Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego

Drukuj

 DLACZEGO NEUROROZWOJOWA TERAPIA DZIECI?
Ponieważ nasz program studiów otrzymał pozytywną opinię Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Konsultanta Krajowego oraz Ministerstwa.

Opinia Konsultanta Krajowego

Opinia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

 

DLA KOGO?
Dla fizjoterapeutów:

 • z tytułem magistra lub licencjata,
 • zatrudnionych w placówkach podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii neurorozwojowej, w aspekcie aktualnej wiedzy z zakresu neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii. Ponadto studia mają przygotować fizjoterapeutę do wysokospecjalistycznego i zarazem interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem dziecka z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

 • diagnozy neurorozwojowej,
 • planowania i strategii postępowania terapeutycznego i adaptacyjnego,
 • przeprowadzenia terapii w oparciu o najważniejsze koncepcje i metody  terapii neurorozwojowej,
 • doboru i stosowania pomocniczych środków terapeutycznych i adaptacyjnych w tego typu terapii.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Zajęcia prowadzą m.in.:

doc. dr hab. n. k. f. Małgorzata Matyja – kierownik studium, specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną „Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela” (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. Współautor  podręcznika „Edukacja sensomotoryczna niemowląt” wydanego w 2005.

Ma wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizowała pierwszy kurs NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz kolejne latach 1997-2001.

dr n. k. f. Anna Gogola doktor fizjoterapii, pracownik naukowy i certyfikowany terapeuta NDT Bobath. Ukończyła dodatkowy kurs Baby, jest także absolwentką kursów Sl (Integracji Sensomotorycznej) oraz psychomotoryki i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Napisała wiele publikacji z zakresu fizjoterapii renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Samodzielnie prowadzi również szkolenia warsztatowe.

dr n. k. f. Iwona Doroniewicz oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT- Baby, absolwentka kursu SI.

mgr Agata Hesse - Szymonowicz mgr fizjoterapii - dyplom AWF Katowice, oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", certyfikowany terapeuta NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs NDT-Baby, certyfikowany terapeuta Integracji Sensomotorycznej, certyfikowany terapeuta metody Kinesiology Taping, absolwentka kursu Terapii Manualnej, absolwentka kursu Lehnert-Schroth, absolwentka Studium Odnowy Biologicznej w Sporcie, 18-letni staż pracy z dziećmi.

mgr Sebastian Sroczyński magister fizjoterapii - dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z 2005 roku, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, certyfikowany terapeuta metody Kinesiology Taping, absolwent kursu Integracji Sensorycznej cz.I, absolwent kursu -"Terapia Tkanek Miękkich - mięœniowo-powięziowe rozluŸnianie", absolwent kursu Lehnert-Schroth, 7-letni staż pracy z dziećmi, absolwent kursu terapii z wykorzystaniem kombinezonu DUNAG 01.

Zespół fizjoterapeutówzespół doktorów i magistrów specjalistów metod: NDT Bobath, Vojty, PNF, SI, terapii manualnej.

Zespół lekarzy zespół profesorów i doktorów nauk medycznych o specjalnościach: neurologia, neurochirurgia, okulistyka, ortopedia i pediatria dziecięca.

Inni specjaliści – zespół doktorów i magistrów: logopedii, pedagogiki, tyflopedagogiki i psychologii oraz specjaliści z dziedziny dogoterapii i hipoterapii.

 

 

 


CZAS TRWANIA

Do zrealizowania około 400 godzin dydaktycznych (3 semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa lub trzy weekendy w miesiącu w:

 • soboty od 9.00 do 17.00
 • niedziele od 8.00 do 16.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 8400 zł (płatne w dwunastu ratach po 700 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH: 7980 zł (płatne w dwunastu ratach po 665 zł)

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 19 października 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Iwona Zub - tel. (32) 3570 583, e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO.

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+