PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem 6.0

Drukuj

PATRONAT GENERALNY

POZOSTALI PARTNERZY

 

 

 

Profil studiów

Studia mają na celu przygotowanie menadżerów, dyrektorów oraz kadrę zarządzającą do sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem: aktualnych trendów w świecie finansów i rynków finansowych, aspektów prawnych, podatkowych, kreowania zdolności do skutecznego komunikowania się wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z rynkami lokalnymi i globalnymi.

 

Teza studiów

Efektywne zarządzanie jest wynikiem, a jego kreacja w gospodarce podlega gwałtownym zmianom i procesom. 

 

Dlaczego studia o kierunku Akademia Zarządzania przedsiębiorstwem 6.0

 • Akademia Górnośląska należy do grona czołowych uczelni prywatnych w kraju. Absolwenci Uczelni dzięki zdobytym kompetencjom zyskują kwalifikacje doceniane na rynku gospodarczym. Dzięki zajęciom z praktykami programy studiów są oparte na identyfikacji i analizie studium przypadków.
 • Studiuj z nami – poszerzaj swoje kompetencje z najlepszymi.

 

Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem 6.0 - Otwórz przed sobą nowe możliwości zmieniającego się Świata!

 

CO ZYSKASZ DZIĘKI TYM STUDIOM?

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę i mechanizmy, umożliwiające skuteczne podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych dla efektywnego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Przeanalizujesz kluczowe kwestie prawne, podatkowe i regulacyjne, co pozwoli na świadome działanie w ramach obowiązujących przepisów.
 • Rozwiniesz zdolności komunikacyjne wewnętrznie w przedsiębiorstwie i zewnętrznie na rynkach lokalnych i globalnych, co stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania.
 • Dzięki praktykom zarządzania strategicznego zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego kierowania przedsiębiorstwem w długoterminowej perspektywie.
 • Nauczysz się dokonywania analizy ekonomiczno-finansowej, co umożliwia trafne diagnozowanie sytuacji przedsiębiorstwa i podejmowanie odpowiednich decyzji.
 • Zdobędziesz informacje na temat struktury i funkcjonowania rynku finansowego, co jest istotne dla skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 • Poznasz techniki budowania relacji z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, fundusze czy inwestorzy, co wpłynie na stabilność i rozwój przedsiębiorstwa.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania korporacyjnego (ESG), co jest istotne w kontekście współczesnych standardów i oczekiwań.
 • Nauczysz się przeprowadzać analizę fundamentalną i zrozumiesz elementy analizy makroekonomicznej, co wpłynie na skuteczność podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
 • Opanujesz narzędzia do skutecznego budowania i utrzymywania pozytywnego wizerunku menedżera, co ma znaczący wpływ na relacje z interesariuszami.
 • Nauczysz się efektywnego zarządzania procesami sprzedaży i marketingu, co wpłynie na skuteczność działań przedsiębiorstwa na rynku.
 • Rozwiniesz umiejętności coachingowe, co przyczyni się do lepszego zarządzania zespołem oraz zrozumienia roli zdrowia psychicznego w środowisku pracy.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDZIESZ?

 • Zdobędziesz solidne praktyczne kwalifikacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujące zarówno aspekty finansowe, prawne, jak i komunikacyjne.
 • Rozwiniesz umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, negocjacyjne, a także zdolność do efektywnego coachingu biznesowego.
 • Nauczysz się analitycznego podejścia do zarządzania, w tym analizy ekonomiczno-finansowej, planowania strategicznego i budżetowania.
 • Nabędziesz umiejętność budowania profesjonalnego wizerunku menedżera w kontekście biznesowym.
 • Dzięki praktykom zarządzania strategicznego i aspektom finansowym zdobędziesz konkretne umiejętności wymagane w codziennej pracy menedżerskiej.
 • Świadectwo po ukończeniu studiów: Uzyskasz oficjalny dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji i ukończenie studiów podyplomowych.

