PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Aktualności

Drukuj
Coś przyjemnego na koniec akcji #RSradzi - stypendium Rektora
 • Otrzymacie je po zaliczeniu pełnego roku studiów.
 • Dla każdego kierunku (razem dla wszystkich roczników, razem dla dziennych i zaocznych) tworzona jest lista rankingowa.
 • Punkty zdobywa się za średnią ocen oraz bonusowo za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe.
Polecamy zapisać się do AZS AG Katowice lub do koła naukowego – pełną listę znajdziecie w zakładce "Dla studenta", "Koła naukowe".
 
25.02.2023

Zdarzyło Wam się kiedyś otrzymać maila, który nie koniecznie był adresowany do Was?
 • Przypominamy, że prawidłowe adresy mailowe do każdego wykładowcy składają się z imienia, nazwiska, "@" i domeny akademiagornoslaska.pl
  Przykład: jan.nowak@akademiagornoslaska.pl
 • Nie wpisujcie tytułu naukowego przed imieniem i nazwiskiem! Jeżeli tak zrobicie to Wasza wiadomość trafi do wszystkich osób, które należą do kanału wykładowcy na Teams, do którego chcecie wysłać wiadomość.
A czym jest DW i UDW?
 • DW to "do wiadomości". Wpisanie adresata w to pole, oznajmia mu, że nie jest głównym adresatem tej wiadomości. Ma wiedzieć, że ten e-mail został wysłany. Adresaci z pola DW są również widoczni dla pozostałych odbiorów tej wiadomości. Może oczywiście odpowiedzieć na ten e-mail.
 • UDW to "ukryj do wiadomości". Pole te pełni zbliżoną funkcję co DW, z tym, że osoby wpisane w to pole, są niewidoczni dla pozostałych odbiorców. Osobom, które zostały wpisane w to pole, nie zaleca się odpowiadania na tą wiadomość, ponieważ może to doprowadzić do niemiłej sytuacji.
#RSRadzi
 
23.02.2023
Kiedy najbliższy egzamin? Sprawdź to w Wirtualnej Uczelni, w zakładce Plan jest plik "Sesja zima 2022/2023" z harmonogramem poszczególnych egzaminów i zaliczeń.
#RSRadzi
 
 
17.02.2023
Tym razem w ramach #RSRadzi post z ostrzeżeniem…
Gdyby wykładowca odkrył, że kontaktowaliście się z kimś w trakcie pisania zaliczenia lub egzaminu lub popełniliście plagiat, dostaniecie ocenę niedostateczną.
Ponadto, grozi wam też możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
Czy warto? Nie.
 
15.02.2023

Jak uzyskać zaliczenie semestru?
 • zalicz wszystkie przedmioty, tj. uzyskaj pozytywne oceny
 • opłać wszystkie należności
W Wirtualnej Uczelni zobaczysz decyzję Dziekana ds. studenckich o zaliczeniu semestru.
Tylko oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów pozwolą ci zaliczyć semestr.
Jeśli masz problemy z zaliczeniem przedmiotu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Studentów lub Dziekanem ds. studenckich.
#RSRadzi
 
12.02.2023

Po egzaminie pewnie z niecierpliwością czekacie na wyniki. Warto wiedzieć, że oceny powinny być w Wirtualnej Uczelni w ciągu 10 dni od daty zaliczenia lub egzaminu.
#RSRadzi
 
 
10.02.2023
Niektóre egzaminy już za nami. Jak sprawdzić swoje oceny? #RSRadzi
 1. Zaloguj się do Wirtualnej Uczelni
 2. Wejdź w zakładkę „Studia”
 3. I dalej w zakładkę „Oceny”
Znajdziesz tam oceny uzyskane we wszystkich terminach.
Pamiętaj zawsze o sprawdzeniu czy masz ocenę - jeżeli nie, skontaktuj się z Dziekanatem 32 35 70 532 oraz 32 35 70 533 lub 601 150 392.
 
04.02.2023

W czasie sesji spotkacie się z różnymi rodzajami wpisów:
 • egzamin
 • zaliczenie z oceną
 • zaliczenie bez oceny
W tym ostatnim przypadku do indeksu w Wirtualnej uczelni będzie wpisana ocena „zal”, oznaczająca zaliczenie.
#RSRadzi
 
31.01.2023
Kolejny post z cyklu #RSRadzi
W każdym semestrze student zbiera oceny w elektronicznym indeksie w Wirtualnej Uczelni (elektroniczna karta okresowych osiągnięć).
Nasza rada: sprawdzajcie na bieżąco swoje oceny i zgłaszajcie wszelkie nieprawidłowości bezpośrednio do Egzaminatorów.
 
29.01.2023

Warto również przypomnieć jak wygląda rok akademicki.
 • Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry:
  • semestr zimowy: 1 października 2022 r. - 28 lutego 2023 r.
  • semestr letni: 1 marca 2023 r. - 30 września 2023 r.
 • Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym odbywają się do 28 lutego 2023 r.
 • Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna (pierwszy termin):
  • zaliczenia odbywają się na ostatnich zajęciach, egzaminy odbywają się na ostatnich zajęciach lub po dacie zaliczenia z tego przedmiotu
  • wyniki powinny być opublikowane do 23 lutego 2023 r. - sesja zaliczeniowa, do 26 lutego 2023 r. - sesja egzaminacyjna
 • Sesja poprawkowa (drugi termin):
  • trwa od 1 do 31 marca 2023 r.
  • wyniki powinny być opublikowane do 31 marca 2023 r.
Pamiętajcie, że między pierwszym, a drugim terminem możecie skorzystać z płatnych konsultacji sesyjnych.
#RSRadzi
 
27.01.2023

Przed nami kolejna sesja egzaminacyjna. Dla niektórych jest to pierwsza sesja.
Aby ułatwić wam ten czas, przygotowaliśmy zestaw krótkich porad, które znajdziecie tutaj w najbliższych dniach.
 • Zacznijmy od terminów zaliczeń. Każdy student ma dwa terminy zaliczeń, a pomiędzy nimi może skorzystać z konsultacji sesyjnych.
  • Kto zaliczy egzamin w czasie konsultacji, ten będzie miał wpisaną ocenę jako ocenę uzyskaną w drugim terminie.
  • Kto przystąpi do konsultacji, ale nie zaliczy, ten bez konsekwencji może przyjść na drugi termin.
Najlepsza rada – zaliczajcie w pierwszych terminach.
Jednocześnie przypominamy, że w AG mamy skalę ocen od 2 do 5, gdzie 2 to ocena niedostateczna.
Ważne! Terminy sesji publikowane są na Wirtualnej Uczelni w tzw. harmonogramie obowiązującym w danym semestrze roku akademickiego.
#RSRadzi
 
25.01.2023
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+