PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Przygotowanie pedagogiczne

Drukuj

DLA KOGO?

Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów (ogólnokształcących np. języka polskiego, matematyki, geografii, fizyki, matematyki itp.), na nauczycieli psychologów, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych. Mają na celu wyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym zarówno w szkołach podstawowych i średnich. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się także z organizacją kształcenia, opieki i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, realizują zajęcia z dydaktyki i emisji głosu. Zajęcia obejmują również technologię kształcenia i edukację medialną niezbędną w pracy nauczycielskiej.


WYMAGANIA WSTĘPNE:

Słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Przygotowania Pedagogicznego mogą być absolwenci studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich. O realizacji części zajęć z dydaktyki przedmiotu decydować będzie przygotowanie merytoryczne uzyskane na studiach kierunkowych zgodne z podstawą programową określonego przedmiotu, to przygotowanie merytoryczne będzie też decydować o sposobie odbywania praktyk pedagogicznych.


JAKIE BĘDĘ MIAŁ UPRAWNIENIA?

Studia nadają kwalifikacje do nauczania, zgodne z przygotowaniem merytorycznym uzyskanym na studiach kierunkowych. Liczba godzin i program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 02.08.2019 roku (poz. 1450) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Kierunek obejmuje 4 specjalistyczne ścieżki kształcenia ułożone modułowo: przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów, nauczycieli psychologów, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

Aby poznać szczegóły - kliknij tutaj


 

 

CZAS TRWANIA

3 semestry

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 16.30 
  • niedziele: 8.00 - 16.30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4500 zł: płatne w dwunastu ratach po 375 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4500 zł 4275 zł (-5%): płatne w dwunastu ratach po 356,25 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+