PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Certyfikat Kompetencji

Drukuj

Stawiamy na interdyscyplinarność

Certyfikat Kompetencji z AG - VIII edycja

(semestr letni, rok akademicki 2023/24)

 

NABÓR DO NOWEJ EDYCJI!

Informujemy, że termin składania deklaracji uczestnictwa upływa 27 lutego 2024 roku.

W ramach projektu proponujemy naszym studentkom i studentom rozszerzenie regularnego programu studiów o przedmioty spoza kierunku. To szansa na rozwój bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jeszcze więcej możliwości 

Certyfikat kompetencji to projekt, który jest z sukcesem realizowany od 2020r. Dzięki niemu studenci mają szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z przedmiotu spoza programu kształcenia na studiowanym przez nich kierunku. Jak tłumaczy pomysłodawczyni Certyfikatu, dr Joanna Strzelczyk – Łucka, prof. AG, Uczelnia stawia na interdyscyplinarność. Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoją edukację akademicką.  - Jest to program uzupełniający, który może współistnieć obok podstawowego programu studiów licencjackich czy magisterskich. Co warto podkreślić, student nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za przystąpienie i uczestnictwo w projekcie. Oferujemy pogłębienie regularnego programu studiów, a co za tym idzie student  ma okazję przyjrzeć się zagadnieniom naukowym i społecznym z różnych perspektyw – tłumaczy Prorektor ds. kształcenia. 

Przewaga na rynku pracy 

Udział w projekcie pozwala studentom budować swój indywidualny profil kompetencji.  
- Zaangażowanie w projekt, zdobywanie nowych kompetencji będzie dla przyszłych pracodawców cenną informacją o cechach charakteru naszego studenta i absolwenta –uważa dr Strzelczyk-Łucka.  - Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Udział w certyfikacie wymag od studentów m.in. determinacji, ambicji, zaangażowania. A to cechy, które są obecnie bardzo wysoko punktowane u kandydatów do pracy – podkreśla Prorektor.  

Dodatkowe przedmioty do wyboru  

Student ma okazję wybrać jeden dodatkowy przedmiot raz w semestrze.  to przedmioty z 13 kierunków, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, prawa, administracji, psychologii. - Jeżeli np. ktoś studiuje na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będzie mógł poszerzyć swoje kompetencje związane z psychologią, administracją czy prawem – tłumaczy dr Strzelczyk-Łucka.  

Uzyskanie certyfikatu i wpis do dyplomu 

Studiowanie przedmiotu dodatkowego wiąże się ze zdobyciem zaliczenia wg ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, podanych przez wykładowcę. Zaliczenie zostanie wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po ukończeniu przedmiotu, student otrzyma certyfikat nabycia danej kompetencji.  


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem udziału w projekcie jest brak zaległości finansowych na Uczelni, a wybrany przedmiot musi wykraczać poza program kierunku, na którym jest Student. To oznacza, że można wybierać tylko przedmioty spoza własnego kierunku/ własnej specjalności. 
Przykład: Jeśli jesteś studentem Zarządzania I stopnia, nie możesz wybrać przedmiotu "Zarządzanie zasobami ludzkimi", który będzie realizowany na twoich studiach, ale możesz wybrać np. przedmiot "Finanse przedsiębiorstwa", realizowany w ramach kierunku Finanse i rachunkowość. 

W ciągu jednego semestru można realizować tylko jeden dodatkowy przedmiot. 
Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.
 

WAŻNE DOKUMENTY: 
 
lista przedmiotów do wyboru w obecnej edycji:
 
 
 
 
 

 

APLIKACJA DO PROJEKTU: 
  • Deklaracje udziału w projekcie można składać od 21 do 27 lutego 2024 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy przy pomocy studenckiego konta Office 365. Formularz znajduje się pod linkiem:https://forms.office.com/e/4dCDEneXbJ
  • Po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie,  na adres w domenie numeralbumu@akademiagornoslaska.pl  wyślemy Państwu informację zwrotną z decyzją o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu do projektu. 

  • Po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej, ręcznie podpisane podanie (Zał. 1) należy złożyć osobiście w Akademickim Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery w Katowicachlub jego skan przesłać mailowo na adres certyfikat.kompetencji@akademiagornoslaska.pl 

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące projektu są rozsyłane na studenckie adresy mailowe w domenie numeralbumu@akademiagornoslaska.pl 


NIEZALICZENIE PRZEDMIOTU LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub braku zaliczenia przedmiotu wg ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, Student jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji (Zał.2) najpóźniej do dnia 28.lutego (w semestrze zimowym) lub 30. września (w semestrze letnim).O wykreśleniu z listy uczestników projektu Student zostaje poinformowany mailowo przez Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery. Przedmiot wybrany w ramach projektu zostaje wykreślony z karty przebiegu studiów, a Student na okres jednego semestru traci prawo ubiegania się o udział w kolejnej edycji projektu.  


W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji:

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+