PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Biuro prasowe

Drukuj
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
40-659 Katowice
Budynek A, pokój 208

Rzecznik prasowy
Nina Chojnowska
tel.: 32 35 70 555
e-mail: nina.chojnowska@akademiagornoslaska.pl

Każdorazowe wykorzystanie logotypu Akademii Górnośląskiej wymaga zgody Działu Marketingu i PR. Wyjątek stanowi jego użycie w ramach działalności dydaktycznej lub administracyjnej przez studentów lub pracowników AG. W przypadkach odmiennych od wymienionych, korzystanie z logotypu Uczelni, w szczególności w celach komercyjnych, podlega obowiązkowi uzyskania indywidualnej zgody.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Marketingu i PR
.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+