Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konsultacja dokumentów aplikacyjnych

Drukuj

SKONSULTUJ SWOJE DOKUMENTY APLIKACYJNE
I PEWNIE WKROCZ DO ŚWIATA REKRUTACJI!

 
 

Przeczytałeś już tonę poradników dotyczących tworzenia dokumentów aplikacyjnych, spędziłeś nad ich tworzeniem kilka nocy ale nadal nie masz pewności czy zrobiłeś to skutecznie? A może nie masz pomysłu od czego zacząć?...  
 
W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z darmowych konsultacji on-line
prowadzonych przez pracowników Biura Karier!
 

 

Jeśli twoje dokumenty są już gotowe, a Ty chciałbyś się upewnić, że niczego im nie brakuje... 
Jeśli nie masz pomysłu od czego zacząć...
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości..

 • Napisz do nas wiadomość z zapytaniem i załączonymi dokumentami do sprawdzenia 
  Naniesiemy poprawki w załączonym pliku i damy Ci wskazówki, co można by jeszcze zmienić.  
  A może nawet nie będzie takiej potrzeby?... ;) 

  Wiadomość wyślij na adres biurokarier@gwsh.pl  
  w tytule wiadomości wpisz “Konsultacja dokumentów aplikacyjnych” 

  Nie zapomnij dodać w wiadomości zgody:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb doradztwa zawodowego oraz zostałem/łam poinformowany/na przez Administratora o przysługujących mi prawach. 

   

   Wiadomośći bez wyrażonej zgody nie będą mogły zostać rozpatrzone!

 

 • A jeśli  chciałbyś otrzymać pomoc w stworzeniu swojego CV od podstaw, skorzystaj z konsultacji za pośrednictwem MS Teams!
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na konsultację w aplikacji MS Teams. 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

  - Odezwiemy się do Ciebie i umówimy na konsultacje za pośrednictwem videochatu.

  - Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się, co powinno się znaleźć w Twoich profesjonalnych dokumentach aplikacyjnych i stworzymy je przy pomocy opcji udostępniania ekranu. 

 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych, prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl  
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb konsultacji dokumentów aplikacyjnych, w ramach świadczonego przez Biuro Karier doradztwa zawodowego  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;  
c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);  
5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego przepisami prawa; / do czasu zakończenia konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego  
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa;  
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu 
 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+