Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Archiwum

Drukuj
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice
Budynek A

tel. 32 35 70 599

Dotyczy Absolwentów GWSH:
Uprzejmie informujemy, iż osoby zainteresowane odbiorem dokumentów będących w archiwum GWSH proszone są o wypełnienia formularza i odesłanie na adres: archiwum@gwsh.pl. Pracownik archiwum w terminie 5 dni odeśle informację zwrotną określającą datę oraz miejsce odbioru dokumentów.
Pracownik archiwum dostępny telefonicznie i mailowo w poniedziałki i środy od 8.00 do 15.00. Wydawanie dokumentów wcześniej zamówionych odbywa się w Biurze Obsługi Studentów w godzinach urzędowania.

archiwum@gwsh.pl

Dotyczy Absolwentów ŚWSZ:
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2016 roku, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach została połączona poprzez włączenie z dniem 01.10.2016 roku do Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

W związku z powyższym, absolwenci SWSZ chcący odebrać zaległe dyplomy ukończenia studiów, zobowiązani są do złożenia zamówienia na teczkę osobową z archiwum oraz podania z własnoręcznym podpisem o wydanie duplikatu dokumentu na adres e-mail: archiwum@gwsh.pl. Informujemy, iż wydanie duplikatu dyplomu jest płatne w wysokości 20 zł. Kwotę należy wpłacić na ogólny numer konta Uczelni: ING Bank Śląski 59 1050 1214 1000 0022 1839 5933. Potwierdzenie uiszczenia wpłaty należy dołączyć do podania.

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu dyplomu wynosi 30 dni, od daty otrzymania teczki z archiwum.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+