Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Przygotowanie pedagogiczne

Drukuj
DLA KOGO?

Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych. Mają na celu wyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach jak i szkołach ponadgimnazjalnych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się także z organizacją kształcenia, opieki i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, podstawami kultury języka czy emisją głosu. Zajęcia obejmują również technologię kształcenia i edukację medialną niezbędną w pracy nauczycielskiej. 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych mogą być absolwenci studiów wyższych I i II stopnia, przy czym zgodnie z wymaganiami absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje do pracy jedynie w przedszkolu i szkole podstawowej a absolwenci studiów II stopnia na wszystkich etapach kształcenia. O przydziale do grupy metodycznej decydować będzie przygotowanie merytoryczne uzyskane na studiach kierunkowych zgodne z podstawą programową określonego przedmiotu, to przygotowanie merytoryczne będzie też decydować o sposobie odbywania praktyk pedagogicznych.

JAKIE BĘDĘ MIAŁ UPRAWNIENIA?

Studia nadają kwalifikacje do nauczania, zgodne z przygotowaniem merytorycznym uzyskanych na studiach kierunkowych. Liczba godzin i program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  Kierunek obejmuje 3 specjalistyczne ścieżki kształcenia: przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK, KLIKNIJ W WYBRANY LINK:

 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE  DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE  DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

 


 

CZAS TRWANIA

3 semestry (330 godzin + 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 16.30 
  • niedziele: 8.00 - 16.30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3600 zł 3240,00 zł (-10%): płatne w dwunastu ratach po 270 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3600 zł 3060 zł (-15%): płatne w dwunastu ratach po 255,00

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+