PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie menedżerskie w branży Beauty

Drukuj

Celem studiów podyplomowych jest rozwinięcie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu firmami w branży Beauty.

Sukcesu firmy nie buduje się wyłącznie w oparciu o nowe technologie i wykwalifikowanych pracowników, ale przede wszystkim o właściwe zarządzanie procesami i zasobami. Jeśli firma ma dobrą pozycję na rynku, dostęp do nowoczesnych narzędzi i fachowców, ale jest kiepsko zarządzana to jej potencjał zostanie zmarnowany.

Zmienność otoczenia biznesowego np. pandemia oraz gwałtowny wzrost konkurencji wymuszają na przedsiębiorstwach kosmetycznych wprowadzenie nowoczesnego zarządzania. Rosną wymagania dotyczące kompetencji menedżerów w branży Beauty. By skutecznie zarządzać salonem kosmetycznym nie wystarczy być ekspertem w zakresie kosmetologii. Menedżer salonu aby odnieść sukces musi doskonale się komunikować, negocjować, pracować w zespole i efektywnie nim zarządzać oraz motywować pracowników. Program studiów podyplomowych Zarządzanie menedżerskie w branży Beauty został opracowany tak, aby każdy absolwent posiadł te umiejętności i potrafił je wykorzystać w pracy.

 

DLA KOGO SĄ STUDIA ZARZĄDZANIE MANAGERSKIE W BRANŻY BEAUTY?

Dla każdego, kto już prowadzi lub chce założyć firmę w sektorze beauty, czyli dla:

 • właścicieli salonów kosmetycznych,
 • właścicieli salonów barberskich,
 • managerów SPA,
 • managerów salonów tatuażu,
 • absolwentów kosmetologii,
 • linergistów,
 • podologów,
 • trychologów,
 • fizjoterapeutów,
 • masażystów,
 • absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem 


CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Program studiów nakierowany jest głównie na wiedzę z obszaru zarządzania firmami ze szczególnym naciskiem na doskonalenie kompetencji menedżerskich. Studia mają na celu doskonalenie umiejętności w szerokim zakresie: komunikacji, negocjacji, motywowania pracowników, zarządzania zespołami. Menedżerowie doskonalą również pracę zespołową, wymieniają się doświadczeniami, nawiązują kontakty, które pomagają rozwijać dalszą karierę w branży Beauty.

PROGRAM STUDIÓW

I.    SESJA INTEGRACYJNA – 4 h

II.    KOMPETENCJE MENEDŻERA – 36 h
a.    Rozwój kompetencji osobistych
b.    Wystąpienia publiczne, autoprezentacja i budowanie marki osobistej
c.    Kreatywność w biznesie
d.    Doskonalenie umiejętności menedżerskich
e.    Coaching

III.    ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ – 24 h
a.    Zarządzanie marketingowe
b.    E-marketing i media społecznościowe

IV.    HR DLA MENEDŻERÓW – 24 h
a.    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w branży beauty
b.    Kreowanie wizerunku organizacji i employer branding
c.    Modele kompetencyjne i projektowanie kariery zawodowej

V.    FINANSE W ORGANIZACJI – 24 h
a.    Biznesplan przedsiębiorstwa
b.    Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w branży beauty
c.    Controlling i budżetowanie

VI.    PRAWO W BRANŻY BEAUTY – 24 h
a.    Kluczowe elementy prawa pracy
b.    Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia
c.    Zabezpieczenie prawne interesów firmy w branży beauty
d.    Ochrona własności intelektualnej
e.    BHP - Bezpieczeństwo zdrowotne

VII.    POZOSTAŁE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FIRMĄ W BRANŻY BEAUTY - 24 h
a.    Zarządzanie konfliktem
b.    Etykieta w biznesie
c.    TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) jako narzędzie pracy

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Trenerzy GWSH oraz sprawdzeni menedżerowie i praktycy z zakresu zarządzania

dr Andrzej Szteliga

zdjęcie doktor Andrzej Szteliga

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także podyplomowych studiów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów doskonalenia protokolarnego Międzynarodowej Akademii Dyplomatycznej w Paryżu;
Uczestnik prestiżowych stażów menedżerskich w organizacjach gospodarczych i instytucjach promocyjnych w Anglii, Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech oraz USA;
Wieloletni dyplomata: Minister Pełnomocny - Radca Handlowy Ambasady RP we Francji, Delegat Polski przy Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu, Szef Przedstawicielstwa Regionalnego Województwa Śląskiego wobec instytucji UE w Brukseli;
Prelegent na konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą, autor bądź współautor licznych publikacji, w tym książkowych („Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny” - 2018, „Etykieta menedżera” - 2012 wespół z Tomaszem Orłowskim);
Główne specjalności: stosunki międzynarodowe, integracja europejska, promocja gospodarcza, etyka zawodowa, etykieta w biznesie i administracji, protokół dyplomatyczny;
Wykładowca akademicki: w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach („Etyka menedżera”), w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach („Etyka w zarządzaniu”, „Etykieta w biznesie”, „Protokół dyplomatyczny oraz prawo dyplomatyczne i konsularne”), w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie („Integracja europejska”, „Międzynarodowa promocja firm”), w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej („Etyka  w biznesie”, „Etykieta w administracji”, „Integracja europejska i prawo wspólnotowe”); Wykładowca protokołu i etykiety w Akademii Dyplomacji przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
Za wybitne zasługi odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

dr Małgorzata Ruprich, MBA

zdjęcie Małgorzata RuprichAbsolwentka studiów MBA w Oxford Brookes University w dziedzinie zarządzania strategicznego i magister kosmetologii. Praca doktorska w zakresie marketingu branży kosmetycznej. Autorka wielu publikacji i prac naukowych z dziedziny kosmetologii, makijażu permanentnego i medycznego, i zarządzaniu w branży kosmetycznej. Prelegentka licznych konferencji naukowych i biznesowych w Polsce i za granicą. Jedna z niewielu osób w Polsce zajmująca się medycznymi aspektami i powikłaniami w makijażu permanentnym. Prodziekan kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, wykładowca akademicki. Od początku kariery zawodowej łączy świat biznesu i beauty koncentrując się na rozwijaniu wiedzy w obu dziedzinach. Założycielka Esthetic Institute.

