PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Akademia Menedżera - Business Leadership

Drukuj

 

DLACZEGO WŁAŚNIE STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA MENEDŻERA W AG

Niedawno awansowałeś na kierownika? Dopiero przygotowujesz się do roli menedżera? Nie wiesz co zrobić by awansować na menedżera? Chcesz się nauczyć zarządzać zespołem? Motywować ludzi? Akademia Menedżera - Business Leadership to studia opracowany przez praktyków zarządzania dla praktyków.

Program studiów zawiera elementy, które pozwalą słuchaczom:

 • zdobyć upragniony awans na stanowisko menedżerskie,
 • sprawdzić swoje predyspozycje liderskie,
 • sprawniej zarządzać zespołem,
 • podnieść swoje kompetencje biznesowe,
 • być sprawnym menedżerem,
 • zdobyć nowe kwalifikacje,
 • potwierdzić kompetencje certyfikatem studiów podyplomowych,
 • zmienić zawód lub zdobyć lepiej płatną pracę.

Studia Akademia Menedżera - Business Leadership to wykłady on-line oraz solidne warsztaty narzędziowe, dające:

 • dostęp do różnorodnych, sprawdzonych narzędzi zarządzania (MTB – „management tool box”), wykorzystywanych w najlepszych organizacjach,
 • praktyczne umiejętności doboru i posługiwania się tymi narzędziami we wszystkich sytuacjach i środowiskach organizacyjnych,
 • liderski mindset.

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzstasz w kierowaniu zespołem niemalże natychmiast!

W czasie studiów praca nad rozwojem kompetencji liderskich będzie odbywała się dwutorowo. To oznacza, że poznanie i opanowanie twardych technik i narzędzi będzie wspierane rozwojem i doskonaleniem umiejętności miękkich, które są niezbędne dla świadomego zarządzania samym sobą oraz rozwijania pracowników, tworzących wspólnie strategiczne zasoby każdej organizacji. 

DLA KOGO SĄ STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA MENEDŻERA - BUSINESS LEADRESHIP?

 • Dla przyszłych liderów zespołów.
 • Dla przyszłych kierowników projektów i zespołów projektowych.
 • Dla menedżerów rozpoczynającym przygodę z zarządzaniem, świadomych swoich ograniczeń.
 • Dla osób pragnącym poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kierowania ludźmi.
 • Dla mających możliwość doskonalenia umiejętności zawodowego.
 • Dla menedżerów, którzy uważają, że stosowane tradycyjne rozwiązania nie sprawdzają się w praktyce.
 • Dla ubiegających się o awans na stanowiska menedżerskie. 

CO MOGĘ ZYSKAĆ?

Program studiów pozwala:

 • rozwinąć zdolności rozumienia organizacji,
 • poznać mechanizmy działania firmy w złożonym, globalnym i zmiennym otoczeniu oraz \
 • wykształcić skuteczne i praktyczne nawyki w obszarze kierowania ludźmi w różnych sytuacjach np.:
  • podczas codziennej pracy, w której potrzebne są sprawność, efektywność oraz precyzja i dokładność, 
  • przy uruchamianiu nowych projektów,
  • podczas zmian organizacyjnych,
  • w czasie sytuacji konfliktowych.

Studia rozpoczynają się sesją Development Center. Pomoże ona określić potencjał i obszary rozwoju każdego ze słuchaczy dla kluczowych kompetencji menedżerskich. Każdy otrzyma informację zwrotną co do kierunku, zawartości i intensywności działań jakie powinien realizować, by być lepszym menedżerem, zdolnym przewodzić ludziom. Jednym z elementów Development Center będzie zastosowanie bardzo znanego na całym świecie testu Gallupa, diagnozującego 5 głównych talentów osoby, tj. Top 5CliftonStrengths 

JAKIE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE ROZWINĘ?

Uczestnictwo w studiach umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie:

 • diagnozy własnego potencjału, zarówno osobistego jak i zawodowego (menedżerskiego),
 • kształtowania świadomego procesu zarządzania sobą oraz samodoskonalenia,
 • kreowania wizerunku efektywnego i skutecznego menedżera,
 • budowania autorytetu przywódczego dzięki zdobywaniu, doskonaleniu i prezentowaniu cech pożądanych u menedżerów, takich jak: kompetencja, sprawiedliwość, zaangażowanie, komunikatywność, rozumienie podwładnych,
 • znajomości sposobów korzystania ze źródeł władzy (np. władzy nagradzania, władzy karania, władzy formalnej, władzy eksperckiej, władzy odniesienia) i wiązania ich z mechanizmami kształtowania przywództwa w organizacji,
 • budowania zespołów i efektywnego zarządzania nimi, opartego na wartościach,
 • metod motywowania pracowników, tworzenia pożądanego klimatu organizacyjnego oraz osiągania wysokiego poziomu satysfakcji z pracy,
 • kształtowania nowoczesnego, zwinnego środowiska pracy,
 • budowania pożądanych postaw, takich jak: zaangażowanie, współpraca, solidarność,
 • wykorzystania technik komunikowania się, konstruktywnego przekazywania feedbacku pracownikom,
 • zastosowania metod zarządzania konfliktem, zmianą, projektami, procesami,
 • podejmowania decyzji finansowych na podstawie gromadzonych danych,
 • decydowania o strategicznych kierunkach rozwiązań w obszarze HR,
 • i wiele innych kompetencji, przydatnych w zarządzaniu organizacjami i ludźmi.

Aby zapoznać się z programem kliknij tutaj

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

Pracownicy GWSH oraz sprawdzeni menedżerowie i praktycy z zakresu zarządzania

 

CZAS TRWANIA

2 semestry; 218 godzin 

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu: 

 • piątki: 16.30 - 20.30 (16.30-18.30; 18.45-20.30; łącznie 5h dydaktycznych)
 • soboty: 8.45 - 15.30 (8.45-10.45; 11.00-13.00; 13.30-15.30; łącznie 8h dydaktycznych)
 • oraz w wybrane niedziele: 8.45 - 15.30 (8.45-10.45; 11.00-13.00; 13.30-15.30; łącznie 8h dydaktycznych)
 • STUDIA SĄ PROWADZONE W HYBRYDOWO - zajęcia odbywają się zdalnie oraz stacjonarnie

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5600 zł: (-10%) 5040 zł płatne w ośmiu ratach po 630 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5600 zł: (-15%) 4760 zł płatne w ośmiu ratach po 595 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Iwona Zub - e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

e-mail: podyplomowe@gwsh.p

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+