PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dogoterapia

Drukuj

Studia podyplomowe Dogoterapia są dla absolwentów osób, które chcą podnieść kwalifikacje w zakresie metod fizjoterapeutycznych. 

 

CEL STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOGOTERAPIA

Celem studiów jest doskonalenie wiedzy z zakresu kynologii, psychologii, pedagogiki i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie zawodowe do wykorzystania terapii z udziałem psa podczas zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych, zgodnie ze standardami kynoterapii. 

Absolwent uzyska zawód kynoterapeuty, który upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w ośrodkach terapeutycznych np. dla osób z niepełnosprawnościami. Aby zaliczyć studia należy zdać egzaminy pisemny, w formie testu oraz praktyczny z udziałem pacjentów. 

Wykładają tylko specjaliści, którzy mają ekspercką wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie  praktyczne. 

Program studiów został opracowany tak, by łączył zagadnienia z zakresu fizjoterapii, psychologii, pedagogiki oraz weterynarii. Aż 220 godzinz ajęć, w tym 70 godzin praktyki! 

 • Podstawy pedagogiki rewalidacji osób z niepełnosprawnościami – 15 h
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej – 15 h
 • Wybrane zagadnienia psychologii – 5 h
 • Podstawy fizjoterapii – 5 h
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 5 h
 • Podstawy zooterapii – 5 h
 • Kynologia – 5 h
 • Podstawy anatomii i fizjologii psa – 5 h
 • Wybrane zagadnienia z weterynarii – 5 h
 • Dietetyka – 5 h
 • Standardy kynoterapii – 5 h
 • Pies terapeuta – 15 h
 • Szkolenie psa terapeutycznego – 15 h
 • Metody kynoterapii w pracy z dzieckiem zdrowym – 10 h
 • Metody kynoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami – 10 h
 • Metody kynoterapii w pracy z dorosłymi – 5 h
 • Prawne aspekty kynoterapii – 5 h
 • Bezpieczeństwo zajęć kynoterapii – 5 h
 • Praktyki kynoterapeutyczne – 70 h

 

AUTORYZACJA I OPIEKA MERYTORYCZNA

dr Dominika Narloch – Specjalista fizjozjoterapii. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Pracownik naukowo- dydaktyczny AWF  Katowice w katedrze Fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych. Kierownik praktyk wydziału Fizjoterapia na AWF Katowice. Od 2013 roku Kynoterapeuta. Wraz z Zarą uczęszcza na zajęcia do przedszkoli, współpracuje z Fundacją Iskierka. Prowadzi na AWF przedmiot z zakresu podstaw Kynoterapii. Członek  Związku Kynologicznego w Polsce. Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego oraz Odnowy Biologicznej. Współautor licznych publikacji, oraz prac wygłaszanych w ramach konferencji naukowych.

KADRA DYDAKTYCZNA

mgr Dorota Kozioł-Żurawska nauczycielka wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalistka z zakresu terapii pedagogicznej, arteterapii, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji, menadżer oświaty. Od 2006r czynny terapeuta i kynoterapeuta dzieci z wadami słuchu, wzroku, niepełnosprawnymi intelektualnie i/lub ruchowo oraz z dziećmi zdrowymi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z spektrum autyzmu, porażeniami oraz dziećmi i młodzieżą na wózkach. Członek zarządu Fundacji „Spina” dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Organizator imprez biegowych typu dogtrekking na terenie Katowic.

mgr Sonia Korkus – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Zwierząt Zagadnienia podstawowe i aplikacyjne. Treser –  egzamin na tresera zdała w 2008 teoretyczny a w 2009 praktyczny jest członkiem Związku Kynologicznego od 2001 roku. 
Od zawsze interesowały ją zwierzęta. Jej przygoda z psami rozpoczęła się w 1999 roku. Do pierwszego egzaminu związkowego z psem Bari, zaliczając go z wynikiem 190 punktów, przystąpiła w 2003 roku. W tym samym roku brała udział w pierwszych zawodach. Od tego czasu przygoda z psami ją wciągnęła i dalej wciąga. Regularnie startuje w zawodach osiągając wysokie lokaty. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie: psie przedszkole, szkolenia podstawowe i ponadpodstawowe oraz przygotowuje psy do pracy z dziećmi (dogoterapii), prowadzi terapię dla trudnych psów. W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę w zakresie szkolenia, hodowli i weterynarii. 

dr n. wet. Roman Fabisz – współwłaściciel Śląskiego Centrum Weterynarii Fabisz & Stefanek w Chorzowie. Lekarz weterynarii z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się skomplikowanymi przypadkami chirurgicznymi i ortopedycznymi wymagającymi szczególnej wiedzy oraz praktyki. Udziela konsultacji specjalistycznych z zakresu: ortopedia, chirurgia i interna. Zajmuje się również diagnostyką obrazową RTG i ultrasonografią USG. Aktualnie w trakcie specjalizacji radiologia i diagnostyka obrazowa.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW DOGOTERAPIA - KLIKNIJ TUTAJ

 

CZAS TRWANIA

2 semestry.  Zajęcia odbywają się dwa/trzy weekendy w miesiącu w

 • soboty: 8.00 - 16.15
 • niedziele: 8.00 - 16.15

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4600 zł (-20%) 3680 zł płatne w ośmiu ratach po 460 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4140 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:4600 zł: (-25%) 3450 zł płatne w ośmiu ratach po 431,25 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3910 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 maja 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+