PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Zarządzanie Menedżerskie w Branży Beauty

Drukuj

Zmienność otoczenia, rozwój firm, procesy globalizacji oraz gwałtowny wzrost konkurencji na rynku kosmetycznym wymuszają na współczesnych przedsiębiorstwach zmianę sposobu zarządzania. Aby skutecznie działać na istniejącym rynku, wciąż zmieniają się wymagania dotyczące kompetencji, jakimi dysponują menedżerowie zarządzający firmami. Współczesne przedsiębiorstwa doświadczają wielowymiarowych zmian. Sukcesy firm nie są już dyktowane dostępem do nowych technologii, pozycją rynkową czy dobrze wykwalifikowanym personelem i choć są to czynniki ważne, jednak najważniejsze jest właściwe zarządzanie. Jeśli firma ma dobrą pozycję na rynku i dostęp do nowoczesnych narzędzi, ale jej zarządzanie jest na niskim poziomie, wszystkie te wartości są bez znaczenia.

DLA KOGO

Celem studiów jest rozwinięcie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu firmami w branży Beauty.
Studia adresujemy do osób prowadzących lub planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności w branży kosmetycznej, chcących doskonalić swoje umiejętności menedżerskie:
•    absolwentów kierunków kosmetologia oraz kierunków z zakresu nauk o zdrowiu (kosmetologów, linergistów, podologów, trychologów, fizjoterapeutów),
•    absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ

Program studiów nakierowany jest głównie na wiedzę z obszaru zarządzania firmami ze szczególnym naciskiem na doskonalenie kompetencji menedżerskich. Studia mają na celu doskonalenie umiejętności w szerokim zakresie: komunikacji, negocjacji, motywowania pracowników, zarządzania zespołami. Menedżerowie doskonalą również pracę zespołową, wymieniają się doświadczeniami, nawiązują kontakty, które pomagają rozwijać dalszą karierę w branży Beauty.

PROGRAM STUDIÓW

I.    SESJA INTEGRACYJNA – 4 h

II.    KOMPETENCJE MENEDŻERA – 36 h
a.    Rozwój kompetencji osobistych
b.    Wystąpienia publiczne, autoprezentacja i budowanie marki osobistej
c.    Kreatywność w biznesie
d.    Doskonalenie umiejętności menedżerskich
e.    Coaching

III.    ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ – 24 h
a.    Zarządzanie marketingowe
b.    E-marketing i media społecznościowe

IV.    HR DLA MENEDŻERÓW – 24 h
a.    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w branży beauty
b.    Kreowanie wizerunku organizacji i employer branding
c.    Modele kompetencyjne i projektowanie kariery zawodowej

V.    FINANSE W ORGANIZACJI – 24 h
a.    Biznesplan przedsiębiorstwa
b.    Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w branży beauty
c.    Controlling i budżetowanie

VI.    PRAWO W BRANŻY BEAUTY – 24 h
a.    Kluczowe elementy prawa pracy
b.    Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia
c.    Zabezpieczenie prawne interesów firmy w branży beauty
d.    Ochrona własności intelektualnej
e.    BHP - Bezpieczeństwo zdrowotne

VII.    POZOSTAŁE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FIRMĄ W BRANŻY BEAUTY - 24 h
a.    Zarządzanie konfliktem
b.    Etykieta w biznesie
c.    TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) jako narzędzie pracy

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

Trenerzy GWSH oraz sprawdzeni menedżerowie i praktycy z zakresu zarządzania:

dr Andrzej Szteliga

zdjęcie doktor Andrzej Szteliga

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także podyplomowych studiów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów doskonalenia protokolarnego Międzynarodowej Akademii Dyplomatycznej w Paryżu;
Uczestnik prestiżowych stażów menedżerskich w organizacjach gospodarczych i instytucjach promocyjnych w Anglii, Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech oraz USA;
Wieloletni dyplomata: Minister Pełnomocny - Radca Handlowy Ambasady RP we Francji, Delegat Polski przy Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu, Szef Przedstawicielstwa Regionalnego Województwa Śląskiego wobec instytucji UE w Brukseli;
Prelegent na konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą, autor bądź współautor licznych publikacji, w tym książkowych („Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny” - 2018, „Etykieta menedżera” - 2012 wespół z Tomaszem Orłowskim);
Główne specjalności: stosunki międzynarodowe, integracja europejska, promocja gospodarcza, etyka zawodowa, etykieta w biznesie i administracji, protokół dyplomatyczny;
Wykładowca akademicki: w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach („Etyka menedżera”), w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach („Etyka w zarządzaniu”, „Etykieta w biznesie”, „Protokół dyplomatyczny oraz prawo dyplomatyczne i konsularne”), w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie („Integracja europejska”, „Międzynarodowa promocja firm”), w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej („Etyka  w biznesie”, „Etykieta w administracji”, „Integracja europejska i prawo wspólnotowe”); Wykładowca protokołu i etykiety w Akademii Dyplomacji przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
Za wybitne zasługi odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Małgorzata Ruprich, MBA

zdjęcie Małgorzata RuprichAbsolwentka studiów MBA w Oxford Brookes University w dziedzinie zarządzania strategicznego i magister kosmetologii. Praca doktorska w zakresie marketingu branży kosmetycznej. Autorka wielu publikacji i prac naukowych z dziedziny kosmetologii, makijażu permanentnego i medycznego, i zarządzaniu w branży kosmetycznej. Prelegentka licznych konferencji naukowych i biznesowych w Polsce i za granicą. Jedna z niewielu osób w Polsce zajmująca się medycznymi aspektami i powikłaniami w makijażu permanentnym. Prodziekan kierunku Kosmetologia na Wydziale Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, wykładowca akademicki. Od początku kariery zawodowej łączy świat biznesu i beauty koncentrując się na rozwijaniu wiedzy w obu dziedzinach. Założycielka Esthetic Institute.

