Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Certyfikat Kompetencji w GWSH

Drukuj

Stawiamy na interdyscyplinarność

Certyfikat Kompetencji w GWSH!

(UWAGA! TERMIN SKŁADANIA PODAŃ ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 13.10.2020r. )

W ramach nowego projektu proponujemy naszym studentom rozszerzenie regularnego programu studiów o przedmioty spoza kierunku. To szansa na rozwój bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jeszcze więcej możliwości 

Certyfikat kompetencji to nowy projekt GWSH. Dzięki niemu studenci będą mieli szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z przedmiotu spoza programu kształcenia na studiowanym przez nich kierunku. Jak tłumaczy pomysłodawczyni Certyfikatu, dr Joanna Strzelczyk – Łucka GWSH stawia na interdyscyplinarność. Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoją edukację akademicką.  - Jest to program uzupełniający, który może współistnieć obok podstawowego programu studiów licencjackich czy magisterskich. Co warto podkreślić student nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za przystąpienie i uczestnictwo w projekcie. Oferujemy pogłębienie regularnego programu studiów, a co za tym idzie student  będzie miał okazję przyjrzeć się zagadnieniom naukowym i społecznym z różnych perspektyw – tłumaczy Prorektor ds. kształcenia.

Przewaga na rynku pracy

Udział w projekcie pozwoli studentom budować swój indywidualny profil kompetencji. 
- Zaangażowanie w projekt, zdobywanie nowych kompetencji będzie dla przyszłych pracodawców cenną informacją o cechach charakteru naszego studenta i absolwenta –uważa dr Strzelczyk-Łucka.  - Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Udział w certyfikacie będzie wymagał od studentów m.in. determinacji, ambicji, zaangażowania. A to cechy, które są obecnie bardzo wysoko punktowane u kandydatów do pracy – podkreśla Prorektor. 

Dodatkowe przedmioty do wyboru 

Student będzie miał okazję wybrać jeden dodatkowy przedmiot raz w semestrze. Będą to przedmioty z 13 kierunków. M.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, prawa, administracji, psychologii. - Jeżeli np. ktoś studiuje na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będzie mógł poszerzyć swoje kompetencje związane z psychologią, administracją czy prawem – tłumaczy dr Strzelczyk-Łucka. 

Uzyskanie certyfikatu i wpis do dyplomu

Studiowanie przedmiotu dodatkowego będzie się wiązało ze zdobyciem zaliczenia wg. ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, podanych przez wykładowcę. Zaliczenie zostanie wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po ukończeniu przedmiotu student otrzyma certyfikat nabycia danej kompetencji. 

 

LISTA PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM
(w ciągu jednego semestru można realizować jeden przedmiot)

 • Skutki niepożądane i powikłania po zabiegach kosmetycznych
 • Anatomia twarzy i szyi (przedmiot prowadzony w semestrze letnim)
 • Zasady racjonalnego odżywiania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia decyzji kadrowych
 • Komunikacja interpersonalna- trening umiejętności
 • Ekonomia
 • Prawo pracy
 • Prawo ochrony środowiska
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Osobowość (przedmiot dwusemestralny)
 • Emocje i motywacje (przedmiot dwusemestralny)
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Ekologia
 • Międzynarodowe centra turystyczne
 • Planowanie i zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie marką
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
 • Wprowadzenie do negocjacji
 • Psychospołeczne aspekty zarządzania

 

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin projektu "Certyfikat Kompetencji z GWSH" z dnia 21.09.2020

Zał. 1. Wzór podania_ PROJEKT_CERTYFIKAT KOMPETENCJI_Z DNIA 21.09.2020

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Deklaracje udziału w projekcie można składać, wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY *.
Po otrzymaniu na adres w domenie @gwsh.pl informacji o wolnym miejscu na wybranym przedmiocie,
podpisane podanie (Zał. 1) należy złożyć osobiście w Akademickim Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery GWSH w Katowicach.

Termin składania podań upływa 13. października 2020r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU SĄ ROZSYŁANE NA POCZTĘ OFFICE 365.
PROSIMY O SPRAWDZENIE SKRZYNEK MAILOWYCH OUTLOOK.

*Do złożenia deklaracji udziału w projekcie, wymagane jest posiadanie konta Office 365
oraz adresu mailowego w domenie @gwsh.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+