PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pozytywna ocena dla Turystyki i Rekreacji

Drukuj

Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r., studia na kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzone na Wydziale Zarządzania GWSH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, otrzymały ocenę pozytywną.

Jakość potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną

Prezydium PKA w swojej uchwale potwierdza, że Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Przyjęte przez PKA kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”. Wymienione kryteria to: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewniania jakości.

Otrzymana pozytywna ocena (przyznana do roku akademickiego 2023/24) potwierdza, iż organizowane w naszej Uczelni na kierunku turystyka i rekreacja, są w pełni zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzone są według najwyższych standardów.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+