Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konsultacja dokumentów aplikacyjnych

Drukuj

SKONSULTUJ SWOJE DOKUMENTY APLIKACYJNE
I PEWNIE WKROCZ DO ŚWIATA REKRUTACJI!

 
 Jesteś Studentem lub Absolwentem GWSH?

Przeczytałeś już tonę poradników dotyczących tworzenia dokumentów aplikacyjnych, spędziłeś nad ich tworzeniem kilka nocy ale nadal nie masz pewności czy zrobiłeś to skutecznie? A może nie masz pomysłu od czego zacząć?...  
 
W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z darmowych konsultacji on-line
prowadzonych przez pracowników Biura Karier!
 

 

Jeśli twoje dokumenty są już gotowe, a Ty chciałbyś się upewnić, że niczego im nie brakuje... 
Jeśli nie masz pomysłu od czego zacząć...
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości..

 • Napisz do nas wiadomość z zapytaniem i załączonymi dokumentami do sprawdzenia 
  Naniesiemy poprawki w załączonym pliku i damy Ci wskazówki, co można by jeszcze zmienić.  
  A może nawet nie będzie takiej potrzeby?... ;) 

  Wiadomość wyślij na adres biurokarier@gwsh.pl  
  w tytule wiadomości wpisz “Konsultacja dokumentów aplikacyjnych” 

  Nie zapomnij dodać w wiadomości zgody:
  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb doradztwa zawodowego oraz zostałem/łam poinformowany/na przez Administratora o przysługujących mi prawach. 

   

   Wiadomośći bez wyrażonej zgody nie będą mogły zostać rozpatrzone!

 

 • A jeśli  chciałbyś otrzymać pomoc w stworzeniu swojego CV od podstaw, skorzystaj z konsultacji za pośrednictwem MS Teams!
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na konsultację w aplikacji MS Teams. 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

  - Odezwiemy się do Ciebie i umówimy na konsultacje za pośrednictwem videochatu.

  - Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się, co powinno się znaleźć w Twoich profesjonalnych dokumentach aplikacyjnych i stworzymy je przy pomocy opcji udostępniania ekranu. 

 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych, prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl  
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb konsultacji dokumentów aplikacyjnych, w ramach świadczonego przez Biuro Karier doradztwa zawodowego  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;  
c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);  
5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego przepisami prawa; / do czasu zakończenia konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego  
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa;  
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu 
 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+