Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Studia Menedżerskie (NYSA)

Drukuj

DLACZEGO STUDIA MENEDŻERSKIE?
Ponieważ nowoczesna, wszechstronna i dobrze wykształcona kadra zarządzająca to podstawa sukcesu każdej organizacji. Przekazujemy kompleksową i najnowszą wiedzę teoretyczną oraz kształtujemy umiejętności menedżerskie z szerokiego obszaru zarządzania organizacją i wdrażania efektywnej polityki przedsiębiorstw. Nasza propozycja dla Państwa obejmuje zarówno syntetyczne narzędzia wspierające w podejmowaniu decyzji strategicznych jak i rozwijanie umiejętności miękkich – dotyczących działalności public relations, zarządzaniem zespołem, efektywną komunikacją, negocjacjami i wieloma innymi dziedzinami wspierającymi management.

 

DLA KOGO?
Dla wszystkich chcących zdobyć i udoskonalić nowoczesne umiejętności zarządzania menedżerskiego, a przede wszystkim:

  • menedżerów,
  • przedsiębiorców,
  • osób chcących rozwinąć swoje kompetencje zarządcze,
  • osób planujących rozpoczęcie kariery menedżera i inwestujących w swoją przyszłość. 

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Dla siebie – rozwinięcie kompetencji ułatwiających budowanie swojej pozycji w organizacji poprzez skutecznie podejmowane decyzje.

Dla swojej organizacji – wiedzę potrzebną kadrze kierowniczej oraz samodzielnym przedsiębiorcom do profesjonalnego realizowania zadań związanych z nowoczesnym zarządzaniem. Studia pokazują również jak skutecznie walczyć z konkurencją oraz dobrze motywować swoich pracowników.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (205 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 28 lutego 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 marca 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+