PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego

Drukuj

Kierunek studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego NIE JEST TOŻSAMY z kierunkiem Diagnoza i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży według koncepcji neurorozwojowych.

Różnice obejmują przede wszystkim charakter docelowej grupy odbiorców, zarówno po stronie osób kształcących się, jak i pacjentów, treści programowe i zakres uzyskiwanych kompetencji, czas trwania studiów.

Zapoznaj się z różnicami, klikając tutaj

 

DLACZEGO NEUROROZWOJOWA TERAPIA DZIECI?

Ponieważ nasz program studiów otrzymał pozytywną opinię Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Konsultanta Krajowego oraz Ministerstwa.

Opinia Konsultanta Krajowego

Opinia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

DLA KOGO?

Dla fizjoterapeutów:

  • z tytułem magistra lub licencjata,
  • zatrudnionych w placówkach podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii neurorozwojowej, w aspekcie aktualnej wiedzy z zakresu neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii. Ponadto studia mają przygotować fizjoterapeutę do wysokospecjalistycznego i zarazem interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem dziecka z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

  • diagnozy neurorozwojowej,
  • planowania i strategii postępowania terapeutycznego i adaptacyjnego,
  • przeprowadzenia terapii w oparciu o najważniejsze koncepcje i metody  terapii neurorozwojowej,
  • doboru i stosowania pomocniczych środków terapeutycznych i adaptacyjnych w tego typu terapii.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

Absolwenci studiów otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Certyfikat DENEMS o wartości 8000 zł.

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Kierownik studiumdoc. dr hab. n. k. f. Małgorzata Matyja

Autorzy projektu – doc. dr hab. n. k. f. Małgorzata Matyja, dr Anna Gogola, dr hab. Rafał Gnat

Zajęcia prowadzą m.in.:

dr hab. n.k.f. profesor AWF-Katowice Małgorzata Matyja 

Specjalista rehabilitacji, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005. Monografia habilitacyjna: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Z uwagi na często pojawiające się pytanie (na kursach i Studiach Podyplomowych z zakresu terapii rozwojowej) dotyczące dostępności książki autorstwa prof. Małgorzaty Matyja: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży” informujemy, że obecnie dostępne jest II wydanie tej pozycji: „Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży”. Print Cafe.pl, Katowice, 2022
Osoby zainteresowane zakupem książki, prosimy o kontakt e-mailowy z autorką pod adresem: m.matyja@matyja-gabinet.com.pl
Nakład jest ograniczony i decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu.

Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, staże zagraniczne i kursy: Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzony w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997 i 2001.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Wieku Rozwojowego w AWF-Katowice.

 

dr hab. Rafał Gnat

Autor prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii, itp. Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Autor przekładów kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Kierownik Laboratorium Analizy Ruchu AWF w Katowicach. Od 2012  instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac, współtwórca metody Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS), Prezes Fundacji DENEMS Institute.

 

 

 dr Anna Gogola

Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego, czynny uczestnik szeregu konferencji, kierownik projektu naukowo-badawczego dotyczącego opracowania egzoszkieletu dla dzieci, autorka publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy ze wieloletnim stażem pracy, współtwórca metody DENEMS, instruktor specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą.

 

 

 

 

prof. dr hab. Sławomir Snela - ortopedia

prof dr hab. n med. M. Mandera - neurochirurgia

dr n med. J. Luszawski - neurochirurgia

dr n med. T. Łyczakowski – chirurgia

dr n med. L. Piasecki - neurologia

dr M. Fuchcs – metoda Vojty

dr M. Biały – biomechanika kliniczna

mgr A. Hesse-Szymonowicz - integracja sensomotoryczna

 

Zaopatrzenie ortopedyczne

mgr inż. M. Dyląg - Atmat

mgr A. Kołakowski - Eo-Funktion Polska

mgr A. Ciukszo - Vigo Ortho Polska

mgr P. Markowicz - Akson

mgr K. Nowak - LIW Care Technology Sp. z o.o.

 

 


 

CZAS TRWANIA

Do zrealizowania około 402 godziny dydaktycze (3 semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa lub trzy weekendy w miesiącu w:

  • soboty od 9.00 do 17.00
  • niedziele od 8.00 do 16.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 12000 zł (-20%) 9600 zł płatne w dwunastu ratach po 800 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12000 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:12000 zł: (-25%) 9000 zł płatne w dwunastu ratach po 750 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11400 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 maja 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+