PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie Finansami

Drukuj

Studia prowadzone są przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Profil uczestnika

Studia przeznaczone są dla menedżerów różnych szczebli, którzy powinni uwzględniać dane finansowe jako podstawę do podejmowania decyzji oraz tych, których decyzje mają implikacje finansowe dla przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników studiów

Program Studiów daje przygotowanie do:
− samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy (ocena rentowności, płynności, wykorzystania zasobów)
− stosowania efektywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa;
− finansowej oceny alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wykonania analiz inwestycyjnych;
− systemowych analiz w ramach księgowości zarządczej i przygotowywania budżetów elastycznych zasobów;
− poszukiwania i oceny potencjalnych źródeł finansowania firmy;
− zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa

Wykładowcy i trenerzy

Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami prowadzone są przez trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i konsultingowym.

Wojciech Parteka

Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla – w zagadnieniach związanych z finansami i przywództwem. Jest certyfikowanym Trenerem Leadership Pipeline Institute oraz facylitatorem Runów Biznesu. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych min. w bankach z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Był również Członkiem Zarządu. Uczestniczył w realizacji wielu projektów strategicznych. Posiada tytuł magistra ekonomii. Jest certyfikowanym Trenerem Leadership Pipeline. Uczestniczył w wielu kursach i warsztatach min. w 2016 roku ukończył kurs The Science of Everyday Thinking, The University of Queensland oraz Inclusive Leadership Training: Becoming a Successful Leader and Get Beyond Work-Life Balance – CATALYST. Od wielu lat współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. W programie Executive Master of Business Administration prowadzi zajęcia z zakresu etyki i finansów. Jest także promotorem wielu prac dyplomowych z zakresu finansów i przywództwa. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla firm: Bank Millennium, Izostal, Straż Miejska w Gdańsku, Energa-Obrót, Koleje Mazowieckie, OLPP, Grupa PKP, Energa-Operator, ARiMR, FLSmidth MAAG Gear. Autor artykułów z dziedziny finansów i bankowości. Współautor książki: Przepływy gotówkowe, ODDK Gdańsk, 2000.
 

Maciej Sowiński

Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania finansami, analizy finansowej, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, biznes planu, wyceny wartości firm, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz ciągłością działania. Prowadzi również szkolenia z zakresu finansowych aspektów zawierania umów i ABC przedsiębiorczości. Jako członek zarządów firm różnych branż (Baltic Brokers SA, Euromedicus Sp. z o.o., CDK Europartner Sp. z o.o., Euromos Sp. z o.o.) odpowiadał za efektywne zarządzanie firmami i ich rozwój. Jako lider, w ramach własnej firmy oraz we współpracy z wieloma czołowymi firmami consultingowymi zrealizował wiele projektów inwestycyjnych, doradczych i wdrożeniowych. Jego kariera zawodowa obejmuje również prace przy wdrożeniach dużych projektów Grupy ENERGA. Zrealizował wiele wycen wartości firm. Kierownik projektów i konsultant w projektach opracowania, wdrożenia, rozwoju oraz integracji systemów wspierających zarządzanie oraz analizy, oceny, audytu oraz rekomendacji usprawnień systemów zarządzania ryzykiem w kilku polskich firmach. Jest magistrem ekonomii i Certyfikowanym Menedżerem Zarządzania Ryzykiem metodyki IRM oraz metodyki M_o_R ® (Management of Risk). Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania (BCM), zarządzania grupą kapitałową oraz coachingu menedżerskiego. W ramach współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w programie Executive MBA prowadzi zajęcia z Mikro i Makroekonomii, Ekonomicznych Aspektów Zarządzania, Systemowego Zarządzania Ryzykiem, Zarządzania Finansami oraz Analizy Opłacalności Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. dla firm: Grupa Stoczni Gdynia, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Grupa ENERGA, Grupa LOTOS SA, Poczta Polska, PKN Orlen, GPEC, ZEcW, International Paper, PKP, PGNiG.
 

Tomasz Sowiński

Specjalizuje się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, wykorzystaniu narzędzi ochrony przed ryzykiem finansowym oraz ocenie projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania. Prowadzi również szkolenia z zakresu ekonomicznego zarządzania przedsiębiorstwami oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Jako Prezes Zarządu firmy Synergia 99 Sp. z o.o. odpowiadał za całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jako lider realizował projekty w ramach restrukturyzacji i reorganizacji Stoczni Gdynia SA. Jako praktyk zarządzania i trener szkolił pracowników wszystkich szczebli zarządczych w wielu firmach polskich oraz dużych holdingach międzynarodowych. Inicjator i współwłaściciel firm EG Project Sp. z o.o. Jest magistrem ekonomii oraz absolwentem Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego w specjalizacji Finanse Międzynarodowe. Od wielu lat współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. W ramach studiów Executive Master of Business Administration prowadzi zajęcia z Ekonomicznych Aspektów Zarządzania, Zarządzania Finansowego oraz Zaawansowanego Zarządzania Finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in.: w PKO Bank Polski, Grupa Kapitałowa Stocznia Gdynia S.A., spółka ochrony Euro-Guard Sp. z o.o. Jest współautorem kilku zeszytów naukowych wydanych pod auspicjami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz autorem cyklu artykułów z zakresu finansów publikowanych w prasie lokalnej.
 

