PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera - studia podyplomowe uzupełniające

Drukuj

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA 

Cel:

Studia dają kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 

Uczestnicy:

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych.  Uznając potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich formalnego zatwierdzenia, w sytuacji zmieniających się wymagań Pracodawców a zwłaszcza aktualizowanych uwarunkowań prawnych  – chcemy zaproponować Państwu możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i utwierdzenia ich w oparciu o Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem
 • przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych, oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • współczesne metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Komunikacja alternatywna w pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi  całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Praca z rodziną dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi  całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Technologie informatyczne pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi  całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Relacje społeczne i więzi
 • Animaloterapia w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Organizacja wsparcia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
 • praktyki w wymiarze 120 godzin.

 

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin ( w tym 120 godzin praktyk)

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata za studia: 800 zł

Rozpoczęcie: październik/listopad 2019 r.

30 punktów ECTS

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na 100% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 15:00.

 

Miejsce:


ul. Chorzowska 22, Bytom.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+