PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Certyfikat Kompetencji

Drukuj

Stawiamy na interdyscyplinarność

Certyfikat Kompetencji w GWSH - IV edycja

(semestr letni, rok akademicki 2021-22)

INFORMUEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
UPŁYWA W NIEDZIELĘ 06.03.2022 r. *

*Zgłoszenia na przedmiot "Podstawy finansów - tryb dzienny" można składać do 01.03.2022 r.

W ramach projektu proponujemy naszym studentom rozszerzenie regularnego programu studiów o przedmioty spoza kierunku. To szansa na rozwój bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jeszcze więcej możliwości 

Certyfikat kompetencji to nowy projekt GWSH. Dzięki niemu studenci będą mieli szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z przedmiotu spoza programu kształcenia na studiowanym przez nich kierunku. Jak tłumaczy pomysłodawczyni Certyfikatu, dr Joanna Strzelczyk – Łucka GWSH stawia na interdyscyplinarność. Program jest przeznaczony dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoją edukację akademicką.  - Jest to program uzupełniający, który może współistnieć obok podstawowego programu studiów licencjackich czy magisterskich. Co warto podkreślić student nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za przystąpienie i uczestnictwo w projekcie. Oferujemy pogłębienie regularnego programu studiów, a co za tym idzie student  będzie miał okazję przyjrzeć się zagadnieniom naukowym i społecznym z różnych perspektyw – tłumaczy Prorektor ds. kształcenia.

Przewaga na rynku pracy

Udział w projekcie pozwoli studentom budować swój indywidualny profil kompetencji. 
- Zaangażowanie w projekt, zdobywanie nowych kompetencji będzie dla przyszłych pracodawców cenną informacją o cechach charakteru naszego studenta i absolwenta –uważa dr Strzelczyk-Łucka.  - Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Udział w certyfikacie będzie wymagał od studentów m.in. determinacji, ambicji, zaangażowania. A to cechy, które są obecnie bardzo wysoko punktowane u kandydatów do pracy – podkreśla Prorektor. 

Dodatkowe przedmioty do wyboru 

Student będzie miał okazję wybrać jeden dodatkowy przedmiot raz w semestrze. Będą to przedmioty z 13 kierunków. M.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, prawa, administracji, psychologii. - Jeżeli np. ktoś studiuje na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będzie mógł poszerzyć swoje kompetencje związane z psychologią, administracją czy prawem – tłumaczy dr Strzelczyk-Łucka. 

Uzyskanie certyfikatu i wpis do dyplomu

Studiowanie przedmiotu dodatkowego będzie się wiązało ze zdobyciem zaliczenia wg. ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, podanych przez wykładowcę. Zaliczenie zostanie wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po ukończeniu przedmiotu student otrzyma certyfikat nabycia danej kompetencji. 

 

Podsumowując:

Warunkiem udziału w projekcie jest brak zaległości finansowych na Uczelni, a wybrany przedmiot musi wykraczać poza program kierunku, na którym jest Student. To oznacza, że można wybierać tylko przedmioty spoza własnego kierunku/ własnej specjalności.
Przykład: Jeśli jesteś studentem Zarządzania I stopnia, nie możesz wybrać przedmiotu "Zarządzanie zasobami ludzkimi", który będzie realizowany na twoich studiach, ale możesz wybrać np. przedmiot
 "Finanse przedsiębiorstwa", realizowany w ramach kierunku Finanse i rachunkowość.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą przedmiotów objętych projektem.

LISTA PRZEDMIOTÓW DOSTĘPNYCH W IV EDYCJI PROJEKTU 

 

WAŻNE DOKUMENTY:

Regulamin projektu "Certyfikat Kompetencji z GWSH" z dnia 21.09.2020

Zał. 1. Wzór podania_ PROJEKT_CERTYFIKAT KOMPETENCJI_Z DNIA 21.09.2020

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:

  • Deklaracje udziału w projekcie można składać do 06.03.2022 r., wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ,  przy pomocy studenckiego konta Office 365.
    Uwaga- W ciągu jednego semestru można realizować tylko jeden przedmiot.
    Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.
  • Po weryfikacji warunków uczestnictwa w Projekcie,  na adres w domenie numeralbumu@gwsh.pl  
    otrzymają Państwo informację zwrotną z decyzją o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu do projektu.
  • Po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej, podpisane podanie (załącznik) należy złożyć osobiście w Akademickim Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery GWSH w Katowicach lub przesłać mailowo na adres certyfikat.kompetencji@gwsh.pl

W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: certyfikat.kompetencji@gwsh.pl

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące projektu są rozsyłane na studenckie adresy mailowe w domenie numeralbumu@gwsh.pl

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+