Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dogoterapia

Drukuj

CEL STUDIÓW

Celem kształcenia jest zdobywanie i doskonalenie wiedzy z zakresu nauk kynologii, psychologii, pedagogiki i pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowanie zawodowe do wykorzystania terapii z udziałem psa podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych, zgodnych ze standardami kynoterapii.

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat kynoterapii. Uzyska zawód kynoterapeuty, który upoważni go do samodzielnego prowadzenia zajęć w różnorodnych jednostkach prowadzących tego typu zajęcia. Posiądzie wiedzę z pedagogiki i psychologii umożliwiającą pracę z osobami niepełnosprawnymi z udziałem psa. Dowie się jak wybrać i przygotować psa do tego typu pracy.

Na ostatnim semestrze odbędzie się egzamin pisemny (testowy) i praktyczny z udziałem pacjentów. Waszymi Nauczycielami będą osoby, które posiadają dużą wiedzę teoretyczną jak i wieloletnie doświadczenie przede wszystkim praktyczne. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wykazania się własną wiedzą i podzielenia się nią z innymi uczestnikami studiów.

Przedstawiony schemat programu wybranych zagadnień stanowić będzie podstawę do realizacji wszystkich modułów. 

Zdobyta na studiach wiedza wyposaży uczestników w nowe doświadczenia w aspekcie przeprowadzania różnorodnych zajęć z udziałem psa

 

UCZESTNICY STUDIÓW

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych chcących podnosić poziom edukacji z zakresu metod fizjoterapeutycznych. 

 

AUTORYZACJA I OPIEKA MERYTORYCZNA

dr Dominika Narloch – Specjalista fizjozjoterapii. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Pracownik naukowo- dydaktyczny AWF  Katowice w katedrze Fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych. Kierownik praktyk wydziału Fizjoterapia na AWF Katowice. Od 2013 roku Kynoterapeuta. Wraz z Zarą uczęszcza na zajęcia do przedszkoli, współpracuje z Fundacją Iskierka. Prowadzi na AWF przedmiot z zakresu podstaw Kynoterapii. Członek  Związku Kynologicznego w Polsce. Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego oraz Odnowy Biologicznej. Współautor licznych publikacji, oraz prac wygłaszanych w ramach konferencji naukowych.

KADRA DYDAKTYCZNA

mgr Dorota Kozioł – Żurawska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, arteterapii, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji. Koordynator CPCD w Katowicach, autorka bajeczek dla dzieci "Bajeczki z psiej półeczki". Regionalista, członek Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, aktywnie promuje wartość edukacji regionalnej wśród nauczycieli. Pasjonat i aktywny lider MRR Weroniki Sherborne. Od ośmiu lat czynnie pracujący dogoterapeuta.

mgr Sonia KorkusAbsolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie , Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Zwierząt Zagadnienia podstawowe i aplikacyjne. Treser, egzamin na tresera zdała w 2008 teoretyczny a w 2009 praktyczny jest członkiem Związku Kynologicznego od 2001 roku. 
Od zawsze interesowały ją zwierzęta. Jej przygoda z psami rozpoczęła się w 1999 roku. Do pierwszego egzaminu związkowego z psem Bari, zaliczając go z wynikiem 190 punktów, przystąpiła w 2003 roku. W tym samym roku brała udział w pierwszych zawodach. Od tego czasu przygoda z psami ją wciągnęła i dalej wciąga. Regularnie startuje w zawodach osiągając wysokie lokaty. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie: psie przedszkole, szkolenia podstawowe i ponadpodstawowe oraz przygotowuje psy do pracy z dziećmi (dogoterapii), prowadzi terapię dla trudnych psów. W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę w zakresie szkolenia, hodowli i weterynarii. 

dr n. wet. Roman Fabisz - Współwłaściciel Śląskiego Centrum Weterynarii Fabisz & Stefanek w Chorzowie. Lekarz weterynarii z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się skomplikowanymi przypadkami chirurgicznymi i ortopedycznymi wymagającymi szczególnej wiedzy oraz praktyki. Udziela konsultacji specjalistycznych z zakresu: ortopedia, chirurgia i interna. Zajmuje się również diagnostyką obrazową RTG i ultrasonografią USG. Aktualnie w trakcie specjalizacji radiologia i diagnostyka obrazowa.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

CZAS TRWANIA

2 semestry.  Zajęcia odbywają się dwa/trzy weekendy w miesiącu w:

  • soboty: 8:00 - 16:15
  • niedziele: 8:00 - 16:15

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3800 zł 3040 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 380 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3800 zł 2850 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 356,25 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+