PROGRAM

 • Zajęcia integracyjne (4h)
 • Audyt wewnętrzny (7h)
 • Praktyczne aspekty prawa administracyjnego wraz z analizą ryzyka w realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej (10h)
 • Wybrane elementy prawa m.in.: cywilnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy niezbędne w pracy menedżera (16h)
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (12h)
 • Praktyki zarządzania strategicznego (16h)
 • Praktyczne aspekty zarządzania finansowego: zarządzanie kapitałem obrotowym - optymalna struktura finansowania przedsiębiorstwem, zarządzanie należnościami, planowanie i budżetowanie, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (30h)
 • Rachunkowość zarządcza (18h)
 • Analiza ekonomiczno- finansowa (9h)
 • Rynek finansowy (9h)
 • Analiza fundamentalna i elementy analizy makroekonomicznej (8h)
 • Kreowanie relacji z instytucjami finansowymi (banku, fundusze, GPW, inwestorzy) (8h)
 • ESG (8h)
 • Podatki (18h)
 • Kreowanie wizerunku menedżera (8h)
 • Psychologia vs negocjacje w biznesie (8h)
 • Etykieta w biznesie (8h)
 • Procesy: sprzedaży, marketingu (12h)
 • Coaching biznesowy i wellbeing (12h)
 • Egzamin wiedzy (2h)

Zajęcia będą prowadzone w systemie mieszanym: część zajęć w formie tradycyjnej, część w formie online.

 

WARUNKI ZALICZENIA

 • obecność na minimum 75% zajęć
 • opracowanie 4 case study (studium przypadku)
 • zaliczenie egzaminu

 

KADRA

Krzysztof Kozok - MBA, Wykładowca uniwersytecki - opiekun kierunku

Doświadczenie zawodowe: Pierwsze szlify zawodowe zdobywał, pracując dla dużych międzynarodowych instytucji finansowych na stanowiskach menedżerskich i projektowych. Zadebiutował jako przedsiębiorca – założyciel i akcjonariusz spółki z branży finansowej, której akcje zadebiutowały na rynku GPW z ogromnym sukcesem. Do dzisiaj działa jako inwestor, pełniąc równocześnie funkcję członka organu nadzorczego lub członka organu zarządu.

Realizuje innowacyjne projekty biznesowe, w tym związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw i wdrażaniem strategii optymalizacji działania. Posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów biznesowych charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością, etyką działania oraz dobrą wyceną rynkową. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaca nowymi wyzwaniami i projektami. Współpracuje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak: fundusze inwestycyjne, fundusze kapitałowe, banki, ubezpieczyciele, agencje ratingowe oraz tzw. inkubatory przedsiębiorczości czy klastry biznesu. Od kilkunastu lat aktywnie rozwija współpracę z ośrodkami akademickimi jako wykładowca akademicki oraz jako stały członek Rady biznesu Uczelni. Jest autorem wypowiedzi eksperckich i felietonów branżowych.

Wykształcenie: Jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej i Franklin University, gdzie uzyskał dyplom o międzynarodowych standardach i tytuł Master of Business Administration oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej – Akademii Górnośląska (zarządzanie przedsiębiorstwem), gdzie uzyskał międzynarodowy certyfikat International Education Society. Posiada wiele certyfikatów wysokospecjalistycznych szkoleń, m.in. certyfikat ukończenia szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Rachunkowości na Dyrektora Finansowego Przedsiębiorstwa.

 

Patrycja Stalmach - Prawnik, specjalista w prawnej obsłudze firm z branży finansowej

Po latach doświadczenia zawodowego w branży finansowej (faktoringowej) całą swoją karierę skupiła na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w kompleksowej prawnej obsłudze firm faktoringowych, leasingowych i pożyczkowych jako prawnik w JNS LEGAL Jaśkowiak Nadra Szwechłowicz. Doświadczenie w zarządzaniu procesami operacyjnymi firm finansowych zdobyła pracując dla firm windykacyjno-prawnych i finansowych, a jej mocną stroną jest skuteczne zarządzanie wierzytelnościami. Poza działalnością biznesową w przeszłości współpracowała z uczelniami wyższymi prowadząc wykłady w ramach tzw. spotkań z praktykami.

