Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Menedżer usług logistycznych

Drukuj

Menedżer usług logistycznych to kierownik zespołu zajmującego się koordynacją i organizacją procesów logistycznych w firmie lub przedsiębiorstwie. Menedżer opracowuje wewnętrzne procedury, prowadzi szkolenia dla pracowników, sporządza niezbędną dokumentację i nadzoruje prace podległego personelu. Jego celem jest stworzenie i zarządzanie siecią podwykonawców, dostawców, negocjowanie warunków zawieranych umów, wdrażanie norm jakościowych, itp. Osoba zajmująca to stanowisko kontroluje przepływy rzeczowe, informacyjne i finansowe opierając swoje decyzje na rzetelnie zebranych informacjach i wiedzy menedżerskiej przygotowuje okresowe raporty przedkładane zarządom.

Wiedza i umiejętności menedżera usług logistycznych, które wynosi jako absolwent kierunku znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż i sektorów gospodarki, handlowych i sieciach sprzedaży oraz usługowych w branży TSL. Ponadto w pionach logistyki urzędów administracji publicznej, w służbach mundurowych czy służbie zdrowia.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw
 • Rynek usług logistycznych
 • Projektowanie usług logistycznych
 • Międzynarodowe centra logistyczne
 • Infrastruktura procesów logistycznych
 • Metody i narzędzia negocjacji i mediacji
 • Systemy informacji i identyfikacji logistycznej
 • Projektowanie systemów logistycznych 
 • Planowanie i modelowanie biznesowe działalności logistycznej
 • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki lub rosyjski)
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

 

Stanowiska, które piastują absolwenci kierunku: menedżer logistyki,  specjalista ds. logistyki, analityk łańcucha dostaw, specjalista lub menedżer zakupów, zaopatrzenia i dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, kierownik logistyki produkcji, transportu, dystrybucji, obsługi klienta, specjalista ds. logistyki w firmach spedycyjnych lub centrach usług logistycznych, konsultant lub doradca w zakresie logistyki w firmach konsultingowych, kierownik lub dyrektor ds. zaopatrzenia i transportu w jednostkach administracji publicznej.

Dodatkowym atutem studiów na kierunku menedżer usług logistycznych jest przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+