Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego

Drukuj

DLACZEGO NEUROROZWOJOWA TERAPIA DZIECI?

Ponieważ nasz program studiów otrzymał pozytywną opinię Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Konsultanta Krajowego oraz Ministerstwa.

Opinia Konsultanta Krajowego

Opinia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

DLA KOGO?

Dla fizjoterapeutów:

 • z tytułem magistra lub licencjata,
 • zatrudnionych w placówkach podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii neurorozwojowej, w aspekcie aktualnej wiedzy z zakresu neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii. Ponadto studia mają przygotować fizjoterapeutę do wysokospecjalistycznego i zarazem interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem dziecka z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

 • diagnozy neurorozwojowej,
 • planowania i strategii postępowania terapeutycznego i adaptacyjnego,
 • przeprowadzenia terapii w oparciu o najważniejsze koncepcje i metody  terapii neurorozwojowej,
 • doboru i stosowania pomocniczych środków terapeutycznych i adaptacyjnych w tego typu terapii.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

Absolwenci studiów otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki oraz Certyfikat DEMENS o wartości 6000 zł.

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Kierownik studiumdoc. dr hab. n. k. f. Małgorzata Matyja

Autorzy projektu – doc. dr hab. n. k. f. Małgorzata Matyja, dr Anna Gogola, dr hab. Rafał Gnat

Zajęcia prowadzą m.in.:

doc. dr hab. n. k. f. Małgorzata Matyja -Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną ‘Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor  podręcznika ‘Edukacja sensomotoryczna niemowląt’ wydanego w 2005.

Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997-2001.

 

dr Anna Gogola -Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, czynny uczestnik szeregu konferencji, kierownik projektu naukowo-badawczego dotyczącego opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autorka publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy ze wieloletnim stażem pracy, współtwórca metody DENEMS, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą.

 

dr hab. Rafał Gnat -Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii, itp. Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach. Od 2012  instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac, współtwórca metody Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS), Prezes Fundacji DENEMS Institute.

 

prof. dr hab. Sławomir Snela - ortopedia

prof dr hab. n med. M. Mandera - neurochirurgia

dr n med. J. Luszawski - neurochirurgia

dr n med. T. Łyczakowski – chirurgia

dr n med. L. Piasecki - neurologia

dr M. Fuchcs – metoda Vojty

dr M. Biały – biomechanika kliniczna

 

Zaopatrzenie ortopedyczne

mgr inż. M. Dyląg - Atmat

mgr A. Kołakowski - Eo-Funktion Polska

mgr A. Ciukszo - Vigo Ortho Polska

mgr P. Markowicz - Akson

mgr K. Nowak - LIW Care Technology Sp. z o.o.

 

 


 

CZAS TRWANIA

Do zrealizowania 402 godziny dydaktycze (3 semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa lub trzy weekendy w miesiącu w:

 • soboty od 9.00 do 17.00
 • niedziele od 8.00 do 16.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 9000 zł : płatne w dwunastu ratach po 750 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 9000 zł 8550 zł (-5%): płatne w dwunastu ratach po 712,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+