PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Oferta pracy

Drukuj

Wykładowca w Katedrze Psychologii

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego - Katowice

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Katowic, Żor, Warszawy i Wiednia. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, łączymy 30-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. Kształcimy w ramach studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, podyplomowych oraz kursów i szkoleń.

Wymagania:

  • dyplom ukończenia studiów psychologicznych,
  • dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne,
  • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami będzie dodatkowym atutem

Zadania:

  • prowadzenie zajęć dla studentów Uczelni,
  • udział w projektach naukowych,
  • realizacja bieżących zadań naukowo-dydaktycznych,
  • współpraca z instytucjami

Oferujemy:

  • umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna,
  • możliwość rozwoju,
  • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty edukacyjnej Uczelni

Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: praca@akademiagornoslaska.pl 

Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości “Aplikacja na stanowisko Wykładowca w Katedrze Psychologii”.

Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Aby Państwa aplikacja mogła zostać rozważona, prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez Akademię Górnośląska im. Wojciecha Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 3 w Katowicach w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

i/lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Akademię Górnośląska im. Wojciecha Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 3 w Katowicach”

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+