 

Jolanta Filipczyk-Sikora

zdjęcie Jolanta Filipczyk-Sikora

Psycholog pracy i organizacji z ukończonymi studiami opartymi o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej. Trener human resources, umiejętności miękkich i menedżerskich dla grup otwartych i zamkniętych z zrealizowanymi 8000 godzin szkoleniowymi. Certyfikowany coach ICF i trener zarządzania zmianą, Doświadczony menedżer projektów doradczych i konsultant HR z 12 – letnim doświadczeniem w realizacji projektów HR na rzecz biznesu. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, a także Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach z doświadczeniem w międzynarodowych projektach badawczych. Certyfikowany menedżer projektów PRINCE® Foundation i Practitioner, akredytowany trener Approved Trainer PRINCE®. Absolwentka prestiżowych kursów trenerskich m.in. kursu trenera Biznesu MATRIK. Autorka kilku publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Marta Adamczyk

Opis w przygotowaniu

Adam Szaflarski

Opis w przygotowaniu

Aneta Gawlas

zdjęcie Aneta GawlasCertyfikowany coach i trener biznesu, specjalista z zakresu kadr i BHP. Trener z bogatą praktyką zawodową; ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu we współpracy GWSH z Brainstorm Group, posiada również prestiżowy Europejski Certyfikat Trenera wraz z suplementem potwierdzającym umiejętności w kilku językach. Ceniona przez uczestników za praktyczne podejście, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień. Specjalizuje się w praktycznych aspektach prawa pracy oraz podnoszeniu kompetencji interpersonalnych pracowników każdego szczebla – ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” i ciągle podnosi swoje kompetencje; aktualnie jest głównym specjalistą ds. bhp. Od 15 lat prowadzi swoją firmę, w ramach której szkoli i trenuje przedsiębiorców oraz współpracuje z firmami zewnętrznymi jako doradca biznesowy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności; reprezentuje pracodawców przed organami nadzoru nad warunkami pracy. Zajmuje się zawodowo również doradztwem prawnym w zakresie kadr i BHP, obsługując firmy na zasadach outsourcingu – organizuje szkolenia warsztatowe dla pracowników, kadry kierowniczej i pracodawców; dba o rozwój polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach. Od 2015r. wykładowca na uczelniach w Bielsku-Białej, Katowicach i Żorach.

Maciej Westerowski

zdjęcie Maciej Westerowski

Z marketingiem związany od czasu skończenia studiów na wydziale zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 20 lat doświadczenia w koordynacji sprzedaży i marketingu firm usługowych, produkcyjnych i edukacyjnych. Trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, certyfikowany coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling. Trener ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Google - Internetowe Rewolucje.

 

 

mec. Aneta Sieradzka

zdjęcia Aneta SieradzkaFounding Partner Sieradzka&Partners, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej, Politechnice Warszawskiej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pełni funkcję IOD oraz Compliance Officer. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w  zakresie ochrony danych osobowych, prawa medycznego oraz nowych technologii (AI), ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny.
Autorka licznych publikacji naukowych, w tym kilku własnych książek poświęconych ochronie danych osobowych medycznych, napisanych m.in. wespół z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. Autorka licznych wykładów i szkoleń dla sektora medyczno-farmaceutycznego. Prelegentka na wielu prestiżowych konferencjach, w tym międzynarodowych. Autorka bloga prawowtransplantacji.pl
Absolwentka prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University. Autorka  rozprawy doktorskiej  pt. Przeszczepianie narządów ludzkich a konstytucyjne zasady prawo do życia i ochrony zdrowia, WPiA Uniwersytet Gdański.
W 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do grona 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Za działalność na rzecz rozwoju transplantologii w 2017 roku otrzymała Honorową Nagrodę Fundacji im. Hanki Bożyk. Laureatka I wyróżnienia Prawnik Pro Bono 2015 w konkursie Dziennika Rzeczpospolita.

 

Anna Wojnar-Płeszka

zdjęcie Anna Wojnar-Płeszka

Specjalizuje się w andragogice, rozwijaniu kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych. W jej głównych kręgach zainteresowań zawodowych leży wszystko co związane z retoryką, piękną mową, komunikacją a poszukiwanie osobowości, inwencji, rozbudzanie kreatywności i trening twórczości. Specjalista od podejścia indywidualnego i pedagogiki skoncentrowanej odbiorcy. Czynna zawodowo na wielu polach. W swej pracy zawodowej stawia przede wszystkim na rozwój – swój i swoich słuchaczy, współpracowników, wychowanków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Prywatnie lubi muzykę, teatr, papieroplastykę i aktywne zwiedzanie Polski i świata na własną rękę.

 


CZAS TRWANIA

2 semestry, 160 godzin
10 zjazdów – 1-2 w miesiącu (sobota i niedziela)

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 8200,00 zł: płatne w dziesięciu ratach po 820 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 8200 zł 7790,00 zł (-5%): płatne w dziesięciu ratach po 779 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: marzec/kwiecień 2023

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE MANAGERSKIE W BRANŻY BEAUTY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI  UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - tel. (32) 35 70 528, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie rejestracji internetowej. Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło. Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują. W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

 

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+