PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Aquakinezyterapia Funkcjonalna

Drukuj

Aquakinezyterapia funkcjonalna - NOWOŚĆ 

szkolenie jest akredytowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych WATSU® Polska oraz Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA)

 


 

CZYM JEST AQUAKINEZYTERAPIA FUNKCJONALNA?

Jest to kurs autorski bazujący na ponad 30 letnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Wykorzystuje właściwości fizyczne środowiska wodnego oraz techniki i filozofię takich koncepcji jak: PNF, Halliwick®, Watsu®, WaterDance czy Bad Ragaz Ring Method.

Aquakinezyterapia funkcjonalna bazuje głównie na komunikacji pozawerbalnej oraz intencji ruchu. Wykorzystuje pracę na odruchach oraz komunikację poprzez dotyk.

Przeznaczona jest głównie dla pacjentów niekomunikujących się lub z głębokim upośledzeniem umysłowym. Wykorzystuję się ją także w pracy z osobami z autyzmem, zanikami mięśni, MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową.
Głównym celem tego typu terapii jest budowanie prawidłowego napięcia mięśniowego oraz nauka funkcjonalnych wzorców ruchu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wodnych pracujących, przynajmniej rok, z osobami z wyzwaniami neurologicznymi.

Wymogiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie kursu podstawowego Koncepcji Halliwick® oraz ukończenie, minimum, pierwszego modułu Watsu® (Watsu® Basic).

CEL SZKOLENIA:

 • zapoznanie się z podstawami prowadzenia terapii w wodzie,
 • zdobycie wiedzy i praktyki w zakresie bezpiecznego i efektywnego prowadzenia terapii,
 • poznanie podstawowych technik i zastosowanie ich w praktyce.

EFEKTY SZKOLENIA:

Wiedza:

 • uczestnik posiada podstawową wiedzę na temat prowadzenia terapii w wodzie,
 • uczestnik posiada ogólną wiedzę na temat różnych koncepcji oraz metod pracy z wykorzystaniem środowiska wodnego,
 • uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji pozawerbalnej z wyszczególnieniem komunikacji poprzez dotyk,
 • uczestnik posiada wiedzę na temat ergonomii pracy w wodzie,
 • uczestnik posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w wodzie,
 • uczestnik posiada ogólną wiedzę z zastosowania Aquakinezyterapii funkcjonalnej w terapii.

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z kursu do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia terapii w wodzie,
 • uczestnik potrafi zastosować w praktyce poznane techniki,
 • uczestnik zna oraz potrafi zastosować podstawy komunikacji pozawerbalnej,
 • uczestnik potrafi skupić się na relacji z pacjentem,
 • uczestnik potrafi zaplanować strategię terapii.

Kompetencje społeczne:

 • uczestnik przestrzega właściwych relacji z pacjentem oraz jego najbliższym otoczeniem,
 • uczestnik potrafi nawiązać kontakt oraz prawidłowe relacje z pacjentem,
 • uczestnik potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i pacjenta,
 • uzestnik wykorzystuje oraz promuje międzynarodowe standardy dotyczące terapii w wodzie.

 PROGRAM:

Teoria:

 1. Co to jest Aquakinezyterapia Funkcjonalna?
 2. Podstawy pracy w środowisku wodnym.
 3. Zastosowanie w terapii,
 4. Filozofia pracy w wodzie,
 5. Wskazania i przeciwwskazania,
 6. Komunikacja pozawerbalna,
 7. Ustalanie strategii terapii,
 8. Zasady bezpieczeństwa,
 9. Etyka pracy.

Praktyka:

 1. Wykorzystanie właściwości fizycznych środowiska wodnego,
 2. Wsparcia, podtrzymania, trzymania,
 3. Ergonomia pracy w wodzie,
 4. Pozycja ciała i praca nóg,
 5. Podstawowe techniki,
 6. Praca z oddechem,
 7. Przygotowanie do pionizacji i nauka chodu,
 8. Płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi technikami,
 9. Szukanie mozliwości poprawy funkcji.

HARMONOGRAM:

1 Dzień:

09:00 – 10:00 rozpoczęcie kursu, teoria

10:00 – 15:00 praktyka w wodzie (basen)

15:00 – 16:00 przerwa

16:00 – 19:00 teoria

2 Dzień:

09:00 – 10:00 teoria

10:00 – 12:30 praktyka w wodzie (basen)

12:30 – 14:00 przerwa

14:00 - 16:30 praktyka w wodzie (basen)

16:30 - 17:00 podsumowanie i zakończenie kursu

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie jest akredytowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych WATSU® Polska oraz Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA).

Certyfikacja pozwala na kontynuowanie szkolenia oraz uzyskanie uznwanych na świecie uprawnień teraapeutycznych (Watsu® Practitioner).

Uczestnicy kursu otrzymają międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Aquakinezyterapii Funkcjonalnej i zostają wpisani do internetowego rejestru WABR (Worldwide Aquatic Bodywork Registry).

Kurs prowadzony jest przez certyfikowanego Instruktora Watsu® (WABA Rec.) zgodnie z zasadami ustalonymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Watsu® (Worldwide Aquatic Bodywork Association).


 KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA:


mgr Krzysztof Miłkowski - fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego, Kinezjolog, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami z wyzwaniami neurologicznymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami CUN. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego. Jest Wykładowcą Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Instruktorem/Terapeutą Watsu (WABA Rec.) oraz Terapeutą Bad Ragaz Ring Method. W dalszym ciągu poszerza wiedzę i zdobywa nowe umiejętności potrzebne do pracy z osobami niepełnosprawnymi uczestnicząc w wielu kursach, konferencjach i szkoleniach. Jest członkiem International Halliwick Association, Worldwide Aquatic Bodywork Association oraz Stowarzyszenia Rozwoju Terapii Wodnych „Watsu Polska” i Stowarzyszenia Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska”. Aktywnie promuje terapię w wodzie. Jest autorem artykułów w czasopismach fachowych oraz w prasie popularnej.


CZAS TRWANIA: 2 dni, 18 h zegarowych


ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE:  12 OSÓB 

TERMIN: w trakcie ustalania

GODZINY REALIZACJI: poniedziałek: 09:00 - 19:00, wtorek: 09:00 - 17:00

MIEJSCE REALIZACJI: Spodek Katowice, 

Aleja W. Korfantego 35
40-005 Katowice

TEORIA - sala Spodek

PRAKTYKA - basen Spodek


CENA: 1390 zł brutto/ osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu akredytowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych WATSU® Polska oraz Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA)

UWAGI ORGANIZACYJNE: na zajęcia należy zabrać ze sobą jednoczęściowy strój kąpielowy i czepek. Okulary pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary z zabezpieczeniem przed spadnięciem, np. gumką. Nie wkładamy żadnych pianek ocieplających w czasie zajęć w basenie. 

INFORMACJE I ZAPISY:

tel. 32/ 35-70-605, 32/ 35-70-606,

mobil: 696-721-366, 696-728-230,

e-mail: szkolenia@akademiagornoslaska.pl

 https://www.facebook.com/CSPKiS.AG

Aktualne usługi w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=9407

Zapisz się na kurs w terminie:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+