Jolanta Filipczyk-Sikora

zdjęcie Jolanta Filipczyk-Sikora

Psycholog pracy i organizacji z ukończonymi studiami opartymi o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej. Trener human resources, umiejętności miękkich i menedżerskich dla grup otwartych i zamkniętych z zrealizowanymi 8000 godzin szkoleniowymi. Certyfikowany coach ICF i trener zarządzania zmianą, Doświadczony menedżer projektów doradczych i konsultant HR z 12 – letnim doświadczeniem w realizacji projektów HR na rzecz biznesu. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, a także Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach z doświadczeniem w międzynarodowych projektach badawczych. Certyfikowany menedżer projektów PRINCE® Foundation i Practitioner, akredytowany trener Approved Trainer PRINCE®. Absolwentka prestiżowych kursów trenerskich m.in. kursu trenera Biznesu MATRIK. Autorka kilku publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Marta Adamczyk

Opis w przygotowaniu

Adam Szaflarski

Opis w przygotowaniu

Aneta Gawlas

zdjęcie Aneta GawlasCertyfikowany coach i trener biznesu, specjalista z zakresu kadr i BHP. Trener z bogatą praktyką zawodową; ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu we współpracy GWSH z Brainstorm Group, posiada również prestiżowy Europejski Certyfikat Trenera wraz z suplementem potwierdzającym umiejętności w kilku językach. Ceniona przez uczestników za praktyczne podejście, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień. Specjalizuje się w praktycznych aspektach prawa pracy oraz podnoszeniu kompetencji interpersonalnych pracowników każdego szczebla – ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” i ciągle podnosi swoje kompetencje; aktualnie jest głównym specjalistą ds. bhp. Od 15 lat prowadzi swoją firmę, w ramach której szkoli i trenuje przedsiębiorców oraz współpracuje z firmami zewnętrznymi jako doradca biznesowy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności; reprezentuje pracodawców przed organami nadzoru nad warunkami pracy. Zajmuje się zawodowo również doradztwem prawnym w zakresie kadr i BHP, obsługując firmy na zasadach outsourcingu – organizuje szkolenia warsztatowe dla pracowników, kadry kierowniczej i pracodawców; dba o rozwój polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach. Od 2015r. wykładowca na uczelniach w Bielsku-Białej, Katowicach i Żorach.

Maciej Westerowski

zdjęcie Maciej Westerowski

Z marketingiem związany od czasu skończenia studiów na wydziale zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 20 lat doświadczenia w koordynacji sprzedaży i marketingu firm usługowych, produkcyjnych i edukacyjnych. Trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, certyfikowany coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling. Trener ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Google - Internetowe Rewolucje.

mec. Aneta Sieradzka

zdjęcia Aneta SieradzkaFounding Partner Sieradzka&Partners, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej, Politechnice Warszawskiej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pełni funkcję IOD oraz Compliance Officer. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w  zakresie ochrony danych osobowych, prawa medycznego oraz nowych technologii (AI), ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny.
Autorka licznych publikacji naukowych, w tym kilku własnych książek poświęconych ochronie danych osobowych medycznych, napisanych m.in. wespół z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. Autorka licznych wykładów i szkoleń dla sektora medyczno-farmaceutycznego. Prelegentka na wielu prestiżowych konferencjach, w tym międzynarodowych. Autorka bloga prawowtransplantacji.pl
Absolwentka prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University. Autorka  rozprawy doktorskiej  pt. Przeszczepianie narządów ludzkich a konstytucyjne zasady prawo do życia i ochrony zdrowia, WPiA Uniwersytet Gdański.
W 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do grona 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Za działalność na rzecz rozwoju transplantologii w 2017 roku otrzymała Honorową Nagrodę Fundacji im. Hanki Bożyk. Laureatka I wyróżnienia Prawnik Pro Bono 2015 w konkursie Dziennika Rzeczpospolita.

Anna Wojnar-Płeszka

zdjęcie Anna Wojnar-Płeszka

Specjalizuje się w andragogice, rozwijaniu kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych. W jej głównych kręgach zainteresowań zawodowych leży wszystko co związane z retoryką, piękną mową, komunikacją a poszukiwanie osobowości, inwencji, rozbudzanie kreatywności i trening twórczości. Specjalista od podejścia indywidualnego i pedagogiki skoncentrowanej odbiorcy. Czynna zawodowo na wielu polach. W swej pracy zawodowej stawia przede wszystkim na rozwój – swój i swoich słuchaczy, współpracowników, wychowanków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Prywatnie lubi muzykę, teatr, papieroplastykę i aktywne zwiedzanie Polski i świata na własną rękę.

 


CZAS TRWANIA

2 semestry, 160 godzin
10 zjazdów – 1-2 w miesiącu (sobota i niedziela)

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 8200,00 zł: płatne w ośmiu ratach po 1025,00 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 8200 zł   7790,00 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 973,75 zł

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+