PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie firmą w branży turystycznej - zarządzanie kryzysowe

Drukuj

 

Zarządzanie firmą turystyczną (hotelem, pensjonatem, schroniskiem, centrum spa&wellness, restauracją, firmą touroperatorską lub animacji czasu wolnego) wymaga zarówno działań prewencyjnych, jak i zwalczania oraz likwidacji negatywnych skutków pandemii tak w zakresie budowania konkurencyjnej oferty, budowania zespołu oraz aspektów ekonomicznych. Skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstw z poszczególnych branż turystycznych w sytuacjach gwałtownych zmian w ich otoczeniu i piętrzenia się trudności w samym przedsiębiorstwie wymaga posiadania przez kadrę kierowniczą i właścicieli firm wiedzy oraz umiejętności pozwalających na kształtowanie nowych, konkurencyjnych zachowań na rynku. Proponowane studia wychodzą jednak poza tematykę obecnej sytuacji i mają na celu przygotowanie właścicieli firm, kadry menedżerskiej i kierowniczej a także osób przygotowujących się do tego typu ról do adekwatnego reagowania w obliczu szerokiego spektrum różnych zagrożeń wewnętrznych (rozpad zespołu, spadek obrotów, wzrost kosztów etc. ) i zewnętrznych (naturalne zagrożenia i kataklizmy jak np. powodzie lub pożary, cyberprzestępczość, zagrożenia medyczne np. choroby wirusowe). Studia przygotują także absolwentów do wykorzystania szans, danych przez rozwój nowoczesnych technologii teleinformacyjnych.

Skuteczne zarządzanie kryzysowe jest procesem mającym na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym lub co najmniej minimalizowanie ponoszonych strat, przejmowaniem kontroli nad przebiegiem kryzysu, a także przywracaniem stanu stabilizacji. 

 

DLA KOGO:

Dla pracowników podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek)

Program studiów: 

 • Identyfikacja przyczyn kryzysów i skali potencjalnych odziaływań na firmę
 • Opracowanie strategii komunikacji w sytuacji kryzysowej
 • Zagrożenie medyczne i pandemiczne w branży turystycznej w praktyce
 • Cyberprzestępczość i bezpieczeństwo danych
 • Marketing i elementy PR
 • Polityka Kadrowa
 • Pomoc publiczna w branży turystycznej
 • Employer Branding
 • Automatyzacja procesów rekturacyjnych
 • Online Marketing
 • Finanse i optymalizacja finansowo podatkowa
 • Zagorożenia gospodarczo-ekonomiczne i sposoby radzenia sobie z nimi przez firmy z branży turystycznej
 • Ratownictwo w branży turystycznej 

 

Grupy będą liczyć do 20 osób. Minimum 75% zajęć będzie miało charakter praktyczny, w tym warsztatowy. Zajęcia będą prowadzone prowadzone przez praktyków i znanych ekspertów branżowych, posiadających min. 10- letnie doświadczenie w branży oraz przez teoretyków posiadających wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego. W cenę wliczony jest koszt materiałów dydaktycznych i podręczników. 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (180 godzin)

 

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • piątki: 16.00 - 19.10 
 • soboty: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 7800zł : płatne w ośmiu ratach po 975zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: jesień 2021

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+