Lucjan Śledź

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego oraz oceny finansowej projektów inwestycyjnych. Dyrektor ds. Rozwoju w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, wykładowca na Profesjonalnym Studium Finansów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami dla Menedżerów oraz programu Executive Master of Business Administration, prowadzonego przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji czołowego konsultanta z dziedziny finansów GFKM. Do jego kluczowych kwalifikacji należą zarządzanie finansami, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, tworzenie i analizowania biznes planów. Zajmuje się planowaniem inwestycyjnym oraz analizuje efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył Ekonomikę i Organizację Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim. W swej praktyce konsultanta przeprowadził liczne programy szkoleniowe dla wielu firm, m.in. Bridgestone, Delphi Mechatronic Systems, Energa, FederalMogul Bimet, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa LOTOS, Grupa Żywiec, Hortex Holding, Intercell, International Paper Kwidzyn, K.P.B. UNI-BUD, Kimberly-Clark, LU Polska, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Nordea Bank Polska, PERN, Philip Morris Polska, Philips Consumer Electronics Industries Poland, PKN Orlen, Poczta Polska, Polimex-Mostostal, Polkomtel, Stocznia Remontowa GRYFIA, Vector, Związek Pracodawców Elektrociepłowni.
 

Piotr Witek

Piotr Witek - MBA, FCCA, biegły rewident, Partner Spółki REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci, jednej z największych polskich kancelarii audytu i doradztwa gospodarczego. Przez ponad 10 lat związany z francuskim koncernem Total, jako dyrektor finansowy, treasurer i Sekretarz Zarządu Hutchinson Poland, czołowego światowego producenta części motoryzacyjnych z gumy i tworzyw sztucznych. W swojej pracy w Hutchinsonie przeprowadził wiele projektów zmian, w tym w zakresie budowania nowych struktur organizacyjnych, wdrażania nowych systemów IT czy prowadzenia nowych inwestycji. Powołał do życia Centrum Usług Wspólnych i zarządzał zmianami wynikającymi z wzrostu organizacji z poziomu 100 milionów złotych przychodów rocznie przy zatrudnieniu 500 osób do 1,4 miliarda złotych przychodów i zatrudnieniu bliskim 4,5 tysiąc pracowników. Ekspert w zakresie finansów i rachunkowości oraz podatków, trener i wieloletni współpracownik Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Sekretarz Regionalnej Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku. Piotr Witek łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną a jako biegły rewident w ciekawy i praktyczny sposób przedstawia prawne i księgowe aspekty zarządzania finansami oraz podatkami. Skomplikowane problemy fuzji, przejęć, konsolidacji oraz wyceny firm przedstawia na przykładach ze swojej praktyki zawodowej. Przeprowadził liczne programy szkoleniowe dla m.in. Alstom Power, Mondi Świecie, ABB, Grupa PKP, PGNIG, Nordea
 

Rafał Ziarkowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie obrotu gospodarczego, prawie karnym oraz prawie spółek. Prowadzi również szkolenia z zakresu podstaw prawa gospodarczego i międzynarodowego. Partner Kancelarii Szabunio-Ziarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni w Gdańsku. Jako prawnik zajmuje się doradztwem i opiniowaniem oraz reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym. Współpracuje z największymi firmami zarówno polskimi jak międzynarodowymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Otrzymał dyplom ukończenia aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Od wielu lat współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Menedżerskich z Europejskiego Modelu Zarządzania oraz w ramach programu Executive Master of Business Administration. Wraz z Wojciechem Szabunio są autorami skryptu dla studentów Podstawy prawa gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując między innymi z: GMAC Bank Polska, Pocztowa Agencja Usług Finansowych, PKN Orlen, Związek Pracodawców Elektrociepłowni, Hortex Holding, Grupa LOTOS, Marcopol, Young Digital Planet, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 

Metody realizacji programu

Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami realizowane są w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia zarządzania finansami na przykładach szkoleniowych – w formie zadań indywidualnych i zespołowych.

PROGRAM STUDIÓW

Czas trwania studiów

20 dni, w formie 10 sesji 2-dniowych

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5600 zł: (-10%) 5040 zł płatne w ośmiu ratach po 630 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5600 zł: (-15%) 4760 zł płatne w ośmiu ratach po 595 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

Zapisy

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

 

Wymagane dokumenty

− Wypełniony formularz zgłoszeniowy
− Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+