Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Certyfikat Kompetencji w GWSH

Drukuj

Stawiamy na interdyscyplinarność

Certyfikat Kompetencji w GWSH!

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA WSTĘPNYCH DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 01.03.2021r.

W ramach nowego projektu proponujemy naszym studentom rozszerzenie regularnego programu studiów o przedmioty spoza kierunku. To szansa na rozwój bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jeszcze więcej możliwości 

Certyfikat kompetencji to nowy projekt GWSH. Dzięki niemu studenci będą mieli szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z przedmiotu spoza programu kształcenia na studiowanym przez nich kierunku. Jak tłumaczy pomysłodawczyni Certyfikatu, dr Joanna Strzelczyk – Łucka GWSH stawia na interdyscyplinarność. Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoją edukację akademicką.  - Jest to program uzupełniający, który może współistnieć obok podstawowego programu studiów licencjackich czy magisterskich. Co warto podkreślić student nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za przystąpienie i uczestnictwo w projekcie. Oferujemy pogłębienie regularnego programu studiów, a co za tym idzie student  będzie miał okazję przyjrzeć się zagadnieniom naukowym i społecznym z różnych perspektyw – tłumaczy Prorektor ds. kształcenia.

Przewaga na rynku pracy

Udział w projekcie pozwoli studentom budować swój indywidualny profil kompetencji. 
- Zaangażowanie w projekt, zdobywanie nowych kompetencji będzie dla przyszłych pracodawców cenną informacją o cechach charakteru naszego studenta i absolwenta –uważa dr Strzelczyk-Łucka.  - Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Udział w certyfikacie będzie wymagał od studentów m.in. determinacji, ambicji, zaangażowania. A to cechy, które są obecnie bardzo wysoko punktowane u kandydatów do pracy – podkreśla Prorektor. 

Dodatkowe przedmioty do wyboru 

Student będzie miał okazję wybrać jeden dodatkowy przedmiot raz w semestrze. Będą to przedmioty z 13 kierunków. M.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, prawa, administracji, psychologii. - Jeżeli np. ktoś studiuje na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będzie mógł poszerzyć swoje kompetencje związane z psychologią, administracją czy prawem – tłumaczy dr Strzelczyk-Łucka. 

Uzyskanie certyfikatu i wpis do dyplomu

Studiowanie przedmiotu dodatkowego będzie się wiązało ze zdobyciem zaliczenia wg. ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, podanych przez wykładowcę. Zaliczenie zostanie wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po ukończeniu przedmiotu student otrzyma certyfikat nabycia danej kompetencji. 

 

LISTA PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM
(w ciągu jednego semestru można realizować jeden przedmiot)

 

L.P.

Nazwa przedmiotu

Osoba prowadząca zajęcia
z danego przedmiotu

Kierunek,
w ramach  którego realizowany
jest przedmiot
potrzebny
do sprawdzenia harmonogramu zajęć

Semestr,
w ramach którego realizowany jest przedmiot
potrzebny
do sprawdzenia harmonogramu zajęć

Tryb studiów, w ramach którego realizowany jest przedmiot*
potrzebny do sprawdzenia harmonogramu zajęć

1.

Marketing (podstawy)

dr, prof. GWSH Anna Sobczyk-Kolbuch Zarządzanie I stopnia semestr 2 stacjonarne/niestacjonarne
2.

Kreatywność w biznesie

dr Iwona Burka Zarządzanie I stopnia semestr 4 stacjonarne/niestacjonarne
3. Podstawy finansów dr Małgorzata Lipowicz Zarządzanie Ist / Finanse i Rachunkowość / Administracja semestr 2 stacjonarne/niestacjonarne
4.

Metody i techniki reklamy

dr, prof. GWSH Sobczyk-Kolbuch Zarządzanie I stopnia semestr 4 stacjonarne
5.
Szkolenia - przygotowanie
i prowadzenie

mgr Ewa Bensz-Smagała Zarządzanie I stopnia semestr 6 stacjonarne
6.

Wprowadzenie do negocjacji

dr Katarzyna Czech Zarządzanie I stopnia semestr 4+5 niestacjonarne (tylko Żory)
7.
Problemy i patologie pracy

dr Aleksander Wolski Zarządzanie I stopnia semestr 5+4 niestacjonarne (tylko Żory)
8.
Prawo handlowe

dr Justyna Kownacka Zarządzanie II stopnia semestr 2 niestacjonarne
9. Koncepcje zarządzania

dr Iwona Burka

Zarządzanie II stopnia

semestr 2

niestacjonarne
10.
Instrumenty ZZL

mgr Marta Adamczyk Zarządzanie II stopnia semestr 2 niestacjonarne (tylko Żory)
11.
Coaching

mgr Jolanta Filipczyk-Sikora Zarządzanie II stopnia semestr 4 niestacjonarne
12.

Rozwój zasobów ludzkich

dr, prof. GWSH Joanna Strzelczyk – Łucka Zarządzanie II stopnia semestr 4 niestacjonarne
13.

Zarządzanie kryzysowe

dr Katarzyna Płonka-Bielenin Zarządzanie I stopnia semestr 5 stacjonarne
14.
Wizaż i estetyka

mgr Sylwia Shiffman Kosmetologia I stopnia semestr 1 stacjonarne
15.
Makijaż anty-aging

            
mgr Sylwia Shiffmann Kosmetologia I stopnia semestr 6 stacjonarne
16.

Kolorymetria

mgr Ewelina Sarnowska Kosmetologia I stopnia semestr 5 stacjonarne
17.
Innowacje w kosmetologii
(warsztaty z pielęgnacji koreańskiej)

mgr Grażyna Panek Kosmetologia I stopnia semestr 3 stacjonarne
18. Substancje aktywne w kosmetologii (warsztat pracy z ciałem z użyciem substancji aktywnych)

mgr Alicja Adamek Kosmetologia I stopnia semestr 6 stacjonarne
19. Podstawy filozofii
(pojęcie piękna i jego wpływ na otaczający świat)
mgr Iwona Bialik-Okopniarek Kosmetologia I stopnia semestr 5 niestacjonarne
                                                       
* Tryb studiów:
stacjonarny- zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku
niestacjonarny- zajęcia realizowane w weekendy

 

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin projektu "Certyfikat Kompetencji z GWSH" z dnia 21.09.2020

Zał. 1. Wzór podania_ PROJEKT_CERTYFIKAT KOMPETENCJI_Z DNIA 21.09.2020

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:

  • Deklaracje udziału w projekcie można składać do 01.03.2021r., wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY *.
    *Do złożenia deklaracji udziału w projekcie, wymagane jest posiadanie konta Office 365 oraz adresu mailowego w domenie @gwsh.

  • Po weryfikacji warunków uczestnictwa w Projekcie, w terminie do 05.03.2021 otrzymają Państwo na adres w domenie @gwsh.pl informację zwrotną.

  • Po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej, podpisane podanie (Zał. 1) należy złożyć osobiście w Akademickim Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery GWSH w Katowicach. do 10.03.2021r.

 

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: certyfikat.kompetencji@gwsh.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU SĄ ROZSYŁANE NA ADRESY @GWSH.PL

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+