PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Program konferencji

Drukuj

Program V Konferencji Naukowej Katedry Psychologii GWSH w Katowicach
Bezinteresowność w Biznesie
 Katowice, 17.11.2016

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w  Katowicach
ul. Harcerzy Września 1939 Nr 3, 40-659 Katowice, budynek A, aula VI

 

 • 09.00-9.30 Rejestracja uczestników, hol główny budynku A

 

godz. 9.30 - 10.50, Aula VI

 • 09.30 - 09.40 Powitanie Uczestników Konferencji przez JM Rektora GWSH prof. nzw. dr hab.  Krzysztofa Szaflarskiego

 • 09.40 - 09.50 Powitanie Uczestników Konferencji przez Kierownik Katedry Psychologii GWSH prof. zw. dr hab. Zofię Ratajczak

 • 09.50 - 10.20  Wykład plenarny prof. zw. dr hab. Augustyna Bańki (Uniwersytet SWPS):
  Ciągłość bezinteresowności w biznesie. Uwarunkowania i konsekwencje 
 • 10.20 - 10.50 Firma Marco: Dobre praktyki w biznesie
 • 10:50 - 11:00 Przerwa kawowa

 

Sesja I
godz. 11.00 - 13.05, Aula VI
Moderator: prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak

 • 11.00 - 11.25 dr Inga Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie):
  W obronie bezinteresowności

 • 11.25 - 11.50 prof. nzw. dr hab. Adam Niemczyński (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach):
  Dialektyka interesowności i altruizmu edukacji i zarządzania edukacją

 • 11.50 - 12.15 prof. nzw. dr hab. Grażyna Ancyparowicz (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, członek Rady Polityki Pieniężnej):
  Praca jako wartość a wartość pracy i godność pracownika  

 • 12.15 - 12.40 prof. nzw. dr hab. Grażyna Mendecka ( Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach): 
  Dobroczynność Karola Goduli - śląskiego geniusza biznesu
 • 12:50 - 13:05 mgr Artur Caban (Uniwersytet Śląski):
  Dylematy bezinteresowności

 • 13:05 - 13:15 Przerwa kawowa

 

Sesja II
godz. 13.15 - 14.55, Aula VI 
Moderator: prof. nzw. dr hab. Grażyna Mendecka 

 • 13.15 - 13.40 dr Edyta Bielińska-Dusza (Uniwersytet Ekonomiczny w Warszawie):
  Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako narzędzia doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi

 • 13.40 - 14.05 mgr Emilia Frątczak (Uniwersytet Wrocławski):
  Organizacyjne zachowania obywatelskie a dopasowanie pracownika do organizacji

 • 14.05 - 14.30 mgr Karolina-Ławecka (Uniwersytet Wrocławski):
  Związki osobowości z bezinteresownością – orientacje społeczne pracowników a przejawianie organizacyjnych zachowań obywatelskich

 • 14.30 - 14.55 mgr Donata Adler (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie):
  Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu  w zarządzaniu strategicznym organizacji
 • 14.55 - 15.55 Przerwa  obiadowa

 

Sesja III
godz. 15.55 - 18.00, Aula VI 
Moderator: prof. nzw. dr hab. Adam Niemczyński

 

 •  15.55 - 16.20 dr Monika Jakubiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie):
  Bezinteresowność w praktyce biznesowej – studium przypadku

 • 16.20 - 16.45 dr Renata Rosmus (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach):
  Atrybucje przyczyn lojalności wobec firmy

 • 16.45 - 17.10  dr Aleksandra Dembińska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie):
  (Bez)interesowność wolontariatu. Koszty psychologiczne i zyski pracy wolontariuszy hospicyjnych

 • 17.10 - 17.35 dr Dominika Ochnik (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach):
  Prospołeczne zainteresowania zawodowe wśród kobiet i mężczyzn

 • 17.35 - 18.00 mgr Mateusz Rolski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach):
  Idea spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej Franciszka Stefczyka jako przykład budowy wspólnoty gospodarczej i społecznej
 • 18.00 Zakończenie, Aula VI
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+