PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Finanse i Rachunkowość w teorii i praktyce

Drukuj

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Rachunkowości i Finansów
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach
z cyklu Finanse i Rachunkowość w teorii i praktyce
pt. „Finanse i rachunkowość w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej”

Katowice, 12 grudnia 2016 r.

 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego oraz doświadczeń praktycznych dotyczących nowych koncepcji i rozwiązań zarówno w zakresie rachunkowości jak i finansów. Zmiany we współczesnej gospodarcze przynoszą nowe wyzwania w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, prezentacji informacji oraz ich weryfikacji co daje możliwość szerokiej dyskusji zarówno dla praktyków jak i teoretyków.

W programie konferencji przewidziane są specjalne panele dla chcących zaprezentować swoje badania jak również panele na praktyków chcących się podzielić swoimi doświadczeniami.

Konferencja została objęta patronatem przez
- Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Katowicach
- Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Katowicach www.katowice.kibr.org.pl

 

WYKŁAD INAUGURUJĄCY

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – członek Rady Polityki Pieniężnej – wygłosi wykład inaugurujący konferencję.

 

KWALIFIKACJA TEMATYCZNA KONFERENCJI

Rachunkowość

 • Nowe regulacje w zakresie prawa bilansowego
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
 • Raportowanie danych sprawozdawczych i ich analiza
 • Metody ilościowe w badaniu sprawozdań finansowych
 • Pomiar dokonań przedsiębiorstw i instytucji

Finanse

 • Innowacje w finansach
 • Rola rynków kapitałowych w pozyskiwaniu kapitału
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Problemy inwestowania na rynku kapitałowym
 • Relacje inwestorskie i ich znaczenie w gospodarcze rynkowej

 

WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW

 1.      Podatkowe skutki zamian w umowach cywilno-prawnych
 2.      MSRF a zamiany jakościowe w audycie
 3.      Zmiany w Ustawie o podatku VAT
 4.      Wpływ polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych

 

WAŻNE TERMINY

 • 01.11.2016 - Zgłoszenie udziału w konferencji ( za wyjątkiem praktyków-udział bez publikacji)
 • 30.11.2016 - Ostateczny termin przesłania artykułu i wniesienia opłaty konferencyjnej
 • 30.11.2016 – termin zgłoszeń dla praktyków (udział bez publikacji)

 

PUBLIKACJE

 1. Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach ( 4pkt.).
 2. Najlepsze referaty w ocenie Rady  Naukowej zostaną skierowane do recenzji zewnętrznej
  w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości (15 pkt). 

 

Rejestracja udziału w konferencji

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+