Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Zarządzanie śródlądową turystyką wodną

Drukuj

Coraz większe zainteresowanie śródlądową turystyką wodną powoduje szybki rozwój nie tylko infrastruktury (mariny, przystanie, porty), ale też i sfery instytucjonalnej zajmującej się kompleksową organizacją i obsługą tejże turystyki. Widząc rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowana kadrę w tej dziedzinie GWSH uruchomiło specjalność Zarządzanie śródlądową turystyką wodną. 

W ramach studiów będzie możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji śródlądowej turystyki wodnej w Polsce i na Świecie, jej uwarunkowań przyrodniczych i oddziaływania społecznego. Dodatkowym atutem jest też możliwość zdobycia patentu sternika motorowodnego i odbycia praktyki we współpracującej z naszą Uczelnią marinie.

Przedmioty specjalnościowe obowiązujące realizowane w ramach specjalności Zarządzanie śródlądową turystyką wodną

 • Rynek usług turystyki wodnej
 • Przepisy prawne w turystyce wodnej
 • Geografia rzek Polski i Europy
 • Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania turystyki wodnej
 • Elementy hydrologii w turystyce
 • Podstawy turystyki wodnej
 • Formy i rodzaje turystyki wodnej
 • Szlaki turystyki wodnej w Polsce i na Świecie
 • Organizacja turystyki wodnej
 • Rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych (szlaków wodnych)
 • Zasady bezpieczeństwa w turystyce wodnej
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie śródlądową turystyką wodną będziesz merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w sektorze usług związanych ze śródlądową turystyką wodna, jak również w pozarządowych krajowych i międzynarodowych organizacjach i instytucjach turystycznych oraz w przedsiębiorstwach, które w zakresie swoich biznesowych zainteresowań maja śródlądowe drogi wodne.

Przykładowymi stanowiskami, na których absolwenci będą mogli realizować swoje zawodowe pasje to: specjalista ds. zarządzania obiektami infrastruktury śródlądowej turystyki wodnej, pracownik biura podróży, specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Wiedza zdobyta na studiach umożliwia Ci również prowadzenie własnej firmy – biura czarteru jednostek pływających, mariny, przystani czy wyspecjalizowanego w ofertach z zakresu śródlądowej turystyki wodnej biura podróży.

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+