Posiada tytuł inżyniera zarządzania przedsiębiorstwem oraz tytuł magistra zarządzania sprzedażą i marketingiem w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnej Akademii WSB). Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

Hanna Skrzypiec - MBA, strateg planowania biznesu, negocjator

Doświadczona profesjonalistka, której kariera ewoluowała w obszarze łączącym naukę z biznesem. Ostatnie lata były dla niej okresem szczególnego zainteresowania strukturami Venture Capital, funkcjonowaniem strefy ekonomicznej oraz działalnością firm prywatnych, które stawiają nacisk na dziedzictwo kulturowe. Działając w tych obszarach, zdobywała nie tylko wiedzę, lecz także cenne doświadczenie w obszarze negocjacji, dyplomacji i współpracy. W jej przekonaniu, sukces w biznesie osiąga się poprzez zrozumienie różnorodności perspektyw i umiejętne budowanie relacji. Jako zwolenniczka pracy zespołowej, jej podejście opiera się na analitycznym spojrzeniu i roli "coachingu". Indywidualizacja w podejściu do partnerów biznesowych sprawia, że efektywnie współpracuje z różnymi osobowościami. W rozwoju wewnętrznym kluczowe było spotkanie z różnorodnymi ludźmi, którzy wpłynęli na jej postawę wobec życia zawodowego i umiejętność elastycznego dostosowywania się do różnych sytuacji. Jej kroki zawodowe sięgają Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie pełniła funkcje związane z koordynacją projektów międzynarodowych i komercjalizacją, skutecznie łącząc świat biznesu i nauki zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie. To właśnie tam zdobywała głębszą wiedzę z zakresu ekonomii, rozwijając umiejętności zarządcze.

Wykształcenie: Posiada międzynarodowy dyplom MBA Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University uzyskując tytuł Master of Business Administration, co stało się kluczowym momentem w jej życiu zawodowym. Ten etap wzmocnił jej przekonanie, że wiedza i doświadczenie powinny być dzielone, a dynamika biznesu wymaga spojrzenia z perspektywy globalnej. Ponadto ukończyła podyplomowe studia z zakresu strategii planowania i zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz liczne kursy z zakresu Kreatywnych umiejętności dla innowacji / Design Thinking (Google i PFR), Coachingowe Przywództwo czy Strategia Lean.

 

Anna Szędzielorz - MBA, Ekonomista, certyfikowany doradca finansowy EFPA EFA

Od ponad 20 lat jest praktykiem biznesu w międzynarodowej instytucji finansowej, gdzie zarządza relacją z Klientem zamożnym, dbając o jego finansową przyszłość m.in.: uwzględniając planowanie finansowe; budowę i wsparcie w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym; planowanie i realizację sukcesji majątku. Dodatkowo wspiera lokalne przedsiębiorstwa w zarządzaniu ich finansami - tworząc i realizując przyjętą strategię finansową i biznesową, nadzorując wyniki: sprzedażowe, jakościowe i komercyjne, bazując na najnowszych trendach i wiodących praktykach rynkowych. Z zamiłowania prowadzi zajęcia na uczelni wyższej z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, kładąc szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania. Posiada wyjątkowe doświadczenie zawodowe, które w pełni umożliwia jej osiąganie sukcesów podejmując się nowych wyzwań.

 

Anna Barbara Łukasik - Prawnik/mediator/ wieloletni pracownik administracji publicznej

Doświadczenie:
Koordynacja projektów unijnych, ocena wniosków o dofinansowanie, kontrola projektów unijnych i zamówień publicznych na roboty budowlane, sporządzanie informacji pokontrolnych z uwzględnieniem korekt finansowych, rozpatrywanie odwołań i zażaleń.  Koordynator projektów unijnych od 2004 r., a następnie pracownik zaangażowany we wdrażanie i kontrolę programów unijnych w organach administracji publicznej w tym w zakresie ZPORR, SPO RZL, RPO WSL 2007-2013 i 2014-2020, a obecnie RPO WSL 2021-2027.

Obecnie specjalista ds. postępowań administracyjnych, w tym postępowań odwoławczych (dot. środków unijnych) od decyzji zwrotowych, ulgowych, odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania beneficjentów. Przez 7 lat koordynator zespołu ds. postępowań administracyjnych w UMWSL w Katowicach.

Wykształcenie:
Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kierunku Administracja na Akademii Bydgoskiej. Ukończone studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z Zamówień Publicznych oraz Projektów Unijnych. Uczestniczka wielu szkoleń sprzyjających rozwojowi zawodowemu oraz osobistemu. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (219 godzin zajęć + 2 godziny egzaminu)

Zajęcia odbywają się średnio w dwa weekendy w miesiącu.

 • soboty od 8:00 do 14:50
 • niedziele od 8:00 do 14:50*

*(maksymalnie do 16:00)

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 6000 zł (-20%) 4800 zł płatne w ośmiu ratach po 600 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5400 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:6000 zł: (-25%) 4500 zł płatne w ośmiu ratach po 562,50 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5100 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 czerwca 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+