PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nagroda im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego

Drukuj

Prof. zw. dr hab. Jerzy Trzcieniecki, dr h.c. (10.05.1920 – 26.01.2014) – nestor polskiej nauki o zarządzaniu, wybitny teoretyk i praktyk organizacji i zarządzania, wywodzący swoją twórczość naukową z klasycznej polskiej szkoły zarządzania, wychowawca kilku pokoleń naukowców, do końca 1996 roku ściśle związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Zasadniczą i najcenniejszą dziedziną badań naukowych Profesora Jerzego Trzcienieckiego były prace z zakresu metodyki badań organizatorskich i organizacji pracy. Oprócz problemów metodologicznych głównym kierunkiem badań Profesora była teoria zarządzania, w której zakresie prowadził działalność naukowo-badawczą, a także wysokiej rangi działalność popularyzatorską. Trzeba podkreślić, że Profesor Jerzy Trzcieniecki reprezentował podejście uniwersalne do nowoczesnej nauki o zarządzaniu, polegające na korzystaniu z dorobku różnych nauk (podejście ośrodka krakowskiego) w przeciwieństwie do podejścia od strony behawioralnej i prakseologicznej reprezentowanego przez ośrodek warszawski. W całym okresie aktywnej twórczości naukowej Profesora Jerzego Trzcienieckiego charakterystyczny był stały jej związek z aktualnymi tendencjami współczesnych badań oraz rozwoju systemów zarządzania, a także stała weryfikacja poglądów ogólnoteoretycznych z praktyką. Profesor był ponadto inicjatorem powstania dyscypliny naukowej „teoria organizacji i zarządzania”.

Profesor Jerzy Trzcieniecki związany był ściśle do końca 1996 roku z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a począwszy od 1997 roku aż do ostatnich dni swojego życia z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. W. Korfantego w Katowicach. Mogliśmy przez prawie 20 lat korzystać z Jego olbrzymiego doświadczenia, wiedzy, empatii, wyrozumiałości, cierpliwości i życzliwości. Tym samym pełnił On rolę autorytetu i mentora dla wszystkich pracowników naukowych zaangażowanych w utworzenie i stały rozwój Wydziału Zarządzania naszej Uczelni - Wydziału, który w roku 2005 uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2016 do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.

Jako człowiek, Profesor Jerzy Trzcieniecki był bezpośredni, rzeczowy i energiczny, a także pełen poczucia humoru i dystansu wobec samego siebie. Swej władzy i akademickiej godności używał zawsze dla ludzi, a nie przeciw ludziom, wzbudzając tym samym zaufanie swych uczniów i podwładnych oraz uczucia sympatii, przyjaźni i przywiązania. Pozostał On dla nas prawdziwym Mistrzem, niedoścignionym wzorem naukowca, badacza i nauczyciela akademickiego. Był Postacią uosabiającą nowoczesnego uczonego, którego myśl oraz dokonania są wciąż ważne i aktualne.

W celu uczczenia pamięci Profesora Jerzego Trzcienieckiego, Władze Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach ustanowiły symboliczną nagrodę Jego imienia, która corocznie przyznawana będzie decyzją Senatu GWSH dwóm osobom, tj.: wybitnej postaci reprezentującej środowisko akademickie związane z naukami o zarządzaniu oraz wybitnemu praktykowi reprezentującemu środowisko gospodarcze. Statuetkę wykonał znany śląski artysta-rzeźbiarz - Bogumił Burzyński.

Pierwszym laureatem „Nagroda im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego za wybitny wkład w teorię i praktykę zarządzania” został Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski, dr h.c., przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także Profesor Honoris Causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+