Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pozytywna ocena dla Turystyki i Rekreacji

Drukuj

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r., studia na kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzone na Wydziale Zarządzania GWSH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, otrzymały ocenę pozytywną.

Jakość potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Prezydium PKA w swojej uchwale potwierdza, że Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Przyjęte przez PKA kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”. Wymienione kryteria to: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewniania jakości.

Otrzymana pozytywna ocena (przyznana do roku akademickiego 2023/24) potwierdza, iż organizowane w naszej Uczelni na kierunku turystyka i rekreacja, są w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzone są według najwyższych standardów.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+