PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

IV Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia w biznesie - Nowe Koncepcje i Zastosowania”

Drukuj

W dniu 20 listopada 2014 odbyła się  IV Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH.  W tym roku Konferencja dotyczyła nowych koncepcji i zastosowań psychologii w biznesie.  Konferencja już po raz kolejny przybrała ogólnopolski charakter.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskie Curie w Lublinie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,  Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencję uroczyście otworzył JM Rektor GWSH – prof. Krzysztof Szaflarski.  Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową reprezentowali pracownicy naukowi Katedry Psychologii oraz Katedry Prawa i Administracji. Interesujące wystąpienia oraz żywa dyskusja uczestników pozwoliły  na zbudowanie przestrzeni do współpracy, wymiany doświadczeń i kreowania nowych rozwiązań psychologii w biznesie.

Konferencja zbiegła się z datą wydania książki pod redakcją prof. Zofii Ratajczak: „Przedsiębiorczość czyli pochwała kryzysu”, która jest efektem poprzedniej Konferencji.

 

Szczegółowe informacje oraz pełny program konferencji na stronie: www.gwsh.pl/psychologia-w-biznesie/

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+