIECIE:

• 3 webinary (budowa skóry, gojenie ran, prehabilitacja)

• obszerny skrypt

• dostęp do grupy specjalistów (prawie 1800 osób)

• gadżety: bańka silikonowa, pałeczka diagnostyczna, długopis diagnostyczny

• dostęp do darmowych powtórek online

• zniżka 50% jako członek grupy TERAPEUCI ITB na dodatkowe webinary

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+