PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Integracyjna terapia blizn

Drukuj

                                   INTEGRACYJNA TERAPIA BLIZN - NOWOŚĆ

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie skierowane jest do przedstawicieli zawodów takich jak : fizjoterapeuta, lekarz, położna, kosmetolog, neurologopeda, masażysta.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy z zakresu diagnostyki i terapii pracy terapeutycznej z pacjentami posiadającymi blizny. Kursant pozna różnorodność zaburzeń, które mogą wywoływać blizny oraz sposoby na eliminację tych zaburzeń. Nabierze zdolności do budowania planu teraputycznego zawórwno w przypadku blizn świeżych, starych, a także w przypadku bólu przewlekłego, który może być efektem występowania zaburzonych blizn.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik zdobył wiedzę w zakresie neurofizjologii i anatomii skóry oraz procesu gojenia ran
 • uczestnik poznał zakres i możliwości prehabilitacji, czyli działań teraputycznych podejmowanych jeszcze przed planowanym zabiegiem
 • uczestnik poznał innych specjalistów zajmujących się tematem blizn i ma świadomość konieczności pracy interdyscyplinarnej
 • uczestnik poznał różne protokoły do oceny stanu blizn
 • uczestnik zdobył wiedzę na temat różnorodności zaburzeń blizn diagnozowanych z punktu obserwatora, subiektywnych odczuć pacjenta, badań palpacyjnych i z pomocą różnych narzędzi i urządzeń
 • uczestnik zna zasady zastosowania terapii manualnej blizn
 • uczestnik zna i potrafi zastosować różne przybory i narzędzia do opracowywania tkanek blizn
 • uczestnik poznaje sposoby dalszego poszerzania wiedzy, pracy w grupie teraputycznej oraz możliwości rozwoju w tematyce terapii blizn uczestniczać w prywatnej grupie dla terapeutów

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi przeprowadzić w pełni wywiad i diagnostykę pacjenta z naciskiem na bardzo dokładną weryfikację blizn
 • uczestnik potrafi dostosować terapię do stanu pacjenta, okresu gojenia, zdiagnozowanych zaburzeń
 • uczestnik zna i potrafi w zależności od celu dostosować terapię narzędziową stosowaną w przypadku blizn
 • uczestnik potrafi zbudować plan terapeutyczny na poziomie lokalnych w oparciu o zebrany wywiad i wyniki diagnostyki
 • uczestnik potrafi zbudować plan terapeutyczny na innych poziomach powiązanych z okolicą uszkodzoną w celu działania na bliznę technikami pośrednimi
 • uczestnik potrafi wstępnie ocenić, czy obecne na ciele pacjenta blizny mogą korelować z przewlekłymi dolegliwościami np w obrębie narządu ruchu.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna anatomię, fizjologię i neurofizjologię skóry,
 • rozumie wpływ blizny na struktury, tkanki i narządy,
 • orientuje się w zasadach terapii blizn na różnych poziomach,
 • jest świadomy postępowania z raną i blizną

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje nabytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • wyciąga wnioski, planuje celowaną terapię
 • dostosowuje poznane techniki i metody terapeutyczne do problemu pacjenta.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

 

PROGRAM:

WEBINAR KONIECZNIE DO ZOBACZENIA PRZED KURSEM

Anatomia, fizjologia skóry

Proces gojenia ran

 1. Powitanie i przedstawienie tematyki kursu
 2. Cele i podział terapii. Interdyscyplinarne podejście do tematu terapii blizn.
 3. Prehabilitacja – przygotowania do operacji. Co może, a co powinien pacjent zrobić przed planowanym zabiegiem, aby w skutkach powstała dobra blizna.
 4. WOZB – wielopoziomowe obrazowanie zaburzeń blizny oraz inne protokoły oceny blizn.
 5. Diagnostyka i terapia na poziomie wegetatywnym.
 6. Diagnostyka i terapia na poziomie elektrodermalnym.
 7. Terapia manualna - kiedy i jakimi technikami opracowywać blizny manualnie - podejście na podstawie ostatnich doniesień ze świata nauki.
 8. Terapia narzędziowa - dodatkowe możliwości pracy z tkanką blizn.
 9. Terapia blizn przez inne poziomy. Budowanie programów terapeutycznych przy braku możliwości pracy bezpośrednio z blizną lub przy braku efektów pracy terapeutycznej na poziomie lokalnym.
 10. Terapie uzupełniające i wymiana doświadczeń.
 11. Pytania, refleksje. Zakończenie.

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:

 

Katarzyna Młotek - fizjoterapeutka z ponad 20-letnim stażem. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2010 roku, wcześniej ukończyła w 2002 Medyczne Studium Zawodowe w Zabrzu oraz kurs instruktora fitness przy AWF Katowice. Od roku 2016 intensywniej pracująca terpeutycznie w temacie blizn. Oprócz terapii blizn pracuje technikami z zakresu terapii stresu przewlekłego, bólu przewlekłego oraz treningu medycznego.

Obecnie  od 2018 roku - Integracyjna Terapia Blizn - terapeuta i instruktor, od 2019 właścicielka firmy INTEGRACYJNA - terapie-szkolenia-treningi. W latach 2006-2019 mieszkała i pracowała w Niemczech na następujących stanowiskach: Betriebliches Eingliderungsmanager - Manager Integracji Zawodowej, fizjoterapeuta -  kierownik ds. terapeutycznych ITIP (Interdyscyplinarna Terapia w Domach Opieki), instruktor kursów wewnętrznych dla pracowników w systemie QM (terapia blizn, terapia i autoterapia w stresie przewlekłym, techniki terapii pacjentów po udarach) – (Interdyscyplinarne Centrum Terapii TEAM MOHR GmbH, Centrum Terapii HERZOG ) instruktor fitness (X-FORCE, FITNESS FIRST Osnabrück), nostryfikacja dyplomu (KLINIKUM OSNABRÜCK). Pierwsze kroki jako fizjoterapeuta stawiała w latach 2002 - 2006 w DPS PRZYJAŹŃ Tarnowskie Góry.

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń certyfikowanych z zakresu fizjoterapii w bólu przewlekłym, zaburzeniach neurologicznych, dolegliwościach ortopedycznych i wielu innych. Autorka  publikacji z zakresu terapii terapii blizn, treningu medycznego. Prelegentka na wielu konferencjach i sympozjach.

Prywatnie żona fizjoterapeuty i mama trójki dzieci z zainteresowaniami w tematyce fotografii i grafiki, psychologii społecznej i psychologii zdrowia, biofizyki, medycyny współczesnej i alternatywnej, sportów walki (karate shinkyokushin), historii II Wojny Światowej.


CZAS TRWANIA: 2 dni, 20 h szkoleniowych

TERMIN: 10-11.02.2024 r.  rekrutacja otwarta 

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 09:00 - 18:00

MIEJSCE REALIZACJI: Budynek Fizjoterapii i Kosmetologii - Akademii Górnośląskiej, ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice


CENA: 1300 zł  

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+