PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Akademia sprzedaży i negocjacji handlowych

Drukuj


Kompleksowe, profesjonalne studia podyplomowe z zakresu SPRZEDAŻY!

Celem Studiów jest wzbogacenie gamy kompetencji wszystkich osób mających związek ze sprzedażą.

Studia prowadzone we współpracy z firmą Nowe Motywacje (Schouten Global) w oparciu o wiedzę i umiejętności najlepszych w Polsce trenerów w zakresie sprzedaży i handlu oraz twórców nowoczesnych koncepcji sprzedaży oraz ekonomistów i prawników.

„Profesjonalna sprzedaż wkroczyła w nową erę, wymagającą rzadkich umiejętności, których najlepiej uczy się na poziomie uniwersyteckim” (Harvard Business Review, nr 118/119).

W trakcie studiów nacisk kładziony jest zarówno na lepsze rozpoznanie własnych mocnych stron i ograniczeń w zakresie zawodu Doradcy Handlowego, jak i kształcenie umiejętności analitycznych, które są niezbędne we wszystkich etapach procesu sprzedaży – od zrozumienia propozycji wartości dla klienta po umiejętność formułowania wnikliwych wniosków dotyczących najlepszego rozwiązania w danej niepowtarzalnej i złożonej sytuacji. Studia uwzględniają nowe spojrzenie na zmieniającą się świadomość klientów i wymagań rynku oraz nową rolę handlowca, który działając w środowisku nowotechnologicznym powinna potrafić prowadzić wszelkie dostępne aplikacje, narzędzia i procesy sprzedaży bezpośredniej i zdalnej. Dzisiaj, osoba ta, aby rozwijać się zawodowo, powinna być nie tyle sprzedawcą, ale przede wszystkim Brokerem Możliwości, który współpracując z klientem będzie w stanie wraz z nim budować rozwiązanie i wartość płynącą z oferowanych rozwiązań.

Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z następujących dziedzin: psychologia sprzedaży, budowanie planów sprzedaży, zarządzanie cenami i kanałami dystrybucji, prowadzenie sprzedaży wielokanałowej, eCommerce, planowanie działań marketingowych wspierających sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych czy wykorzystanie i rozwój własnych kompetencji sprzedażowych.

Studia Podyplomowe Akademia sprzedaży i negocjacji handlowych adresowane są do:

  • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
  • praktyków sprzedaży chcących uaktualnić swoją wiedzę i poznać nowe narzędzia i technologie podnoszące skuteczność sprzedaży i negocjacji handlowych,
  • menedżerów zarządzających zespołami sprzedażowymi chcących pogłębić swą wiedzę i umiejętności w zakresie planowania organizowania i kontrolowania procesu sprzedaży,
  • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej.

 

Metody nauczania

Część zagadnień, głównie teoretycznych, zostanie przedstawiona w postaci wykładów (ogółem 20% zajęć tego typu). Inne zagadnienia, skupione wokół praktycznych problemów, będą prowadzone w formie treningowej lub warsztatowej, pozwalającej uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki lub doskonalić własne umiejętności społeczne, niezbędne w bezpośrednich kontaktach z klientami i partnerami.

 

Aby zapoznać się z programem, kliknij tutaj

 

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia są prowadzone przede wszystkim przez wykładowców-praktyków.

Zajęcia prowadzą m.in.:

Dawid Stanik

Dyrektor Merytoryczny w firmie Nowe Motywacje realizujący strategiczne projekty szkoleniowe i wdrożeniowe. Jest cenionym specjalistą w sektorze automotive, farmaceutycznym oraz bankowym, gdzie realizuje najważniejsze projekty z zakresu zarządzania i sprzedaży. Wdraża narzędzia ułatwiające zdalne formy zarządzania zespołami i realizowania sprzedaży z wykorzystaniem dostępnych platform. Pasjonat dronów, literatury biznesowej i psychologicznej oraz gier video.
 
 
 
 

 

 

Andrzej Niemczyk

Prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania i prowadzenia negocjacji,  menedżerskie, handlowe i trenerskie. Szkoli negocjatorów, kupców, przedawców i menedżerów na każdym szczeblu zarządzania. Pomaga w rzeczywistych negocjacjach jako członek zespołu negocjacyjnego. Wykłada w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Autor i współautor ośmiu książek o zarządzaniu, sprzedaży, efektywności osobistej i prowadzeniu szkoleń, w tym podręcznika „O negocjatorach i negocjacjach”. Jego liczne artykuły o zarządzaniu można znaleźć w wielu czasopismach branżowych. Jest trenerem w firmach Szkolenia Aniemczyk.pl, Training Partners i Spectrum Consulting.
 
 
 

 

CZAS TRWANIA

168 godzin lekcyjnych

Zajęcia odbywają się średnio w dwa weekendy w miesiącu.

  • soboty od 8.00 do 14.50
  • niedziele od 8.00 do 14.50

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5600 zł: (-10%) 5040 zł płatne w ośmiu ratach po 630 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5600 zł: (-15%) 4760 zł płatne w ośmiu ratach po 595 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+