PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Zarządzanie śródlądową turystyką wodną

Drukuj

Coraz większe zainteresowanie śródlądową turystyką wodną powoduje szybki rozwój nie tylko infrastruktury (mariny, przystanie, porty), ale też i sfery instytucjonalnej zajmującej się kompleksową organizacją i obsługą tejże turystyki. Widząc rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowana kadrę w tej dziedzinie AG uruchomiło specjalność Zarządzanie śródlądową turystyką wodną. 

W ramach studiów będzie możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji śródlądowej turystyki wodnej w Polsce i na Świecie, jej uwarunkowań przyrodniczych i oddziaływania społecznego. Dodatkowym atutem jest też możliwość zdobycia patentu sternika motorowodnego i odbycia praktyki we współpracującej z naszą Uczelnią marinie.

Przedmioty specjalnościowe obowiązujące realizowane w ramach specjalności Zarządzanie śródlądową turystyką wodną

 • Rynek usług turystyki wodnej
 • Przepisy prawne w turystyce wodnej
 • Geografia rzek Polski i Europy
 • Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania turystyki wodnej
 • Elementy hydrologii w turystyce
 • Podstawy turystyki wodnej
 • Formy i rodzaje turystyki wodnej
 • Szlaki turystyki wodnej w Polsce i na Świecie
 • Organizacja turystyki wodnej
 • Rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych (szlaków wodnych)
 • Zasady bezpieczeństwa w turystyce wodnej
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie śródlądową turystyką wodną będziesz merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w sektorze usług związanych ze śródlądową turystyką wodna, jak również w pozarządowych krajowych i międzynarodowych organizacjach i instytucjach turystycznych oraz w przedsiębiorstwach, które w zakresie swoich biznesowych zainteresowań maja śródlądowe drogi wodne.

Przykładowymi stanowiskami, na których absolwenci będą mogli realizować swoje zawodowe pasje to: specjalista ds. zarządzania obiektami infrastruktury śródlądowej turystyki wodnej, pracownik biura podróży, specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Wiedza zdobyta na studiach umożliwia Ci również prowadzenie własnej firmy – biura czarteru jednostek pływających, mariny, przystani czy wyspecjalizowanego w ofertach z zakresu śródlądowej turystyki wodnej biura podróży.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+