Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z :

 


 

DLACZEGO ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI?

Ponieważ łączy w sobie istotne i perspektywiczne spojrzenia na rynek nieruchomości, dające interdyscyplinarną wiedzę, by móc skutecznie i kompleksowo obsługiwać swoich klientów. Nasi studenci będą gotowi do podjęcia pracy w podmiotach zarządzających nieruchomościami, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wydziałach administracji związanych z nieruchomościami

 

DLA KOGO?

Dla osób posiadających ukończone studia wyższe co najmniej  I stopnia (licencjat, inżynier), chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę niezbędną w pracy Zarządcy bądź Pośrednika nieruchomości, a w szczególności dla:

 • absolwentów kierunków ekonomicznych związanych z branżą nieruchomości,
 • absolwentów kierunków ekonomicznych i innych, chcących poszerzyć swoje kompetencje, specjalizując się w branży nieruchomości,
 • osób zajmujących się zawodowo nieruchomościami, chcących uzyskać niezbędne licencje,
 • pracowników administracji publicznej.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Nasi słuchacze zdobędą interdyscyplinarną wiedzę dzięki specjalistycznym modułom obejmującym swoim zakresem między innymi: uwarunkowania ekonomiczne i prawne – w tym prawa spadkowego, aspekty techniczne gospodarowania nieruchomościami i praktyczne elementy obsługi klienta – negocjacje, prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych, współpraca z bankami. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dlatego też nasi studenci:

 • zapoznają się z procedurami związanymi z rzeczoznawstwem majątkowym,
 • nauczą się skutecznej prezentacji nieruchomości,
 • wezmą udział w symulacjach transakcji,
 • poznają złożone mechanizmy na rynku nieruchomości,
 • nabędą umiejętności opracowywania niezbędnych.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Doświadczeni praktycy – sprawdzeni zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz najlepsi specjaliści IGN/KIGN w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Dwie bezpłatne licencje, które studenci otrzymają, poza Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych zgodnym z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po ukończeniu studiów:

 • Licencja Zarządcy nieruchomości wystawiana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami
 • Licencja Pośrednika w obrocie nieruchomościami wystawiana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami


CZAS TRWANIA

2 semestry – 253 godziny

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i obejmują 15-16 zjazdów:

 • soboty: 8.00 - 17.00 
 • niedziele: 8.00 - 17.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4200zł: płatne w ośmiu ratach po 525 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4200 zł 3990 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 498,75 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+