PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie w administracji publicznej

Drukuj

Zarządzanie w administracji publicznej to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. Chcemy, żebyś na tej specjalności poszerzył i pogłębił swoją dotychczasową wiedzę w zakresie administracji oraz zarządzania, zdobytą na studiach licencjackich. Tym samym specjalność ta adresowana jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do absolwentów takich kierunków studiów jak Administracja oraz Zarządzanie i pokrewne.

Studiujący na tej specjalności, obok przedmiotów kierunkowych z zakresu zarządzania, mają również zajęcia z przedmiotów o charakterze typowo prawno-administracyjnym, co daje w efekcie bardzo poszukiwane na rynku pracy połączenie wiedzy z dwóch różnych obszarów jakimi są biznes i prawo. Kształcimy praktycznie, w taki sposób, aby absolwent oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej posiadał przede wszystkim zasób umiejętności, które pozwolą mu aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i racjonalizowaniu procesów administracyjnych i zarządczych w niemal każdej instytucji.

 

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia)

  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo karno-skarbowe
  • Prawo ubezpieczeniowe
  • Elementy postępowania sądowo-administracyjnego
  • Prawo konkurencji
  • Rozwój zasobów ludzkich
  • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki lub rosyjski) 
  • Proseminarium
  • Seminarium magisterskie
  • Warsztaty praktyczne

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe
Absolwenci tej specjalności umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji samorządowej – to nowa jakość w zarządzaniu administracją publiczną, która dąży do poprawy jakości swoich usług a jednocześnie zwiększenia efektywności pracy, mierząc się również z wyzwaniami wizerunkowymi. Dlatego, decydując się na tę specjalność, wybierasz program, który przygotowuje Cię do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji szczebla lokalnego bądź nawet centralnego – umiejętności i wiedzę, które zdobędziesz na studiach, możesz jednak równie dobrze wykorzystać w firmach komercyjnych.

Lista przykładowych stanowisk: http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/administracja-publiczna-sluzba-cywilna

Przykładowymi stanowiskami, na których nasi absolwenci specjalności Zarządzanie w administracji publicznej znajdują zatrudnienie, są: specjalista ds. zarządzania w administracji, kierownik placówki samorządowej, doradca ds. procedur i przepisów prawnych w zarządzaniu. Ta specjalność jest także dobrym wyborem dla osób, które widzą swoją przyszłość w służbie cywilnej wyższego szczebla.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+