PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Warunki uczestnictwa

Drukuj
 1. Wszystkie bieżące informacje wraz z najważniejszymi terminami związanymi z uczestnictwem w konferencji oraz szczegółowe zasady przesyłania pełnych wersji referatów publikowane są na niniejszej stronie.
 2. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia udziału w konferencji.
 3. Opłaty konferencyjne należy wnosić na konto GWSH:  ING Bank Śląski  64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 z dopiskiem:  „konferencja Finanse i Rachunkowość oraz Imię i Nazwisko uczestnika”.
 4. Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach (4pkt.).
 5. Najlepsze referaty w ocenie Rady  Naukowej zostaną skierowane do recenzji zewnętrznej w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości (15 pkt).
 6. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów.
 7. W przypadku doktorantów z innych uczelni niż GWSH, organizator może poprosić o przedstawienie stosownego zaświadczenia z jego uczelni/instytucji macierzystej.
 8. Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty konferencyjnej i przesłana na wskazany adres.
 9. Warunkiem opublikowania referatu jest przygotowanie go zgodnie z wymaganiami edytorskimi, uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.
 10. Referaty przesyłać należy na adres konferencja-fir@gwsh.pl
 11. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru referatów przeznaczonych do prezentacji w trakcie konferencji.
 12. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konferencji i kosztów publikacji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.
 13. GWSH zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+